Sunday , 16 June 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Loa Còi Công Nghiệp SHDN30

SHDN30-WS-220-LC Loa cảnh báo kép Qlight 5 âm báo động 118x2dB IP56, 220VAC

SHDN30 lo bao hieu kep 5 am 118x2dB Qlight Han Quoc

 Loa còi báo hiệu công nghiệp hàng hải SHDN30-WS-220-LC Model: SHDN30-WS-220-LC SHDN30-WP-220-LC SHDN30-WA-220-LC SHDN30-WM-220-LC SHDN30-WV-220-LC Kích thước: Φ120 Âm thanh: 5 âm báo động 118x2dB Điện áp: 220VAC Cấp độ bảo vệ: IP56 Ứng dụng: Dùng làm loa báo cháy, báo động, báo hiệu tàu biển, báo máy công nghiệp môi trường có độ ồn lớn…cho các ứng dụng ngoài ... Read More »

SHDN30-WS-110-LC Loa cảnh báo kép Qlight 5 âm báo động 118x2dB IP56, 110VAC

SHDN30 lo bao hieu kep 5 am 118x2dB Qlight Han Quoc

 Loa còi báo hiệu công nghiệp hàng hải SHDN30-WS-110-LC Model: SHDN30-WS-110-LC SHDN30-WP-110-LC SHDN30-WA-110-LC SHDN30-WM-110-LC SHDN30-WV-110-LC Kích thước: Φ120 Âm thanh: 5 âm báo động 118x2dB Điện áp: 110VAC Cấp độ bảo vệ: IP56 Ứng dụng: Dùng làm loa báo cháy, báo động, báo hiệu tàu biển, báo máy công nghiệp môi trường có độ ồn lớn…cho các ứng dụng ngoài ... Read More »

SHDN30-WP-24-LC Loa báo hiệu kép Qlight 5 âm báo động 118x2dB IP56, 24VDC

SHDN30 lo bao hieu kep 5 am 118x2dB Qlight Han Quoc

 Loa còi báo hiệu công nghiệp hàng hải SHDN30-WS-24-LC Model: SHDN30-WS-24-LC SHDN30-WP-24-LC SHDN30-WA-24-LC SHDN30-WM-24-LC SHDN30-WV-24-LC Kích thước: Φ120 Âm thanh: 5 âm báo động 118x2dB Điện áp: 24VDC Cấp độ bảo vệ: IP56 Ứng dụng: Dùng làm loa báo cháy, báo động, báo hiệu tàu biển, báo máy công nghiệp môi trường có độ ồn lớn…cho các ứng dụng ngoài ... Read More »

SHDN30-WP-12-LC Loa báo hiệu kép Qlight 5 âm báo động 118x2dB IP56, 12VDC

SHDN30 lo bao hieu kep 5 am 118x2dB Qlight Han Quoc

 Loa còi báo hiệu công nghiệp hàng hải SHDN30-WS-12-LC Model: SHDN30-WS-12-LC SHDN30-WP-12-LC SHDN30-WA-12-LC SHDN30-WM-12-LC SHDN30-WV-12-LC Kích thước: Φ120 Âm thanh: 5 âm báo động 118x2dB Điện áp: 12VDC Cấp độ bảo vệ: IP56 Ứng dụng: Dùng làm loa báo cháy, báo động, báo hiệu tàu biển, báo máy công nghiệp môi trường có độ ồn lớn…cho các ứng dụng ngoài ... Read More »

SHDN30-WA-220-LC Loa cảnh báo kép Qlight 5 âm Cảnh báo 116x2dB IP56, 220VAC

SHDN30 lo bao hieu kep 5 am 118x2dB Qlight Han Quoc

Loa Còi cảnh báo Qlight 5 âm báo động SHDN30-WS, 2 loa 118dBx2: L0a còi cảnh báo tín hiệu báo hiệu SHDN30 Qlight SHDN30-WS-220 SHDN30-WS-220-LC SHDN30-WP-220 SHDN30-WP-220-LC SHDN30-WA-220 SHDN30-WA-220-LC SHDN30-WM-220 SHDN30-WM-220-LC SHDN30-WV-220 SHDN30-WV-220-LC Âm báo có điều chỉnh âm lượng 5 âm báo chuyên cho tầu biển (SHDN30-SP): 118 x 2 dB 5 âm báo động (SHDN30-WS): 118 x 2 ... Read More »

SHDN30-WP-110-LC Loa cảnh báo kép Qlight 5 âm báo động 118x2dB IP56, 110VAC

SHDN30 lo bao hieu kep 5 am 118x2dB Qlight Han Quoc

Loa Còi cảnh báo Qlight 5 âm báo động SHDN30-WS, 2 loa 118dBx2: L0a còi cảnh báo tín hiệu báo hiệu SHDN30 Qlight SHDN30-WS-110 SHDN30-WS-110-LC SHDN30-WP-110 SHDN30-WP-110-LC SHDN30-WA-110 SHDN30-WA-110-LC SHDN30-WM-110 SHDN30-WM-110-LC SHDN30-WV-110 SHDN30-WV-110-LC Âm báo có điều chỉnh âm lượng 5 âm báo chuyên cho tầu biển (SHDN30-SP): 118 x 2 dB 5 âm báo động (SHDN30-WS): 118 x 2 ... Read More »

SHDN30-WS-24-LC Loa báo hiệu kép Qlight 5 âm báo động 118x2dB IP56, 24VDC

SHDN30 lo bao hieu kep 5 am 118x2dB Qlight Han Quoc

Loa Còi cảnh báo Qlight 5 âm báo động SHDN30-WS, 2 loa 118dBx2: L0a còi cảnh báo tín hiệu báo hiệu SHDN30 Qlight SHDN30-WS-24 SHDN30-WS-24-LC SHDN30-WP-24 SHDN30-WP-24-LC SHDN30-WA-24 SHDN30-WA-24-LC SHDN30-WM-24 SHDN30-WM-24-LC SHDN30-WV-24 SHDN30-WV-24-LC Âm báo có điều chỉnh âm lượng 5 âm báo chuyên cho tầu biển (SHDN30-SP): 118 x 2 dB 5 âm báo động (SHDN30-WS): 118 x 2 ... Read More »

Loa Còi cảnh báo Qlight 5 âm báo SHDN30, 118dBx2 dB

Coi bao hieu Qlight 5 am Hang Hai SHDN30

Loa Còi cảnh báo Qlight 5 âm báo động SHDN30-WS, 2 loa 118dBx2: L0a còi cảnh báo tín hiệu báo hiệu SHDN30 Qlight SHDN30-WS-12 SHDN30-WS-12-LC SHDN30-WP-12 SHDN30-WP-12-LC SHDN30-WA-12 SHDN30-WA-12-LC SHDN30-WM-12 SHDN30-WM-12-LC SHDN30-WV-12 SHDN30-WV-12-LC Âm báo có điều chỉnh âm lượng 5 âm báo chuyên cho tầu biển (SHDN30-SP): 118 x 2 dB 5 âm báo động (SHDN30-WS): 118 x 2 ... Read More »

Scroll To Top