Tuesday , 28 May 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Chân Gá Đèn Tháp

STAWB25, STAWB45, Gá gắn tường Sử dụng cho Đèn tháp Qlight

Chan Ga Den Bao Qlight STAWB25-STAWB45

Đèn tháp báo hiệu Q-Light 1->5 tầng: Gá gắn tường STAWB25, STAWB45 Sử dụng cho Đèn tháp Qlight: Ứng dụng: Gá gắn tường STAWB25 Sử dụng cho các loại đèn STA25SLM, STA35SL, STA35SLM, .. Gá gắn tường STAWB45 Sử dụng cho các loại đèn STA45SLM Chất liệu: Thép không rỉ Màu sắc: Màu Bạc hoặc Trắng sữa =========================== Thiết Bị Điện Sơn ... Read More »

TWA45, TWA80 Gá gắn tường Sử dụng cho Đèn tháp, Đèn báo Qlight

Chan Ga Den Bao Qlight TWA45-TWA80

Đèn tháp báo hiệu Q-Light 1->5 tầng: Gá gắn tường TWA45, TWA80 Sử dụng cho Đèn tháp, Đèn báo hiệu Qlight: Ứng dụng: Gá gắn tường TWA45 Sử dụng cho các loại đèn ST45MB, ST45MBF, ST45ML, ST45MLF, ST56MB, ST56MBF, ST56ML, ST56MLF, ST56MEL, ST56MELF, STG40ML, STG40MLF, STG50ML, STG50MFL, STC45ML, STC45MLF, STC56ML, STC56MLF, STC56MEL, STC56MELF, QTG50ML, QTG50MLF, QTG60ML, QTG60MLF, QTC50ML, QTC50MLF, QTC60ML, QTC60MLF, QTR50ML, TR50MLF, ... Read More »

TWS45, TWS80 Gá gắn tường Sử dụng cho Đèn tháp Qlight

Chan Ga Den Bao Qlight TWS45-TWS80

Đèn tháp báo hiệu Q-Light 1->5 tầng: Gá gắn tường TWS45, TWS80 Sử dụng cho Đèn tháp Qlight: Ứng dụng: Gá gắn tường TWS45 Sử dụng cho các loại đèn ST45MB, ST45MBF, ST45ML, ST45MLF, ST56MB, ST56MBF, ST56ML, ST56MLF, ST56MEL, ST56MELF, STG40ML, STG40MLF, STG50ML, STG50MFL, STC45ML, STC45MLF, STC56ML, STC56MLF, STC56MEL, STC56MELF, QTG50ML, QTG50MLF, QTG60ML, QTG60MLF, QTC50ML, QTC50MLF, QTC60ML, QTC60MLF, QTR50ML, QTR50MLF, QTR60ML, QTR60MLF, QT50ML, QT50MLF, ... Read More »

Chân Gá Tiêu Chuẩn Φ18 Φ24 Sử dụng cho Đèn tháp Qlight

Chan Ga Tieu Chuan Cho Den Thap Qlight

Đèn tháp báo hiệu Q-Light 1->5 tầng: Chân Gá Tiêu Chuẩn Φ18 Φ24 Sử dụng cho Đèn tháp Qlight: Ứng dụng: Chân Gá Tiêu Chuẩn Φ18 Sử dụng cho các loại đèn ST45B, ST45BF, ST45L, ST45LF, ST56B, ST56BF, ST56L, ST56LF, ST56EL, ST56ELF, STC45, STC56EL, STC56L, QT50L, QT50LF, QT50LS, QT50LR, STG40L, STG40LF, STG50L, STG50LF, .. Chân Gá Tiêu Chuẩn Φ24 Sử dụng cho ... Read More »

SZ18, SZ24 Gá trụ tròn Φ18 Φ24 Sử dụng cho Đèn tháp Qlight

Chan Ga Den Bao Qlight SZ18-SZ24

Đèn tháp báo hiệu Q-Light 1->5 tầng: QZ18, QZ24 Gá trụ tròn Φ18 Φ24 Sử dụng cho Đèn tháp Qlight: Ứng dụng: Gá trụ tròn SZ18 Sử dụng cho các loại đèn ST45B, ST45BF, ST45L, ST45LF, ST56B, ST56BF, ST56L, ST56LF, ST56EL, ST56ELF, STC45, STC56EL, STC56L, QT50L, QT50LF, QT50LS, QT50LR, STG40L, STG40LF, STG50L, STG50LF, .. Gá trụ tròn SZ24 Sử dụng cho các ... Read More »

