Sunday , 16 June 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Chuông Báo Hiệu Qlight

Chuông điện cảnh báo Qlight SBE150, 95dB, Phòng nổ, Hàng hải IP66, ExdiiCT6, KIMM

chuong dien phong no cong nghiep qlight SBE150

Chuông điện cảnh báo Qlight SBE150, 95dB, Phòng nổ, Hàng hải IP66, ExdiiCT6, KIMM: •Điện áp: 24VDC, 110VAC, 220VAC •Kích thước: 130mm •Tần số âm thanh: 400~600Hz •Có đèn báo hiệu •Vật liệu: Thân làm bằng thép và Sợi tổng hợp Polycacbonate •Chứng chỉ: KIMM, Exd II CT6 •Cấp độ bảo vệ: IP66 •Ứng dụng: Lắp trên tầu biển, giàn ... Read More »

Chuông điện cảnh báo Qlight SBE130, 95dB, Phòng nổ, Hàng hải IP66, ExdiiCT6, KIMM

chuong dien phong no cong nghiep qlight SBE130

Chuông điện cảnh báo Qlight SBE130, 95dB, Phòng nổ, Hàng hải IP66, ExdiiCT6, KIMM: •Điện áp: 24VDC, 110VAC, 220VAC •Kích thước: 130mm •Tần số âm thanh: 400~600Hz •Có đèn báo hiệu •Vật liệu: Thân làm bằng thép và Sợi tổng hợp Polycacbonate •Chứng chỉ: KIMM, Exd II CT6 •Cấp độ bảo vệ: IP66 •Ứng dụng: Lắp trên tầu biển, giàn ... Read More »

Chuông điện cảnh báo Qlight SAB130, 400~600Hz, 95dB:

chuong dien cong nghiep qlight SAB130

Chuông điện cảnh báo Qlight SAB130, 400~600Hz, 95dB: •Điện áp: 24VDC, 110VAC, 220VAC •Kích thước: 130mm •Tần số âm thanh: 400~600Hz •Có đèn báo hiệu •Vật liệu: Thân làm bằng thép và Sợi tổng hợp Polycacbonate •Cấp độ bảo vệ: IP56 •Ứng dụng: Lắp trên tầu biển, giàn khoan ngoài biển, hầm mỏ, môi trường khí, xăng dầu, môi trường ... Read More »

Chuông điện cảnh báo Qlight SAB200, 400~600Hz, 95dB

chuong dien cong nghiep qlight SAB200

Chuông điện cảnh báo Qlight SAB200, 400~600Hz, 95dB: •Điện áp: 24VDC, 110VAC, 220VAC •Kích thước: 200mm •Tần số âm thanh: 400~600Hz •Có đèn báo hiệu •Vật liệu: Thân làm bằng thép và Sợi tổng hợp Polycacbonate •Cấp độ bảo vệ: IP56 •Ứng dụng: Lắp trên tầu biển, giàn khoan ngoài biển, hầm mỏ, môi trường khí, xăng dầu, môi trường ... Read More »

Scroll To Top