Sunday , 16 June 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Loa Còi Hơi Công Nghiệp SANA

Còi hơi cảnh báo Qlight SANA700, 700~800Hz, 130dB

Coi hoi bao hieu Qlight SANA700

Còi hơi Công nghiệp cảnh báo tín hiệu báo hiệu SANA700 Qlight max 130dB: Còi hơi công nghiệp được cấu tạo gồm 2 phần: Phần còi và phần van nén khí. -Dải tần số: -SANA700: 700~800Hz •Điện áp: 24VDC, 110VAC, 220VAC •Mầu sắc: Xanh, Đỏ, Vàng •Vật liệu: Polycacbonate PC •Chứng chỉ tiêu chuẩn: KIMM •Cấp độ bảo vệ: IP56 ... Read More »

Còi hơi cảnh báo Qlight SANA400, 400~600Hz, 130dB

Coi hoi bao hieu Qlight SANA400

Còi hơi Công nghiệp cảnh báo tín hiệu báo hiệu SANA400 Qlight max 130dB: Còi hơi công nghiệp được cấu tạo gồm 2 phần: Phần còi và phần van nén khí. -Dải tần số: -SANA400: 400~600Hz •Điện áp: 24VDC, 110VAC, 220VAC •Mầu sắc: Xanh, Đỏ, Vàng •Vật liệu: Polycacbonate PC •Chứng chỉ tiêu chuẩn: KIMM •Cấp độ bảo vệ: IP56 ... Read More »

Còi hơi cảnh báo Qlight SANA200, 200~300Hz, 130dB

Coi hoi bao hieu Qlight SANA200

Còi hơi Công nghiệp cảnh báo tín hiệu báo hiệu SANA200 Qlight max 130dB: Còi hơi công nghiệp được cấu tạo gồm 2 phần: Phần còi và phần van nén khí. -Dải tần số: -SANA200: 200~300Hz •Điện áp: 24VDC, 110VAC, 220VAC •Mầu sắc: Xanh, Đỏ, Vàng •Vật liệu: Polycacbonate PC •Chứng chỉ tiêu chuẩn: KIMM •Cấp độ bảo vệ: IP56 ... Read More »

Scroll To Top