Sunday , 16 June 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Báo Phòng Nổ SE

SELR-220-A Đèn quay tín hiệu phòng nổ Qlight Φ155 Bóng LED IP66, KIM, ABS

SELR Den phong no hang hai dau khi ham mo Qlight

Đèn quay cảnh báo tín hiệu Phòng nổ SELR, Quay Bóng LED, Hàng Hải SELR Qlight: Đèn quay cảnh báo báo hiệu Phòng nổ SELR-220, Hàng hải Qlight: SELR-220-R SELR-220-A SELR-220-G SELR-220-B SELR: Đèn phòng nổ cảnh báo quay bóng LED, phòng nổ Kích thước: Φ130 (Không gồm lồng Inox bảo vệ) Φ155 (Bao gồm lồng Inox bảo vệ) Điện áp: 220VAC Mầu ... Read More »

SELR-110-B Đèn quay báo hiệu phòng nổ Qlight Φ155 Bóng LED IP66, KIM, ABS

SELR Den phong no hang hai dau khi ham mo Qlight

Đèn quay cảnh báo tín hiệu Phòng nổ SELR, Quay Bóng LED, Hàng Hải SELR Qlight: Đèn quay cảnh báo báo hiệu Phòng nổ SELR-110, Hàng hải Qlight: SELR-110-R SELR-110-A SELR-110-G SELR-110-B SELR: Đèn phòng nổ cảnh báo quay bóng LED, phòng nổ Kích thước: Φ130 (Không gồm lồng Inox bảo vệ) Φ155 (Bao gồm lồng Inox bảo vệ) Điện áp: 110VAC Mầu ... Read More »

SELR-12-R Đèn quay cảnh báo phòng nổ Qlight Φ155 Bóng LED IP66, KIM, ABS

SELR Den phong no hang hai dau khi ham mo Qlight

Đèn quay cảnh báo tín hiệu Phòng nổ SELR, Quay Bóng LED, Hàng Hải SELR Qlight: Đèn quay cảnh báo báo hiệu Phòng nổ SELR-12, Hàng hải Qlight: SELR-12-R SELR-12-A SELR-12-G SELR-12-B SELR: Đèn phòng nổ cảnh báo quay bóng LED, phòng nổ Kích thước: Φ130 (Không gồm lồng Inox bảo vệ) Φ155 (Bao gồm lồng Inox bảo vệ) Điện áp: 12VDC Mầu ... Read More »

SELR-24-R Đèn phòng nổ quay cảnh báo Qlight Φ155 Bóng LED IP66, KIM, ABS

SELR Den phong no hang hai dau khi ham mo Qlight

Đèn quay cảnh báo tín hiệu Phòng nổ SELR, Quay Bóng LED, Hàng Hải SELR Qlight: Đèn quay cảnh báo báo hiệu Phòng nổ SELR-24, Hàng hải Qlight: SELR-24-R SELR-24-A SELR-24-G SELR-24-B SELR: Đèn phòng nổ cảnh báo quay bóng LED, phòng nổ Kích thước: Φ130 (Không gồm lồng Inox bảo vệ) Φ155 (Bao gồm lồng Inox bảo vệ) Điện áp: 24VDC Mầu ... Read More »

SE-S-220-A Đèn phòng nổ báo hiệu Qlight Φ155 Bóng Xenon Nhấp nháy IP66, KIM, ABS

SE-S Den phong no hang hai dau khi ham mo Qlight

Đèn cảnh báo tín hiệu Phòng nổ SE-S, Quay Bóng Xenon Nhấp Nháy, Hàng Hải SE-S Qlight: Đèn cảnh báo báo hiệu Phòng nổ SE-S-220, Hàng hải Qlight: SE-S-220-R SE-S-220-A SE-S-220-G SE-S-220-B SE-S: Đèn phòng nổ cảnh báo chớp nháy bóng Xenon, phòng nổ Kích thước: Φ130 (Không gồm lồng Inox bảo vệ) Φ155 (Bao gồm lồng Inox bảo vệ) Điện áp: 220VAC ... Read More »

