Saturday , 13 July 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn LED Chống Nước Qlight

QMHL-150-24-D Đèn LED chiếu sáng chống nước, chống dầu Qlight IP67

Den Led chieu sang Chong dau Chong nuoc Chong Rung may cong cu QMHL

QMHL Đèn LED Chiếu sáng máy công cụ, Chống dầu, Chống nước Máy công cụ Bóng LED IP67 Mã sản phẩm: Đèn LED chống dầu máy công cụ dạng ghép Module QMHL-150 QMHL-150-24-D QMHL-150-24-K QMHL-150-24-MF Kích thước: 150mm Bóng: LED Số tầng: Màu sắc đèn: Kính trong suốt, Ánh sáng ban ngày Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân gá: 24-D: ... Read More »

QMHL-250-24-D Đèn LED chiếu sáng chống nước, chống dầu Qlight IP67

Den Led chieu sang Chong dau Chong nuoc Chong Rung may cong cu QMHL

QMHL Đèn LED Chiếu sáng máy công cụ, Chống dầu, Chống nước Máy công cụ Bóng LED IP67 Mã sản phẩm: Đèn LED chống dầu máy công cụ dạng ghép Module QMHL-250 QMHL-250-24-D QMHL-250-24-K QMHL-250-24-MF Kích thước: 250mm Bóng: LED Số tầng: Màu sắc đèn: Kính trong suốt, Ánh sáng ban ngày Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân gá: 24-D: Chân ... Read More »

QML-250-24-D Đèn LED chiếu sáng chống nước, chống dầu Qlight IP67

Den Led chieu sang Chong dau Chong nuoc Chong Rung may cong cu QML

QML Đèn LED Chiếu sáng máy công cụ, Chống dầu, Chống nước Máy công cụ Bóng LED IP67 Mã sản phẩm: Đèn LED chống dầu máy công cụ dạng ghép Module QML-250 QML-250-24-D QML-250-24-K QML-250-24-MF Kích thước: 250mm Bóng: LED Số tầng: Màu sắc đèn: Kính mờ, Ánh sáng ban ngày Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân gá: 24-D: Chân ... Read More »

QML-150-24-D Đèn LED chiếu sáng chống nước, chống dầu Qlight IP67

Den Led chieu sang Chong dau Chong nuoc Chong Rung may cong cu QML

QML Đèn LED Chiếu sáng máy công cụ, Chống dầu, Chống nước Máy công cụ Bóng LED IP67 Mã sản phẩm: Đèn LED chống dầu máy công cụ dạng ghép Module QML-150 QML-150-24-D QML-150-24-K QML-150-24-MF Kích thước: 150mm Bóng: LED Số tầng: Màu sắc đèn: Kính mờ, Ánh sáng ban ngày Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân gá: 24-D: Chân gá ... Read More »

QMFHL-600-220 Đèn LED chống dầu máy công cụ 600 Bóng LED 600 mm IP67/IP69K

QMFHL Đèn LED Chiếu sáng máy công cụ, Chống dầu, Chống rung, Chống nước Máy công cụ Bóng LED IP67/IP69K Mã sản phẩm: Đèn LED chống dầu máy công cụ dạng ghép Module QMFHL-600 QMFHL-600-24 QMFHL-600-110 QMFHL-600-220 Kích thước: 600mm Bóng: LED Số tầng: Màu sắc đèn: Ánh sáng ban ngày Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Đế ... Read More »

QMFHL-500-24 Đèn LED chống dầu máy công cụ 500 Bóng LED 500 mm IP67/IP69K

QMFHL Đèn LED Chiếu sáng máy công cụ, Chống dầu, Chống rung, Chống nước Máy công cụ Bóng LED IP67/IP69K Mã sản phẩm: Đèn LED chống dầu máy công cụ dạng ghép Module QMFHL-500 QMFHL-500-24 QMFHL-500-110 QMFHL-500-220 Kích thước: 500mm Bóng: LED Số tầng: Màu sắc đèn: Ánh sáng ban ngày Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Đế ... Read More »

QMFHL-400-220 Đèn LED chống dầu máy công cụ 400 Bóng LED 400 mm IP67/IP69K

QMFHL Đèn LED Chiếu sáng máy công cụ, Chống dầu, Chống rung, Chống nước Máy công cụ Bóng LED IP67/IP69K Mã sản phẩm: Đèn LED chống dầu máy công cụ dạng ghép Module QMFHL-400 QMFHL-400-24 QMFHL-400-110 QMFHL-400-220 Kích thước: 400mm Bóng: LED Số tầng: Màu sắc đèn: Ánh sáng ban ngày Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Đế ... Read More »

QMFHL-300-110 Đèn LED chống dầu máy công cụ 300 Bóng LED 300 mm IP67/IP69K

QMFHL Đèn LED Chiếu sáng máy công cụ, Chống dầu, Chống rung, Chống nước Máy công cụ Bóng LED IP67/IP69K Mã sản phẩm: Đèn LED chống dầu máy công cụ dạng ghép Module QMFHL-300 QMFHL-300-24 QMFHL-300-110 QMFHL-300-220 Kích thước: 300mm Bóng: LED Số tầng: Màu sắc đèn: Ánh sáng ban ngày Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Đế ... Read More »

QMFHL-200-24 Đèn LED chống dầu máy công cụ 200 Bóng LED 200 mm IP67/IP69K

QMFHL Đèn LED Chiếu sáng máy công cụ, Chống dầu, Chống rung, Chống nước Máy công cụ Bóng LED IP67/IP69K Mã sản phẩm: Đèn LED chống dầu máy công cụ dạng ghép Module QMFHL-200 QMFHL-200-24 QMFHL-200-110 QMFHL-200-220 Kích thước: 200mm Bóng: LED Số tầng: Màu sắc đèn: Ánh sáng ban ngày Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Đế ... Read More »

QMFL-600-220 Đèn LED chống dầu máy công cụ 600 Bóng LED 600 mm IP67/IP69K

Den Led chieu sang Chong dau Chong nuoc Chong Rung may cong cu QMFL

QMFL Đèn LED Chiếu sáng máy công cụ, Chống dầu, Chống rung, Chống nước Máy công cụ Bóng LED IP67/IP69K Mã sản phẩm: Đèn LED chống dầu máy công cụ dạng ghép Module QMFL-600 QMFL-600-24 QMFL-600-110 QMFL-600-220 Kích thước: 600mm Bóng: LED Số tầng: Màu sắc đèn: Ánh sáng ban ngày Ánh sáng: Sáng liên tục Âm thanh: Chân đế: Đế ... Read More »

Scroll To Top