Tuesday , 28 May 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Cảnh Báo S180R-FT

S180R-FT-BZ-220-A Đèn quay tín hiệu Qlight Φ180 Bóng Sợi đốt 220VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S180R-S180R-FT

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ180,Còi Buzzer 90dB, Bóng sợi đốt, Quay phản xạ kép, thân thép không rỉ: S180R-FT *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ180: S180R-FT S180R-FT-BZ-220-R S180R-FT-BZ-220-A S180R-FT-BZ-220-G S180R-FT-BZ-220-B Kích thước: Φ180 Mầu sắc: Đỏ(R-Red), Vàng (A-Amber), Xanh Green(G-Green), Xanh Blue(B-Blue) Bóng: Sợi đốt Ánh sáng: Quay Còi báo: Còi Buzzer 90dB Điện áp: 220VAC Chao đèn: Làm ... Read More »

S180R-FT-BZ-110-R Đèn quay tín hiệu Qlight Φ180 Bóng Sợi đốt 110VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S180R-S180R-FT

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ180,Còi Buzzer 90dB, Bóng sợi đốt, Quay phản xạ kép, thân thép không rỉ: S180R-FT *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ180: S180R-FT S180R-FT-BZ-110-R S180R-FT-BZ-110-A S180R-FT-BZ-110-G S180R-FT-BZ-110-B Kích thước: Φ180 Mầu sắc: Đỏ(R-Red), Vàng (A-Amber), Xanh Green(G-Green), Xanh Blue(B-Blue) Bóng: Sợi đốt Ánh sáng: Quay Còi báo: Còi Buzzer 90dB Điện áp: 110VAC Chao đèn: ... Read More »

S180R-FT-BZ-24-R Đèn quay tín hiệu Qlight Φ180 Bóng Sợi đốt 24VDC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S180R-S180R-FT

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ180,Còi Buzzer 90dB, Bóng sợi đốt, Quay phản xạ kép, thân thép không rỉ: S180R-FT *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ180: S180R-FT S180R-FT-BZ-24-R S180R-FT-BZ-24-A S180R-FT-BZ-24-G S180R-FT-BZ-24-B Kích thước: Φ180 Mầu sắc: Đỏ(R-Red), Vàng (A-Amber), Xanh Green(G-Green), Xanh Blue(B-Blue) Bóng: Sợi đốt Ánh sáng: Quay Còi báo: Còi Buzzer 90dB Điện áp: 24VDC Chao đèn: Làm ... Read More »

S180R-FT-BZ-12-R Đèn quay tín hiệu Qlight Φ180 Bóng Sợi đốt 12VDC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S180R-S180R-FT

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ180,Còi Buzzer 90dB, Bóng sợi đốt, Quay phản xạ kép, thân thép không rỉ: S180R-FT *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ180: S180R-FT S180R-FT-BZ-12-R S180R-FT-BZ-12-A S180R-FT-BZ-12-G S180R-FT-BZ-12-B Kích thước: Φ180 Mầu sắc: Đỏ(R-Red), Vàng (A-Amber), Xanh Green(G-Green), Xanh Blue(B-Blue) Bóng: Sợi đốt Ánh sáng: Quay Còi báo: Còi Buzzer 90dB Điện áp: 12VDC Chao đèn: ... Read More »

S180R-FT-220-A Đèn quay tín hiệu Qlight Φ180 Bóng Sợi đốt 220VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S180R-S180R-FT

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ180, Bóng sợi đốt, Quay phản xạ kép, thân thép không rỉ: S180R-FT *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ180: S180R-FT S180R-FT-220-R S180R-FT-220-A S180R-FT-220-G S180R-FT-220-B Kích thước: Φ180 Mầu sắc: Đỏ(R-Red), Vàng (A-Amber), Xanh Green(G-Green), Xanh Blue(B-Blue) Bóng: Sợi đốt Ánh sáng: Quay Còi báo: Điện áp: 220VAC Chao đèn: Làm bằng sợi tổng ... Read More »

S180R-FT-110-A Đèn quay tín hiệu Qlight Φ180 Bóng Sợi đốt 110VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S180R-S180R-FT

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ180, Bóng sợi đốt, Quay phản xạ kép, thân thép không rỉ: S180R-FT *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ180: S180R-FT S180R-FT-110-R S180R-FT-110-A S180R-FT-110-G S180R-FT-110-B Kích thước: Φ180 Mầu sắc: Đỏ(R-Red), Vàng (A-Amber), Xanh Green(G-Green), Xanh Blue(B-Blue) Bóng: Sợi đốt Ánh sáng: Quay Còi báo: Điện áp: 110VAC Chao đèn: Làm bằng sợi ... Read More »

S180R-FT-24-R Đèn quay tín hiệu Qlight Φ180 Bóng Sợi đốt 24VDC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S180R-S180R-FT

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ180, Bóng sợi đốt, Quay phản xạ kép, thân thép không rỉ: S180R-FT *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ180: S180R-FT S180R-FT-24-R S180R-FT-24-A S180R-FT-24-G S180R-FT-24-B Kích thước: Φ180 Mầu sắc: Đỏ(R-Red), Vàng (A-Amber), Xanh Green(G-Green), Xanh Blue(B-Blue) Bóng: Sợi đốt Ánh sáng: Quay Còi báo: Điện áp: 24VDC Chao đèn: Làm bằng sợi tổng ... Read More »

S180R-FT-12-R Đèn quay tín hiệu Qlight Φ180 Bóng Sợi đốt 12VDC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S180R-S180R-FT

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ180, Bóng sợi đốt, Quay phản xạ kép, thân thép không rỉ: S180R-FT *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ180: S180R-FT S180R-FT-12-R S180R-FT-12-A S180R-FT-12-G S180R-FT-12-B Kích thước: Φ180 Mầu sắc: Đỏ(R-Red), Vàng (A-Amber), Xanh Green(G-Green), Xanh Blue(B-Blue) Bóng: Sợi đốt Ánh sáng: Quay Còi báo: Điện áp: 12VDC Chao đèn: Làm bằng sợi ... Read More »

S180R-BZ-220-A Đèn quay tín hiệu Qlight Φ180 Bóng Sợi đốt 220VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S180R-S180R-FT

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ180,Còi Buzzer 90dB, Bóng sợi đốt, Quay phản xạ kép, thân thép không rỉ: S180R *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ180: S180R S180R-BZ-220-R S180R-BZ-220-A S180R-BZ-220-G S180R-BZ-220-B Kích thước: Φ180 Mầu sắc: Đỏ(R-Red), Vàng (A-Amber), Xanh Green(G-Green), Xanh Blue(B-Blue) Bóng: Sợi đốt Ánh sáng: Quay Còi báo: Còi Buzzer 90dB Điện áp: 220VAC Chao đèn: Làm ... Read More »

S180R-BZ-110-A Đèn quay tín hiệu Qlight Φ180 Bóng Sợi đốt 110VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S180R-S180R-FT

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ180,Còi Buzzer 90dB, Bóng sợi đốt, Quay phản xạ kép, thân thép không rỉ: S180R *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ180: S180R S180R-BZ-110-R S180R-BZ-110-A S180R-BZ-110-G S180R-BZ-110-B Kích thước: Φ180 Mầu sắc: Đỏ(R-Red), Vàng (A-Amber), Xanh Green(G-Green), Xanh Blue(B-Blue) Bóng: Sợi đốt Ánh sáng: Quay Còi báo: Còi Buzzer 90dB Điện áp: 110VAC Chao đèn: ... Read More »

Scroll To Top