Sunday , 16 June 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Loa Còi Công Nghiệp SEHN50

SEHN50-WA-220-LC Loa còi báo Qlight 5 âm Cảnh báo 118dB IP55, KIM, 220VAC

Coi bao hieu qlight 5 am canh bao SEHN50

Loa Còi báo hiệu Qlight 5 âm báo hiệu SEHN50, Φ167*242mm, 118dB, IP55, KIMM Loa còi cảnh báo tín hiệu báo hiệu SEHN50 Qlight max 118dB: SEHN50-WS-220 SEHN50-WS-220-LC SEHN50-WP-220 SEHN50-WP-220-LC SEHN50-WA-220 SEHN50-WA-220-LC SEHN50-WM-220 SEHN50-WM-220-LC SEHN50-WV-220 SEHN50-WV-220-LC Âm loa báo hiệu có điều chỉnh âm lượng To/Nhỏ bằng công tắc vặn bên trong 5 âm báo động (SEHN50-WS): 120dB 5 âm ... Read More »

SEHN50-WM-110-LC Loa còi cảnh báo Qlight 5 âm báo nhạc 120dB IP55, KIM, 110VAC

Coi bao hieu qlight 5 am canh bao SEHN50

Loa Còi báo hiệu Qlight 5 âm báo hiệu SEHN50, Φ167*242mm, 120dB, IP55, KIMM Loa còi cảnh báo tín hiệu báo hiệu SEHN50 Qlight max 120dB: SEHN50-WS-110 SEHN50-WS-110-LC SEHN50-WP-110 SEHN50-WP-110-LC SEHN50-WA-110 SEHN50-WA-110-LC SEHN50-WM-110 SEHN50-WM-110-LC SEHN50-WV-110 SEHN50-WV-110-LC Âm loa báo hiệu có điều chỉnh âm lượng To/Nhỏ bằng công tắc vặn bên trong 5 âm báo động (SEHN50-WS): 120dB 5 âm ... Read More »

SEHN50-WS-24-LC Loa còi tín hiệu Qlight 5 âm báo động 120dB IP55, KIM, 24VDC

Coi bao hieu qlight 5 am canh bao SEHN50

Loa Còi báo hiệu Qlight 5 âm báo hiệu SEHN50, Φ167*242mm, 120dB, IP55, KIMM Loa còi cảnh báo tín hiệu báo hiệu SEHN50 Qlight max 120dB: SEHN50-WS-24 SEHN50-WS-24-LC SEHN50-WP-24 SEHN50-WP-24-LC SEHN50-WA-24 SEHN50-WA-24-LC SEHN50-WM-24 SEHN50-WM-24-LC SEHN50-WV-24 SEHN50-WV-24-LC Âm loa báo hiệu có điều chỉnh âm lượng To/Nhỏ bằng công tắc vặn bên trong 5 âm báo động (SEHN50-WS): 120dB 5 âm ... Read More »

SEHN50-WP-12-LC Loa còi báo hiệu Qlight 5 âm báo động 120dB IP55, KIM, 12VDC

Coi bao hieu qlight 5 am canh bao SEHN50

Loa Còi báo hiệu Qlight 5 âm báo hiệu SEHN50, Φ167*242mm, 120dB, IP55, KIMM Loa còi cảnh báo tín hiệu báo hiệu SEHN50 Qlight max 120dB: SEHN50-WS-12 SEHN50-WS-12-LC SEHN50-WP-12 SEHN50-WP-12-LC SEHN50-WA-12 SEHN50-WA-12-LC SEHN50-WM-12 SEHN50-WM-12-LC SEHN50-WV-12 SEHN50-WV-12-LC Âm loa báo hiệu có điều chỉnh âm lượng To/Nhỏ bằng công tắc vặn bên trong 5 âm báo động (SEHN50-WS): 120dB 5 âm ... Read More »

Loa Còi cảnh báo Qlight 5 âm cảnh báo SEHN50, 120dB, IP55, KIMM

Coi bao hieu qlight 5 am canh bao SEHN50

Loa Còi cảnh báo Qlight 5 âm báo hiệu SEHN50, Φ167, 120dB, IP55, KIMM •Loa còi cảnh báo tín hiệu báo hiệu SEHN50 Qlight max 120dB: •Âm báo có điều chỉnh âm lượng 5 âm báo động (SEHN50-WS): 120dB 5 âm báo Melody (SEHN50-WM): 120dB 5 âm báo alarm (SEHN50-WA): 118dB 3 âm báo thoại (SEHN50-WV): 115dB •Điện áp: 12VDC, ... Read More »

Scroll To Top