SL18, SL24 Gá tròn xoay Φ18 Φ24 Sử dụng cho Đèn tháp Qlight

Chan Ga Den Bao Qlight SL18-SL24

Đèn tháp báo hiệu Q-Light 1->5 tầng: SL18, SL24 Gá tròn xoay Φ18 Φ24 Sử dụng cho Đèn tháp Qlight: Ứng dụng: Gá tròn xoay SL18 Sử dụng cho các loại đèn ST45B, ST45BF, ST45L, ST45LF, ST56B, ST56BF, ST56L, ST56LF, ST56EL, ST56ELF, STC45, STC56EL, STC56L, QT50L, QT50LF, QT50LS, QT50LR, STG40L, STG40LF, STG50L, STG50LF, .. Gá tròn xoay SL24 Sử dụng cho các ... Read More »

QZ18, QZ24 Gá trụ tròn Φ18 Φ24 Sử dụng cho Đèn tháp Qlight

Chan Ga Den Bao Qlight QZ18-QZ24

Đèn tháp báo hiệu Q-Light 1->5 tầng: QZ18, QZ24 Gá trụ tròn Φ18 Φ24 Sử dụng cho Đèn tháp Qlight: Ứng dụng: Gá trụ tròn QZ18 Sử dụng cho các loại đèn ST45B, ST45BF, ST45L, ST45LF, ST56B, ST56BF, ST56L, ST56LF, ST56EL, ST56ELF, STC45, STC56EL, STC56L, QT50L, QT50LF, QT50LS, QT50LR, STG40L, STG40LF, STG50L, STG50LF, .. Gá trụ tròn QZ24 Sử dụng cho các ... Read More »

QLA18, QLA24 Gá tròn xoay với nút điều chỉnh Φ18 Φ24 Sử dụng cho Đèn tháp Qlight

Chan Ga Den Bao Qlight QLA18-QLA24

Đèn tháp báo hiệu Q-Light 1->5 tầng: QL18, QL24 Gá tròn xoay Φ18 Φ24 Sử dụng cho Đèn tháp Qlight: Ứng dụng: Gá tròn xoay có nút điều chỉnh QLA18: Sử dụng cho các loại đèn ST45B, ST45BF, ST45L, ST45LF, ST56B, ST56BF, ST56L, ST56LF, ST56EL, ST56ELF, STC45, STC56EL, STC56L, QT50L, QT50LF, QT50LS, QT50LR, STG40L, STG40LF, STG50L, STG50LF, STG40L, STG40LF, STG50L, STG50LF, .. ... Read More »

QL18, QL24 Gá tròn xoay Φ18 Φ24 Sử dụng cho Đèn tháp Qlight

Chan Ga Den Bao Qlight QL18-QL24

Đèn tháp báo hiệu Q-Light 1->5 tầng: QL18, QL24 Gá tròn xoay Φ18 Φ24 Sử dụng cho Đèn tháp Qlight: Ứng dụng: Gá tròn xoay QL18 Sử dụng cho các loại đèn ST45B, ST45BF, ST45L, ST45LF, ST56B, ST56BF, ST56L, ST56LF, ST56EL, ST56ELF, STC45, STC56EL, STC56L, QT50L, QT50LF, QT50LS, QT50LR, STG40L, STG40LF, STG50L, STG50LF, .. Gá tròn xoay QL24 Sử dụng cho các ... Read More »

LW18-LW24 Gá Gắn Tường Φ18 Φ18 Sử dụng cho Đèn tháp Qlight

Chan Ga Den Bao Qlight LW18-LW24

Đèn tháp báo hiệu Q-Light 1->5 tầng: LW18 Gá gắn tường Φ18, LW24 Gá gắn tường Φ24 sử dụng cho Đèn tháp Qlight: Ứng dụng: Chân gá LW18: Sử dụng cho các loại đèn ST45B, ST45BF, ST45L, ST45LF, ST56B, ST56BF, ST56L, ST56LF, ST56EL, ST56ELF, STC45L, STC56EL, STC56L, QT50L, QT50LF, QT50LS, QT50LR, STG40L, STG40LF, STG50L, STG50LF, .. Chân gá LW24: Sử dụng cho các loại ... Read More »

Scroll To Top