Sunday , 16 June 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Tháp Vuông Qlight Korea

SJLP-BZ-3-220-RAG-RAG Đèn tháp 3 tầng Qlight Vuông 95mm Bóng LED Còi Buzzer 90dB 220VAC IP44

Den thap canh bao Qlight vuong 95x95mm SJL-SJLP

Đèn tháp cảnh báo QLight bóng LED, Vuông 95x95mm, Còi Buzzer 90dB, Sáng liên tục/Nhấp nháy SJLP, IP44:  SJLP: Đèn tháp cảnh báo QLight bóng LED, Vuông 95x95mm, Còi Buzzer 90dB, Chân đế trụ tròn Sáng liên tục/Nhấp nháy SJLP, IP44 SJLP-BZ-3-220-R-R SJLP-BZ-3-220-RG-RG SJLP-BZ-3-220-RAG-RAG Kích thước: Vuông 95mm Sử dụng bóng: LED Vật liệu Thân đèn: Nhựa ABS Vật liệu Chao đèn: Làm bằng ... Read More »

SJLP-BZ-3-24-RAG-RAG Đèn tháp 3 tầng Qlight Vuông 95mm Bóng LED Còi Buzzer 90dB 24VDC IP44

Den thap canh bao Qlight vuong 95x95mm SJL-SJLP

Đèn tháp cảnh báo QLight bóng LED, Vuông 95x95mm, Còi Buzzer 90dB, Sáng liên tục/Nhấp nháy SJLP, IP44:  SJLP: Đèn tháp cảnh báo QLight bóng LED, Vuông 95x95mm, Còi Buzzer 90dB, Chân đế trụ tròn Sáng liên tục/Nhấp nháy SJLP, IP44 SJLP-BZ-3-24-R-R SJLP-BZ-3-24-RG-RG SJLP-BZ-3-24-RAG-RAG Kích thước: Vuông 95mm Sử dụng bóng: LED Vật liệu Thân đèn: Nhựa ABS Vật liệu Chao đèn: Làm bằng ... Read More »

SJLP-BZ-2-110-RG Đèn tháp 2 tầng Qlight Vuông 95mm Bóng LED Còi Buzzer 90dB 110VAC IP44

Den thap canh bao Qlight vuong 95x95mm SJL-SJLP

Đèn tháp cảnh báo QLight bóng LED, Vuông 95x95mm, Còi Buzzer 90dB, Sáng liên tục/Nhấp nháy SJLP, IP44:  SJLP: Đèn tháp cảnh báo QLight bóng LED, Vuông 95x95mm, Còi Buzzer 90dB, Chân đế trụ tròn Sáng liên tục/Nhấp nháy SJLP, IP44 SJLP-BZ-2-110-R SJLP-BZ-2-110-RG SJLP-BZ-2-110-RAG Kích thước: Vuông 95mm Sử dụng bóng: LED Vật liệu Thân đèn: Nhựa ABS Vật liệu Chao đèn: Làm bằng ... Read More »

SJLP-3-220-RAG Đèn báo hiệu 3 tầng Qlight Vuông 95mm Bóng LED 220VAC IP44

Den thap canh bao Qlight vuong 95x95mm SJL-SJLP

Đèn tháp cảnh báo QLight bóng LED, Vuông 95x95mm, Sáng liên tục/Nhấp nháy SJLP, IP44:  Mã đèn SJ, SJP: SJLP: Đèn tháp cảnh báo QLight bóng LED, Vuông 95x95mm, Chân trụ đế tròn, Sáng liên tục/Nhấp nháy SJ, IP44 SJLP-1-220-R SJLP-2-220-RG SJLP-3-220-RAG Kích thước: Vuông 95mm Sử dụng bóng: LED Vật liệu Thân đèn: Nhựa ABS Vật liệu Chao đèn: Làm bằng nhựa AS ... Read More »

SJLP-2-110-RG Đèn báo hiệu 2 tầng Qlight Vuông 95mm Bóng LED 110VAC IP44

Den thap canh bao Qlight vuong 95x95mm SJL-SJLP

Đèn tháp cảnh báo QLight bóng LED, Vuông 95x95mm, Sáng liên tục/Nhấp nháy SJLP, IP44:  Mã đèn SJ, SJP: SJLP: Đèn tháp cảnh báo QLight bóng LED, Vuông 95x95mm, Chân trụ đế tròn, Sáng liên tục/Nhấp nháy SJ, IP44 SJLP-1-110-R SJLP-2-110-RG SJLP-3-110-RAG Kích thước: Vuông 95mm Sử dụng bóng: LED Vật liệu Thân đèn: Nhựa ABS Vật liệu Chao đèn: Làm bằng nhựa AS ... Read More »

