Sunday , 16 June 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Cảnh Báo S80L

S80L-BZ-220-A Đèn cảnh báo Qlight Φ100 LED Nhấp nháy Còi Buzzer 90dB IP44

S80L-BZ Den nhap nhay bao hieu Qlight Bong LED Phi 80 S80L

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ80 S80L-BZ-220, còi Buzzer 90dB: Đèn cảnh báo tín hiệu S80L-BZ-220 Qlight Φ80: S80L-BZ-12-R S80L-BZ-12-A S80L-BZ-12-G S80L-BZ-12-B S80L-BZ: Đèn báo hiệu sáng liên tục / sáng Nhấp nháy bóng LED với công tắc chuyển chọn chế độ bên trong. Kích thước: Φ80 Mầu sắc: Đỏ (R), Vàng (A), Xanh Green (G), Xanh Blue (B) Điện ... Read More »

S80L-BZ-110-B Đèn cảnh báo Qlight Φ100 LED Nhấp nháy Còi Buzzer 90dB IP44

S80L-BZ Den nhap nhay bao hieu Qlight Bong LED Phi 80 S80L

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ80 S80L-BZ-110, còi Buzzer 90dB: Đèn cảnh báo tín hiệu S80L-BZ-110 Qlight Φ80: S80L-BZ-110-R S80L-BZ-110-A S80L-BZ-110-G S80L-BZ-110-B S80L-BZ: Đèn báo hiệu sáng liên tục / sáng Nhấp nháy bóng LED với công tắc chuyển chọn chế độ bên trong. Kích thước: Φ80 Mầu sắc: Đỏ (R), Vàng (A), Xanh Green (G), Xanh Blue (B) Điện ... Read More »

S80L-BZ-24-R Đèn cảnh báo Qlight Φ100 LED Nhấp nháy Còi Buzzer 90dB IP44

S80L-BZ Den nhap nhay bao hieu Qlight Bong LED Phi 80 S80L

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ80 S80L-BZ-24, còi Buzzer 90dB: Đèn cảnh báo tín hiệu S80L-BZ-24 Qlight Φ80: S80L-BZ-24-R S80L-BZ-24-A S80L-BZ-24-G S80L-BZ-24-B S80L-BZ: Đèn báo hiệu sáng liên tục / sáng Nhấp nháy bóng LED với công tắc chuyển chọn chế độ bên trong. Kích thước: Φ80 Mầu sắc: Đỏ (R), Vàng (A), Xanh Green (G), Xanh Blue (B) Điện ... Read More »

S80L-BZ-12-G Đèn cảnh báo Qlight Φ100 LED Nhấp nháy Còi Buzzer 90dB IP44

S80L-BZ Den nhap nhay bao hieu Qlight Bong LED Phi 80 S80L

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ80 S80L-BZ-12, còi Buzzer 90dB: Đèn cảnh báo tín hiệu S80L-BZ-12 Qlight Φ80: S80L-BZ-12-R S80L-BZ-12-A S80L-BZ-12-G S80L-BZ-12-B S80L-BZ: Đèn báo hiệu sáng liên tục / sáng Nhấp nháy bóng LED với công tắc chuyển chọn chế độ bên trong. Kích thước: Φ80 Mầu sắc: Đỏ (R), Vàng (A), Xanh Green (G), Xanh Blue (B) Điện ... Read More »

S80L-220-B Đèn báo hiệu Qlight Φ100 Bóng LED Nhấp nháy 220VAC IP44

S80L-BZ Den nhap nhay bao hieu Qlight Bong LED Phi 80 S80L

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ80 S80L-220: Đèn cảnh báo tín hiệu S80L-220 Qlight Φ80 : S80L-220-R S80L-220-A S80L-220-G S80L-220-B S80L: Đèn báo hiệu sáng liên tục / sáng Nhấp nháy bóng LED với công tắc chuyển chọn chế độ bên trong. Kích thước: Φ80 Mầu sắc: Đỏ (R), Vàng (A), Xanh Green (G), Xanh Blue (B) Điện áp: 220VAC ... Read More »

S80L-110-A Đèn báo hiệu Qlight Φ100 Bóng LED Nhấp nháy 110VAC IP44

S80L-BZ Den nhap nhay bao hieu Qlight Bong LED Phi 80 S80L

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ80 S80L-110: Đèn cảnh báo tín hiệu S80L-110 Qlight Φ80: S80L-110-R S80L-110-A S80L-110-G S80L-110-B S80L: Đèn báo hiệu sáng liên tục / sáng Nhấp nháy bóng LED với công tắc chuyển chọn chế độ bên trong. Kích thước: Φ80 Mầu sắc: Đỏ (R), Vàng (A), Xanh Green (G), Xanh Blue (B) Điện áp: 110VAC Chao ... Read More »

S80L-24-G Đèn báo hiệu Qlight Φ100 Bóng LED Nhấp nháy 24VDC IP44

S80L-BZ Den nhap nhay bao hieu Qlight Bong LED Phi 80 S80L

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ80 S80L-24: Đèn cảnh báo tín hiệu S80L-24 Qlight Φ80: S80L-24-R S80L-24-A S80L-24-G S80L-24-B S80L: Đèn báo hiệu sáng liên tục / sáng Nhấp nháy bóng LED với công tắc chuyển chọn chế độ bên trong. Kích thước: Φ80 Mầu sắc: Đỏ (R), Vàng (A), Xanh Green (G), Xanh Blue (B) Điện áp: 24VDC Chao ... Read More »

S80L-12-R Đèn báo hiệu Qlight Φ100 Bóng LED Nhấp nháy 12VDC IP44

S80L-BZ Den nhap nhay bao hieu Qlight Bong LED Phi 80 S80L

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ80 S80L-12: Đèn cảnh báo tín hiệu S80L-12 Qlight Φ80: S80L-12-R S80L-12-A S80L-12-G S80L-12-B S80L: Đèn báo hiệu sáng liên tục / sáng Nhấp nháy bóng LED với công tắc chuyển chọn chế độ bên trong. Kích thước: Φ80 Mầu sắc: Đỏ (R), Vàng (A), Xanh Green (G), Xanh Blue (B) Điện áp: 12VDC Chao ... Read More »

S80LS Đèn Nhấp Nháy Xe Công Trình-Xe Nâng-Ủi-Xúc Qlight Φ80 S80LS, IP65

S80LS Den bao hieu xe cong trinh xe nang-ui-cau Qlight

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ80 S80LS Đèn Nhấp Nháy Xe Công Trình-Xe Nâng-Ủi-Xúc Qlight Φ80 S80LS, IP65: *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ80 S80LS: S80LS: Đèn báo hiệu sáng Nhấp nháy bóng LED với công tắc chuyển chọn chế độ bên trong. -Kích thước: Φ80 -Mầu sắc: Đỏ, Vàng, Xanh Green, Xanh Blue -Điện áp: 12/24VDC -Chao ... Read More »

Đèn Báo Hiệu Qlight Φ80 Gắn Tường S80AL, Nhấp Nháy, Bóng LED

Den bao hieu Qlight gan tuong S80AL

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ80 gắn tường S80L, Nhấp Nháy, Bóng LED: *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ80 gắn tường S80AL: S80AL: Đèn báo hiệu sáng liên tục / sáng Nhấp nháy bóng LED với công tắc chuyển chọn chế độ bên trong. S80AL-BZ: Đèn báo hiệu sáng liên tục / sáng Nhấp nháy bóng LED với ... Read More »

Scroll To Top