Wednesday , 29 May 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Cảnh Báo S150R-FT

S150R-FT-BZ-220-A Đèn quay tín hiệu Qlight Φ150 Bóng Sợi đốt 220VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150R, S150RLR

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150R-FT, Bóng sợi đốt, Có còi buzzer 90dB IP44: Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150 S150R-FT-BZ-220-R S150R-FT-BZ-220-A S150R-FT-BZ-220-G S150R-FT-BZ-220-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red), Xanh Green(g-green), Xanh Blue(b-blue), Vàng(a-amber) Điện áp: 220VAC Có còi: còi buzzer 90dB Ánh sang: Quay Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC Thân đèn: ... Read More »

S150R-FT-BZ-110-A Đèn quay tín hiệu Qlight Φ150 Bóng Sợi đốt 110VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150R, S150RLR

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150R-FT, Bóng sợi đốt, Có còi buzzer 90dB IP44: Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150 S150R-FT-BZ-110-R S150R-FT-BZ-110-A S150R-FT-BZ-110-G S150R-FT-BZ-110-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red), Xanh Green(g-green), Xanh Blue(b-blue), Vàng(a-amber) Điện áp: 110VAC Có còi: còi buzzer 90dB Ánh sang: Quay Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC Thân đèn: ... Read More »

S150R-FT-BZ-24-R Đèn quay tín hiệu Qlight Φ150 Bóng Sợi đốt 24VDC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150R, S150RLR

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150R-FT, Bóng sợi đốt, Có còi buzzer 90dB IP44: Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150 S150R-FT-BZ-24-R S150R-FT-BZ-24-A S150R-FT-BZ-24-G S150R-FT-BZ-24-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red), Xanh Green(g-green), Xanh Blue(b-blue), Vàng(a-amber) Điện áp: 24VDC Có còi: còi buzzer 90dB Ánh sang: Quay Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC Thân đèn: ... Read More »

S150R-FT-BZ-12-A Đèn quay tín hiệu Qlight Φ150 Bóng Sợi đốt 12VDC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150R, S150RLR

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150R-FT, Bóng sợi đốt, Có còi buzzer 90dB IP44: Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150 S150R-FT-BZ-12-R S150R-FT-BZ-12-A S150R-FT-BZ-12-G S150R-FT-BZ-12-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red), Xanh Green(g-green), Xanh Blue(b-blue), Vàng(a-amber) Điện áp: 12VDC Có còi: còi buzzer 90dB Ánh sang: Quay Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC Thân đèn: ... Read More »

S150R-FT-220-A Đèn quay tín hiệu Qlight Φ150 Bóng Sợi đốt 220VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150R, S150RLR

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150R-FT, Bóng sợi đốt, IP44: Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150 S150R-FT-220-R S150R-FT-220-A S150R-FT-220-G S150R-FT-220-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red), Xanh Green(g-green), Xanh Blue(b-blue), Vàng(a-amber) Điện áp: 220VAC Ánh sang: Quay Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC Thân đèn: Làm bằng hợp kim inox sáng siêu bền chống chịu thời ... Read More »

S150R-FT-110-A Đèn quay tín hiệu Qlight Φ150 Bóng Sợi đốt 110VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150R, S150RLR

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150R-FT, Bóng sợi đốt, IP44: Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150 S150R-FT-110-R S150R-FT-110-A S150R-FT-110-G S150R-FT-110-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red), Xanh Green(g-green), Xanh Blue(b-blue), Vàng(a-amber) Điện áp: 110VAC Ánh sang: Quay Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC Thân đèn: Làm bằng hợp kim inox sáng siêu bền chống chịu thời ... Read More »

S150R-FT-24-R Đèn quay tín hiệu Qlight Φ150 Bóng Sợi đốt 24VDC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150R, S150RLR

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150R-FT, Bóng sợi đốt, IP44: Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150 S150R-FT-24-R S150R-FT-24-A S150R-FT-24-G S150R-FT-24-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red), Xanh Green(g-green), Xanh Blue(b-blue), Vàng(a-amber) Điện áp: 24VDC Ánh sang: Quay Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC Thân đèn: Làm bằng hợp kim inox sáng siêu bền chống chịu thời ... Read More »

S150R-FT-12-R Đèn quay tín hiệu Qlight Φ150 Bóng Sợi đốt 12VDC IP44V

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150R, S150RLR

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150R-FT, Bóng sợi đốt, IP44: Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150 S150R-FT-12-R S150R-FT-12-A S150R-FT-12-G S150R-FT-12-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red), Xanh Green(g-green), Xanh Blue(b-blue), Vàng(a-amber) Điện áp: 12VDC Ánh sang: Quay Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC Thân đèn: Làm bằng hợp kim inox sáng siêu bền chống chịu thời ... Read More »

S150R-BZ-220-A Đèn quay tín hiệu Qlight Φ150 Bóng Sợi đốt 220VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150R, S150RLR

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150R, Bóng sợi đốt, có còi buzzer 90dB IP44: Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150 S150R-BZ-220-R S150R-BZ-220-A S150R-BZ-220-G S150R-BZ-220-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red), Xanh Green(g-green), Xanh Blue(b-blue), Vàng(a-amber) Điện áp: 220VAC Ánh sang: Quay Còi báo: Còi Buzzer 90dB Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC Thân đèn: Làm ... Read More »

S150R-BZ-110-A Đèn quay tín hiệu Qlight Φ150 Bóng Sợi đốt 110VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150R, S150RLR

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150R, Bóng sợi đốt, có còi buzzer 90dB IP44: Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150 S150R-BZ-110-R S150R-BZ-110-A S150R-BZ-110-G S150R-BZ-110-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red), Xanh Green(g-green), Xanh Blue(b-blue), Vàng(a-amber) Điện áp: 110VAC Ánh sang: Quay Còi báo: Còi Buzzer 90dB Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC Thân đèn: Làm ... Read More »

Scroll To Top