Tuesday , 23 July 2024
Sản Phẩm Mới
LW18-LW24 Gá Gắn Tường Φ18 Φ18 Sử dụng cho Đèn tháp Qlight

LW18-LW24 Gá Gắn Tường Φ18 Φ18 Sử dụng cho Đèn tháp Qlight

Đèn tháp báo hiệu Q-Light 1->5 tầng: LW18 Gá gắn tường Φ18, LW24 Gá gắn tường Φ24 sử dụng cho Đèn tháp Qlight:

  • Ứng dụng:
    • Chân gá LW18: Sử dụng cho các loại đèn ST45B, ST45BF, ST45L, ST45LF, ST56B, ST56BF, ST56L, ST56LF, ST56EL, ST56ELF, STC45L, STC56EL, STC56L, QT50L, QT50LF, QT50LS, QT50LR, STG40L, STG40LF, STG50L, STG50LF, ..
    • Chân gá LW24: Sử dụng cho các loại đèn ST80B, ST80BF, ST80L, ST80LF, ST80EL, ST80ELF, STC80L, STC80LF, STC80EL, STC80ELF, QT70L, QT70LF, QT70LS, QT70LR
  • Chất liệu: Nhựa ABS
Chan Ga Den Bao Qlight LW18-LW24

Chan Ga Den Bao Qlight LW18-LW24

===========================

Thiết Bị Điện Sơn Tùng – Cung Cấp Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Q-Light Hàn Quốc

Đèn tháp kết nối mạng LAN, Đèn tháp kết nối mạng Ethernet, Đèn báo hiệu công nghiệp, Đèn báo có loa báo động, Đèn báo điều khiển qua USB, Đèn tháp USB, Đèn cảnh báo USB, Đèn báo hiệu, Đèn cảnh báo, Đèn tín hiệu, Đèn báo hiệu Q-Light, Đèn tín hiệu Q-Light, Đèn cảnh báo Q-Light

Mobile: 096 34 35 869
Website: Đèn báo hiệu Qlight     Email: sontungshop@gmail.com

Scroll To Top