Sunday , 16 June 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Cảnh Báo Đa Màu

QJHD-P3L Đèn Cảnh Báo QLight Φ115 Đa Màu, Bóng LED, 5 Âm Báo 113~118dB, IP56

QJHD-P3L Den canh bao da mau co loa bao qlight

QJHD-P3L Đèn Cảnh Báo QLight Φ115 Đa Màu, Bóng LED, 5 Âm Báo 113~118dB, IP56: Model DC: QJHD-P3L-WS-DC-RAG: Đèn sáng liên tục/Nhấp nháy bóng LED, 5 âm báo động, điện áp 10VDC~50VDC QJHD-P3L-WP-DC-RAG: Đèn sáng liên tục/Nhấp nháy bóng LED, 5 âm báo động hàng hải, điện áp 10VDC~50VDC QJHD-P3L-WM-DC-RAG: Đèn sáng liên tục/Nhấp nháy bóng LED, 5 âm báo nhạc melody, điện ... Read More »

QMCL125 Đèn báo hiệu 7 màu Qlight, Φ125, Bóng LED, Sáng liên tục, Còi Buzzer 80dB, IP65

QMCL125 Den bao hieu 7 mau Qlight

QMCL125 Đèn báo hiệu 7 màu Qlight, Φ125, Bóng LED, Sáng liên tục, Còi Buzzer 80dB, IP65:  *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight đa màu sắc QMCL125 , mõi đèn có thể cấu hình từ 2 tới 7 màu khác nhau Số màu đèn: 7 màu Mầu sắc: Đỏ, Vàng, Xanh Green, Xanh Blue, Xanh Coban, Tím, Trắng Khi đèn tắt màu đèn ... Read More »

QMCL100 Đèn báo hiệu 7 màu Qlight, Φ100, Bóng LED, Sáng liên tục, Còi Buzzer 80dB, IP65

QMCL100 Den bao hieu 7 mau Qlight

QMCL100 Đèn báo hiệu 7 màu Qlight, Φ100, Bóng LED, Sáng liên tục, Còi Buzzer 80dB, IP65:  *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight đa màu sắc QMCL100 , mõi đèn có thể cấu hình từ 2 tới 7 màu khác nhau Số màu đèn: 7 màu Mầu sắc: Đỏ, Vàng, Xanh Green, Xanh Blue, Xanh Coban, Tím, Trắng Khi đèn tắt màu đèn ... Read More »

QMCL80 Đèn báo hiệu 7 màu Qlight, Φ80, Bóng LED, Sáng liên tục, Còi Buzzer 80dB, IP65

QMCL80 Den bao hieu 7 mau Qlight

QMCL80 Đèn báo hiệu 7 màu Qlight, Φ80, Bóng LED, Sáng liên tục, Còi Buzzer 80dB, IP65:  *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight đa màu sắc QMCL80 , mõi đèn có thể cấu hình từ 2 tới 7 màu khác nhau Số màu đèn: 7 màu Mầu sắc: Đỏ, Vàng, Xanh Green, Xanh Blue, Xanh Coban, Tím, Trắng Khi đèn tắt màu đèn ... Read More »

QMCL60 Đèn báo hiệu 7 màu Qlight, Φ60, Bóng LED, Sáng liên tục, Còi Buzzer 80dB, IP65

QMCL60 Den bao hieu 7 mau Qlight

QMCL60 Đèn báo hiệu 7 màu Qlight, Φ60, Bóng LED, Sáng liên tục, Còi Buzzer 80dB, IP65:  *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight đa màu sắc QMCL60 , mõi đèn có thể cấu hình từ 2 tới 7 màu khác nhau Số màu đèn: 7 màu Mầu sắc: Đỏ, Vàng, Xanh Green, Xanh Blue, Xanh Coban, Tím, Trắng Khi đèn tắt màu đèn ... Read More »

SMCL125 Đèn báo hiệu Qlight SMCL125, Φ125, Bóng LED, 2-3 Màu, Sáng liên tục/Nhấp nháy, IP44

SMCL125 Den bao hieu 2-3 mau Qlight

SMCL125 Đèn báo hiệu Qlight SMCL125, Φ125, Bóng LED, 2-3 Màu, Sáng liên tục/Nhấp nháy, IP44:  *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight 2 – 3 màu SMCL125, mõi đèn có thể cấu hình từ 2 tới 3 màu khác nhau Số màu đèn: 2 mầu, 3 mầu trên 1 đèn Mầu sắc: Đỏ, Vàng, Xanh Green Khi đèn tắt màu đèn sẽ ... Read More »

SMCL100 Đèn Báo Hiệu Qlight SMCL100, Φ100, Bóng LED, 2-3 Màu, Sáng Liên Tục/Nhấp Nháy, IP44

SMCL100 Den bao hieu 2-3 mau Qlight

SMCL100 Đèn báo hiệu Qlight SMCL100, Φ100, Bóng LED, 2-3 Màu, Sáng liên tục/Nhấp nháy, IP44:  *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight 2 – 3 màu SMCL100, mõi đèn có thể cấu hình từ 2 tới 3 màu khác nhau Số màu đèn: 2 mầu, 3 mầu trên 1 đèn Mầu sắc: Đỏ, Vàng, Xanh Green Khi đèn tắt màu đèn sẽ ... Read More »

SMCL80 Đèn báo hiệu Qlight SMCL80, Φ80, Bóng LED, 2-3 Màu, Sáng liên tục/Nhấp nháy, IP44

SMCL80 Den bao hieu 2-3 mau Qlight

SMCL80 Đèn báo hiệu Qlight SMCL80, Φ80, Bóng LED, 2-3 Màu, Sáng liên tục/Nhấp nháy, IP44:  *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight 2 – 3 màu SMCL80, mõi đèn có thể cấu hình từ 2 tới 3 màu khác nhau Số màu đèn: 2 mầu, 3 mầu trên 1 đèn Mầu sắc: Đỏ, Vàng, Xanh Green Khi đèn tắt màu đèn sẽ ... Read More »

QMCL Đèn Cảnh Báo Đa Màu Qlight 7 Màu IP65

QMCL Den bao da mau Qlight 7 mau

QMCL Đèn Cảnh Báo Đa Màu Qlight 7 Màu:  *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight đa màu sắc QMCL , mõi đèn có thể cấu hình từ 2 tới 7 màu khác nhau QMCL60: Đèn báo hiệu đa màu sáng liên tục bóng LED phi 60 QMCL60-BZ: Đèn báo hiệu đa màu sáng liên tục bóng LED phi 60, Có còi 80dB QMCL80: Đèn ... Read More »

Scroll To Top