SE-S-110-B Đèn tín hiệu phòng nổ Qlight Φ155 Bóng Xenon Nhấp nháy IP66, KIM, ABS

SE-S Den phong no hang hai dau khi ham mo Qlight

Đèn cảnh báo tín hiệu Phòng nổ SE-S, Quay Bóng Xenon Nhấp Nháy, Hàng Hải SE-S Qlight: Đèn cảnh báo báo hiệu Phòng nổ SE-S-110, Hàng hải Qlight: SE-S-110-R SE-S-110-A SE-S-110-G SE-S-110-B SE-S: Đèn phòng nổ cảnh báo chớp nháy bóng Xenon, phòng nổ Kích thước: Φ130 (Không gồm lồng Inox bảo vệ) Φ155 (Bao gồm lồng Inox bảo vệ) Điện áp: 110VAC ... Read More »

SE-S-24-R Đèn báo hiệu phòng nổ Qlight Φ155 Bóng Xenon Nhấp nháy IP66, KIM, ABS

SE-S Den phong no hang hai dau khi ham mo Qlight

Đèn cảnh báo tín hiệu Phòng nổ SE-S, Quay Bóng Xenon Nhấp Nháy, Hàng Hải SE-S Qlight: Đèn cảnh báo báo hiệu Phòng nổ SE-S-24, Hàng hải Qlight: SE-S-24-R SE-S-24-A SE-S-24-G SE-S-24-B SE-S: Đèn phòng nổ cảnh báo chớp nháy bóng Xenon, phòng nổ Kích thước: Φ130 (Không gồm lồng Inox bảo vệ) Φ155 (Bao gồm lồng Inox bảo vệ) Điện áp: 24VDC ... Read More »

SE-S-12-G Đèn cảnh báo phòng nổ Qlight Φ155 Bóng Xenon Nhấp nháy IP66, KIM, ABS

SE-S Den phong no hang hai dau khi ham mo Qlight

Đèn cảnh báo tín hiệu Phòng nổ SE-S, Quay Bóng Xenon Nhấp Nháy, Hàng Hải SE-S Qlight: Đèn cảnh báo báo hiệu Phòng nổ SE-S-12, Hàng hải Qlight: SE-S-12-R SE-S-12-A SE-S-12-G SE-S-12-B SE-S: Đèn phòng nổ cảnh báo chớp nháy bóng Xenon, phòng nổ Kích thước: Φ130 (Không gồm lồng Inox bảo vệ) Φ155 (Bao gồm lồng Inox bảo vệ) Điện áp: 12VDC ... Read More »

SEL-220-A Đèn phòng nổ báo hiệu Qlight Φ155 Bóng LED Nhấp nháy IP66, KIM, ABS

SEL Den phong no hang hai dau khi ham mo Qlight

Đèn cảnh báo tín hiệu Phòng nổ SEL, Quay Bóng LED Nhấp Nháy, Hàng Hải SEL Qlight: Đèn cảnh báo báo hiệu Phòng nổ SEL-220, Hàng hải Qlight: SEL-220-R SEL-220-A SEL-220-G SEL-220-B SEL: Đèn phòng nổ cảnh báo chớp nháy bóng LED, phòng nổ Kích thước: Φ130 (Không gồm lồng Inox bảo vệ) Φ155 (Bao gồm lồng Inox bảo vệ) Điện áp: 220VAC ... Read More »

SEL-110-B Đèn tín hiệu phòng nổ Qlight Φ155 Bóng LED Nhấp nháy IP66, KIM, ABS

SEL Den phong no hang hai dau khi ham mo Qlight

Đèn cảnh báo tín hiệu Phòng nổ SEL, Quay Bóng LED Nhấp Nháy, Hàng Hải SEL Qlight: Đèn cảnh báo báo hiệu Phòng nổ SEL-110, Hàng hải Qlight: SEL-110-R SEL-110-A SEL-110-G SEL-110-B SEL: Đèn phòng nổ cảnh báo chớp nháy bóng LED, phòng nổ Kích thước: Φ130 (Không gồm lồng Inox bảo vệ) Φ155 (Bao gồm lồng Inox bảo vệ) Điện áp: 110VAC ... Read More »

Scroll To Top