Saturday , 25 May 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Cảnh Báo Φ180 Qlight

S180UHS-BZ-220-A Đèn báo hiệu Qlight Φ180 Bóng Xenon 220VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S180US-S180UHS

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ180,Còi Buzzer 90dB, Bóng xenon, Phản xạ kép: S180UHS *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ180: S180UHS S180UHS-BZ-220-R S180UHS-BZ-220-A S180UHS-BZ-220-G S180UHS-BZ-220-B Kích thước: Φ180 Mầu sắc: Đỏ(R-red), Vàng(A-amber), Xanh Green(G-green), Xanh Blue(B-blue) Điện áp: 220VAC Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC Thân đèn: Làm bằng Nhựa ABS siêu bền chống chịu thời ... Read More »

S180UHS-BZ-110-A Đèn báo hiệu Qlight Φ180 Bóng Xenon 110VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S180US-S180UHS

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ180,Còi Buzzer 90dB, Bóng xenon, Phản xạ kép: S180UHS *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ180: S180UHS S180UHS-BZ-110-R S180UHS-BZ-110-A S180UHS-BZ-110-G S180UHS-BZ-110-B Kích thước: Φ180 Mầu sắc: Đỏ(R-red), Vàng(A-amber), Xanh Green(G-green), Xanh Blue(B-blue) Điện áp: 110VAC Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC Thân đèn: Làm bằng Nhựa ABS siêu bền chống chịu thời ... Read More »

S180UHS-BZ-24-R Đèn báo hiệu Qlight Φ180 Bóng Xenon 24VDC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S180US-S180UHS

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ180,Còi Buzzer 90dB, Bóng xenon, Phản xạ kép: S180UHS *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ180: S180UHS S180UHS-BZ-24-R S180UHS-BZ-24-A S180UHS-BZ-24-G S180UHS-BZ-24-B Kích thước: Φ180 Mầu sắc: Đỏ(R-red), Vàng(A-amber), Xanh Green(G-green), Xanh Blue(B-blue) Điện áp: 24VDC Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC Thân đèn: Làm bằng Nhựa ABS siêu bền chống chịu thời ... Read More »

S180UHS-BZ-12-R Đèn báo hiệu Qlight Φ180 Bóng Xenon 12VDC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S180US-S180UHS

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ180,Còi Buzzer 90dB, Bóng xenon, Phản xạ kép: S180UHS *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ180: S180UHS S180UHS-BZ-12-R S180UHS-BZ-12-A S180UHS-BZ-12-G S180UHS-BZ-12-B Kích thước: Φ180 Mầu sắc: Đỏ(R-red), Vàng(A-amber), Xanh Green(G-green), Xanh Blue(B-blue) Điện áp: 12VDC Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC Thân đèn: Làm bằng Nhựa ABS siêu bền chống chịu thời ... Read More »

S180UHS-220-A Đèn tín hiệu Qlight Φ180 Bóng Xenon 220VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S180US-S180UHS

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ180,Bóng xenon, Phản xạ kép: S180UHS *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ180: S180UHS S180UHS-220-R S180UHS-220-A S180UHS-220-G S180UHS-220-B Kích thước: Φ180 Mầu sắc: Đỏ(R-red), Vàng(A-amber), Xanh Green(G-green), Xanh Blue(B-blue) Điện áp: 220VAC Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC Thân đèn: Làm bằng Nhựa ABS siêu bền chống chịu thời tiết, nhiệt ... Read More »

S180UHS-110-A Đèn tín hiệu Qlight Φ180 Bóng Xenon 110VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S180US-S180UHS

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ180,Bóng xenon, Phản xạ kép: S180UHS *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ180: S180UHS S180UHS-110-R S180UHS-110-A S180UHS-110-G S180UHS-110-B Kích thước: Φ180 Mầu sắc: Đỏ(R-red), Vàng(A-amber), Xanh Green(G-green), Xanh Blue(B-blue) Điện áp: 110VAC Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC Thân đèn: Làm bằng Nhựa ABS siêu bền chống chịu thời tiết, nhiệt ... Read More »

S180UHS-24-R Đèn tín hiệu Qlight Φ180 Bóng Xenon 24VDC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S180US-S180UHS

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ180,Bóng xenon, Phản xạ kép: S180UHS *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ180: S180UHS S180UHS-24-R S180UHS-24-A S180UHS-24-G S180UHS-24-B Kích thước: Φ180 Mầu sắc: Đỏ(R-red), Vàng(A-amber), Xanh Green(G-green), Xanh Blue(B-blue) Điện áp: 24VDC Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC Thân đèn: Làm bằng Nhựa ABS siêu bền chống chịu thời tiết, nhiệt ... Read More »

S180UHS-12-R Đèn tín hiệu Qlight Φ180 Bóng Xenon 12VDC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S180US-S180UHS

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ180, Bóng xenon, Phản xạ kép: S180UHS *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ180: S180UHS S180UHS-12-R S180UHS-12-A S180UHS-12-G S180UHS-12-B Kích thước: Φ180 Mầu sắc: Đỏ(R-red), Vàng(A-amber), Xanh Green(G-green), Xanh Blue(B-blue) Điện áp: 12VDC Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC Thân đèn: Làm bằng Nhựa ABS siêu bền chống chịu thời tiết, nhiệt ... Read More »

S180US-BZ-220-A Đèn báo hiệu Qlight Φ180 Bóng Xenon 220VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S180US-S180UHS

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ180,Còi Buzzer 90dB, Bóng xenon, Phản xạ kép: S180US *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ180: S180US S180US-BZ-220-R S180US-BZ-220-A S180US-BZ-220-G S180US-BZ-220-B Kích thước: Φ180 Mầu sắc: Đỏ(R-red), Vàng(A-amber), Xanh Green(G-green), Xanh Blue(B-blue) Điện áp: 220VAC Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC Thân đèn: Làm bằng Nhựa ABS siêu bền chống chịu thời ... Read More »

S180US-BZ-110-A Đèn báo hiệu Qlight Φ180 Bóng Xenon 110VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S180US-S180UHS

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ180,Còi Buzzer 90dB, Bóng xenon, Phản xạ kép: S180US *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ180: S180US S180US-BZ-110-R S180US-BZ-110-A S180US-BZ-110-G S180US-BZ-110-B Kích thước: Φ180 Mầu sắc: Đỏ(R-red), Vàng(A-amber), Xanh Green(G-green), Xanh Blue(B-blue) Điện áp: 110VAC Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC Thân đèn: Làm bằng Nhựa ABS siêu bền chống chịu thời ... Read More »

Scroll To Top