Sunday , 16 June 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Cảnh Báo S100S

S100S-220-B Đèn báo Qlight Φ100 Bóng Xenon Chớp nháy 220VAC IP54

Den canh bao cho xe cong trinh Qlight S100S-S100SM

Đèn cảnh báo tín hiệu chớp nháy bóng Xenon Qlight Φ100: S100S-220 Đèn cảnh báo tín hiệu S100S-220 Qlight Φ100: S100S-220-R S100S-220-A S100S-220-G S100S-220-B S100S: Đèn báo hiệu sáng Chớp nháy bóng Xenon. Kích thước: Φ100 Mầu sắc: Đỏ (R), Xanh Green (G), Xanh Blue (B), Vàng (A) Điện áp: S100S: 220VAC Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp AS Thân đèn: Làm ... Read More »

S100S-110-G Đèn báo Qlight Φ100 Bóng Xenon Chớp nháy 110VAC IP54

Den canh bao cho xe cong trinh Qlight S100S-S100SM

Đèn cảnh báo tín hiệu chớp nháy bóng Xenon Qlight Φ100: S100S-110 Đèn cảnh báo tín hiệu S100S Qlight Φ100: S100S-110-R S100S-110-A S100S-110-G S100S-110-B S100S: Đèn báo hiệu sáng Chớp nháy bóng Xenon. Kích thước: Φ100 Mầu sắc: Đỏ (R), Xanh Green (G), Xanh Blue (B), Vàng (A) Điện áp: S100S: 110VAC Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp AS Thân đèn: ... Read More »

S100S-24-A Đèn báo Qlight Φ100 Bóng Xenon Chớp nháy 24VDC IP54

Den canh bao cho xe cong trinh Qlight S100S-S100SM

Đèn cảnh báo tín hiệu chớp nháy bóng Xenon Qlight Φ100: S100S-24 Đèn cảnh báo tín hiệu S100S Qlight Φ100: S100S-24-R S100S-24-A S100S-24-G S100S-24-B S100S: Đèn báo hiệu sáng Chớp nháy bóng Xenon. Kích thước: Φ100 Mầu sắc: Đỏ (R), Xanh Green (G), Xanh Blue (B), Vàng (A) Điện áp: S100S: 24VDC Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp AS Thân đèn: ... Read More »

S100S-12-R Đèn báo Qlight Φ100 Bóng Xenon Chớp nháy 12VDC IP54

Den canh bao cho xe cong trinh Qlight S100S-S100SM

Đèn cảnh báo tín hiệu chớp nháy bóng Xenon Qlight Φ100: S100S-12 Đèn cảnh báo tín hiệu S100S-12 Qlight Φ100: S100S-12-R S100S-12-A S100S-12-G S100S-12-B S100S: Đèn báo hiệu sáng Chớp nháy bóng Xenon. Kích thước: Φ100 Mầu sắc: Đỏ (R), Xanh Green (G), Xanh Blue (B), Vàng (A) Điện áp: S100S: 12VDC Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp AS Thân đèn: Làm ... Read More »

Đèn cảnh báo Qlight Φ100 S100S, S100SM, Bóng Xenon, Chớp nháy, IP54

Den canh bao cho xe cong trinh Qlight S100S-S100SM

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ100: S100S, S100SM: *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ100: S100S, S100SM: –S100S: Đèn báo hiệu sáng Chớp nháy bóng Xenon. –S100SM: Đèn báo hiệu sáng Chớp nháy bóng Xenon, có đế nam châm hút dính -Kích thước: Φ100 -Mầu sắc: Đỏ (R), Xanh Green (G), Xanh Blue (B), Vàng (A) -Điện áp: S100S: 12VDC, ... Read More »

Scroll To Top