Sunday , 26 May 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Loa Còi Công Nghiệp SEHN25

SEHN25-WA-220-LC Loa còi báo Qlight 5 âm Cảnh báo 113dB IP55, KIM, 220VAC

Coi bao hieu qlight 5 am bao SEHN25

Loa Còi cảnh báo Qlight 5 âm báo hiệu SEHN25, Φ158*238mm, 115dB, IP55, KIMM Loa còi cảnh báo tín hiệu báo hiệu SEHN25 Qlight max 115dB: SEHN25-WS-220 SEHN25-WS-220-LC SEHN25-WP-220 SEHN25-WP-220-LC SEHN25-WA-220 SEHN25-WA-220-LC SEHN25-WM-220 SEHN25-WM-220-LC SEHN25-WV-220 SEHN25-WV-220-LC Âm loa báo hiệu có điều chỉnh âm lượng To/Nhỏ bằng công tắc vặn bên trong 5 âm báo động (SEHN25-WS): 115dB 5 âm ... Read More »

SEHN25-WP-110-LC Loa còi cảnh báo Qlight 5 âm báo động 115dB IP55, KIM, 110VAC

Coi bao hieu qlight 5 am bao SEHN25

Loa Còi cảnh báo Qlight 5 âm báo hiệu SEHN25, Φ158*238mm, 115dB, IP55, KIMM Loa còi cảnh báo tín hiệu báo hiệu SEHN25 Qlight max 115dB: SEHN25-WS-110 SEHN25-WS-110-LC SEHN25-WP-110 SEHN25-WP-110-LC SEHN25-WA-110 SEHN25-WA-110-LC SEHN25-WM-110 SEHN25-WM-110-LC SEHN25-WV-110 SEHN25-WV-110-LC Âm loa báo hiệu có điều chỉnh âm lượng To/Nhỏ bằng công tắc vặn bên trong 5 âm báo động (SEHN25-WS): 115dB 5 âm ... Read More »

SEHN25-WS-24-LC Loa còi tín hiệu Qlight 5 âm báo động 115dB IP55, KIM, 24VDC

Coi bao hieu qlight 5 am bao SEHN25

Loa Còi cảnh báo Qlight 5 âm báo hiệu SEHN25, Φ158*238mm, 115dB, IP55, KIMM Loa còi cảnh báo tín hiệu báo hiệu SEHN25 Qlight max 115dB: SEHN25-WS-24 SEHN25-WS-24-LC SEHN25-WP-24 SEHN25-WP-24-LC SEHN25-WA-24 SEHN25-WA-24-LC SEHN25-WM-24 SEHN25-WM-24-LC SEHN25-WV-24 SEHN25-WV-24-LC Âm loa báo hiệu có điều chỉnh âm lượng To/Nhỏ bằng công tắc vặn bên trong 5 âm báo động (SEHN25-WS): 115dB 5 âm ... Read More »

SEHN25-WM-12-LC Loa còi báo hiệu Qlight 5 âm báo nhạc 115dB IP55, KIM, 12VDC

Coi bao hieu qlight 5 am bao SEHN25

Loa Còi cảnh báo Qlight 5 âm báo hiệu SEHN25, Φ158*238mm, 115dB, IP55, KIMM Loa còi cảnh báo tín hiệu báo hiệu SEHN25 Qlight max 115dB: SEHN25-WS-12 SEHN25-WS-12-LC SEHN25-WP-12 SEHN25-WP-12-LC SEHN25-WA-12 SEHN25-WA-12-LC SEHN25-WM-12 SEHN25-WM-12-LC SEHN25-WV-12 SEHN25-WV-12-LC Âm loa báo hiệu có điều chỉnh âm lượng To/Nhỏ bằng công tắc vặn bên trong 5 âm báo động (SEHN25-WS): 115dB 5 âm ... Read More »

Loa Còi cảnh báo Qlight 5 âm báo hiệu SEHN25, Φ158, 115dB, IP55, KIMM

Coi bao hieu qlight 5 am bao SEHN25

Loa Còi cảnh báo Qlight 5 âm báo hiệu SEHN25, Φ158, 115dB, IP55, KIMM •Loa còi cảnh báo tín hiệu báo hiệu SEHN25 Qlight max 115dB: •Âm báo có điều chỉnh âm lượng 5 âm báo động (SEHN25-WS): 115dB 5 âm báo Melody (SEHN25-WM): 115dB 5 âm báo alarm (SEHN25-WA): 113dB 3 âm báo thoại (SEHN25-WV): 108dB •Điện áp: 12VDC, ... Read More »

Scroll To Top