Sunday , 16 June 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Cảnh Báo S180U

S180U-BZ-220-A Đèn quay tín hiệu Qlight Φ150 Bóng Sợi đốt 220VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S180U-S180U-BZ

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ180,Còi Buzzer 90dB, Bóng sợi đốt, Quay, Phản xạ kép: S180U *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ180: S180U S180U: Đèn báo hiệu quay xoay, bóng sợi đốt S180U-BZ-220-R S180U-BZ-220-A S180U-BZ-220-G S180U-BZ-220-B Kích thước: Φ180 Mầu sắc: Đỏ(R-red), Vàng(A-amber), Xanh Green(G-green), Xanh Blue(B-blue) Điện áp: 220VAC Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp ... Read More »

S180U-BZ-110-A Đèn quay tín hiệu Qlight Φ150 Bóng Sợi đốt 110VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S180U-S180U-BZ

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ180,Còi Buzzer 90dB, Bóng sợi đốt, Quay, Phản xạ kép: S180U *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ180: S180U S180U: Đèn báo hiệu quay xoay, bóng sợi đốt S180U-BZ-110-R S180U-BZ-110-A S180U-BZ-110-G S180U-BZ-110-B Kích thước: Φ180 Mầu sắc: Đỏ(R-red), Vàng(A-amber), Xanh Green(G-green), Xanh Blue(B-blue) Điện áp: 110VAC Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp ... Read More »

S180U-BZ-24-R Đèn quay tín hiệu Qlight Φ150 Bóng Sợi đốt 24VDC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S180U-S180U-BZ

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ180,Còi Buzzer 90dB, Bóng sợi đốt, Quay, Phản xạ kép: S180U *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ180: S180U S180U: Đèn báo hiệu quay xoay, bóng sợi đốt S180U-BZ-24-R S180U-BZ-24-A S180U-BZ-24-G S180U-BZ-24-B Kích thước: Φ180 Mầu sắc: Đỏ(R-red), Vàng(A-amber), Xanh Green(G-green), Xanh Blue(B-blue) Điện áp: 24VDC Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp ... Read More »

S180U-BZ-12-R Đèn quay tín hiệu Qlight Φ150 Bóng Sợi đốt 12VDC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S180U-S180U-BZ

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ180,Còi Buzzer 90dB, Bóng sợi đốt, Quay, Phản xạ kép: S180U *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ180: S180U S180U: Đèn báo hiệu quay xoay, bóng sợi đốt S180U-BZ-12-R S180U-BZ-12-A S180U-BZ-12-G S180U-BZ-12-B Kích thước: Φ180 Mầu sắc: Đỏ(R-red), Vàng(A-amber), Xanh Green(G-green), Xanh Blue(B-blue) Điện áp: 12VDC Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp ... Read More »

S180U-220-A Đèn quay tín hiệu Qlight Φ150 Bóng Sợi đốt 220VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S180U-S180U-BZ

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ180, Bóng sợi đốt, Quay, Phản xạ kép: S180U *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ180: S180U S180U: Đèn báo hiệu quay xoay, bóng sợi đốt S180U-220-R S180U-220-A S180U-220-G S180U-220-B Kích thước: Φ180 Mầu sắc: Đỏ(R-red), Vàng(A-amber), Xanh Green(G-geen), Xanh Blue(B-blue) Điện áp: 220VAC Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC Thân ... Read More »

S180U-110-R Đèn quay tín hiệu Qlight Φ150 Bóng Sợi đốt 110VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S180U-S180U-BZ

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ180, Bóng sợi đốt, Quay, Phản xạ kép: S180U *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ180: S180U S180U-110-R S180U-110-A S180U-110-G S180U-110-B Kích thước: Φ180 Mầu sắc: Đỏ(R-red), Vàng(A-amber), Xanh Green(G-green), Xanh Blue(B-blue) Điện áp: 110VAC Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC Thân đèn: Làm bằng Nhựa ABS siêu bền chống chịu ... Read More »

S180U-24-R Đèn quay tín hiệu Qlight Φ150 Bóng Sợi đốt 24VDC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S180U-S180U-BZ

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ180, Bóng sợi đốt, Quay, Phản xạ kép: S180U *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ180: S180U S180U-24-R S180U-24-A S180U-24-G S180U-24-B Kích thước: Φ180 Mầu sắc: Đỏ(R-red), Vàng(A-amber), Xanh Green(G-green), Xanh Blue(B-blue) Điện áp: 24VDC Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC Thân đèn: Làm bằng Nhựa ABS siêu bền chống chịu ... Read More »

S180U-12-R Đèn quay tín hiệu Qlight Φ150 Bóng Sợi đốt 12VDC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S180U-S180U-BZ

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ180, Bóng sợi đốt, Quay, Phản xạ kép: S180U *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ180: S180U S180U: Đèn báo hiệu quay xoay, bóng sợi đốt S180U-12-R S180U-12-A S180U-12-G S180U-12-B Kích thước: Φ180 Mầu sắc: Đỏ(R-red), Vàng(A-amber), Xanh Green(G-green), Xanh Blue(B-blue) Điện áp: 12VDC Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC Thân ... Read More »

Đèn báo hiệu Qlight Korea Φ180, Chớp Nhấp nháy, bóng Xenon S180US-S180UHS

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S180US-S180UHS

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ180: S180US, S180UHS, S180US-BZ,  S180UHS-BZ: *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ180: S180US, S180UHS, S180US-BZ, S180UHS-BZ: S180US: Đèn báo hiệu Chớp nháp nháy, bóng Xenon, phẳng S180US-BZ: Đèn báo hiệu Chớp nháp nháy, bóng Xenon, phẳng, Còi Buzzer 90dB S180UHS: Đèn báo hiệu Chớp nháp nháy, bóng Xenon siêu sáng, phẳng S180UHS-BZ: Đèn ... Read More »

Đèn báo hiệu Qlight Hàn Quốc Φ180, Quay, bóng Sợi đốt, S180U

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S180U-S180U-BZ

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ180, Bóng sợi đốt, Quay, Phản xạ kép: S180U, S180U-BZ: *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ180: S180U, S180U-BZ S180U: Đèn báo hiệu quay xoay, bóng sợi đốt, phẳng, thân nhựa S180U-BZ: Đèn báo hiệu quay xoay, bóng sợi đốt, phẳng, thân nhựa, Còi Buzzer 90dB -Kích thước: Φ180 -Mầu sắc: Đỏ, Vàng, Xanh Green, ... Read More »

Scroll To Top