SJLP-3-24-RAG Đèn báo hiệu 3 tầng Qlight Vuông 95mm Bóng LED 24VDC IP44

Den thap canh bao Qlight vuong 95x95mm SJL-SJLP

Đèn tháp cảnh báo QLight bóng LED, Vuông 95x95mm, Sáng liên tục/Nhấp nháy SJLP, IP44:  Mã đèn SJ, SJP: SJLP: Đèn tháp cảnh báo QLight bóng LED, Vuông 95x95mm, Chân trụ đế tròn, Sáng liên tục/Nhấp nháy SJ, IP44 SJLP-1-24-R SJLP-2-24-RG SJLP-3-24-RAG Kích thước: Vuông 95mm Sử dụng bóng: LED Vật liệu Thân đèn: Nhựa ABS Vật liệu Chao đèn: Làm bằng nhựa AS ... Read More »

SJLP-2-12-RG Đèn báo hiệu 2 tầng Qlight Vuông 95mm Bóng LED 12VDC IP44

Den thap canh bao Qlight vuong 95x95mm SJL-SJLP

Đèn tháp cảnh báo QLight bóng LED, Vuông 95x95mm, Sáng liên tục/Nhấp nháy SJLP, IP44:  Mã đèn SJ, SJP: SJLP: Đèn tháp cảnh báo QLight bóng LED, Vuông 95x95mm, Chân trụ đế tròn, Sáng liên tục/Nhấp nháy SJ, IP44 SJLP-1-12-R SJLP-2-12-RG SJLP-3-12-RAG Kích thước: Vuông 95mm Sử dụng bóng: LED Vật liệu Thân đèn: Nhựa ABS Vật liệu Chao đèn: Làm bằng nhựa AS ... Read More »

SJL-BZ-3-220-RAG Đèn tháp 3 tầng Qlight Vuông 95mm Bóng LED Còi Buzzer 90dB 220VAC IP44

Den thap canh bao Qlight vuong 95x95mm SJL-SJLP

Đèn tháp cảnh báo QLight bóng LED, Vuông 95x95mm, Còi Buzzer 90dB, Sáng liên tục/Nhấp nháy SJL, IP44:  SJL: Đèn tháp cảnh báo QLight bóng LED, Vuông 95x95mm, Còi Buzzer 90dB, Sáng liên tục/Nhấp nháy SJL, IP44 SJL-BZ-3-220-R SJL-BZ-3-220-RG SJL-BZ-3-220-RAG Kích thước: Vuông 95mm Sử dụng bóng: LED Vật liệu Thân đèn: Nhựa ABS Vật liệu Chao đèn: Làm bằng nhựa AS Chân đế: ... Read More »

SJL-BZ-3-110-RAG Đèn tháp 3 tầng Qlight Vuông 95mm Bóng LED Còi Buzzer 90dB 110VAC IP44

Den thap canh bao Qlight vuong 95x95mm SJL-SJLP

Đèn tháp cảnh báo QLight bóng LED, Vuông 95x95mm, Còi Buzzer 90dB, Sáng liên tục/Nhấp nháy SJL, IP44:  SJL: Đèn tháp cảnh báo QLight bóng LED, Vuông 95x95mm, Còi Buzzer 90dB, Sáng liên tục/Nhấp nháy SJL, IP44 SJL-BZ-3-110-R SJL-BZ-3-110-RG SJL-BZ-3-110-RAG Kích thước: Vuông 95mm Sử dụng bóng: LED Vật liệu Thân đèn: Nhựa ABS Vật liệu Chao đèn: Làm bằng nhựa AS Chân đế: ... Read More »

SJL-BZ-2-24-RG Đèn tháp 2 tầng Qlight Vuông 95mm Bóng LED Còi Buzzer 90dB 24VDC IP44

Den thap canh bao Qlight vuong 95x95mm SJL-SJLP

Đèn tháp cảnh báo QLight bóng LED, Vuông 95x95mm, Còi Buzzer 90dB, Sáng liên tục/Nhấp nháy SJL, IP44:  Mã đèn SJL: SJL: Đèn tháp cảnh báo QLight bóng LED, Vuông 95x95mm, Còi Buzzer 90dB, Sáng liên tục/Nhấp nháy SJL, IP44 SJL-BZ-2-24-R SJL-BZ-2-24-RG SJL-BZ-2-24-RAG Kích thước: Vuông 95mm Sử dụng bóng: LED Vật liệu Thân đèn: Nhựa ABS Vật liệu Chao đèn: Làm bằng nhựa ... Read More »

Scroll To Top