Wednesday , 17 April 2024
Sản Phẩm Mới
TWA45, TWA80 Gá gắn tường Sử dụng cho Đèn tháp, Đèn báo Qlight

TWA45, TWA80 Gá gắn tường Sử dụng cho Đèn tháp, Đèn báo Qlight

Đèn tháp báo hiệu Q-Light 1->5 tầng: Gá gắn tường TWA45, TWA80 Sử dụng cho Đèn tháp, Đèn báo hiệu Qlight:

  • Ứng dụng:
    • Gá gắn tường TWA45 Sử dụng cho các loại đèn ST45MB, ST45MBF, ST45ML, ST45MLF, ST56MB, ST56MBF, ST56ML, ST56MLF, ST56MEL, ST56MELF, STG40ML, STG40MLF, STG50ML, STG50MFL, STC45ML, STC45MLF, STC56ML, STC56MLF, STC56MEL,
      STC56MELF, QTG50ML, QTG50MLF, QTG60ML, QTG60MLF, QTC50ML, QTC50MLF, QTC60ML, QTC60MLF, QTR50ML, TR50MLF, QTR60ML, QTR60MLF, QT50ML, QT50MLF, QT50MLS, QT50MLR, ..
    • Gá gắn tường TWA80 Sử dụng cho các loại đèn ST80MB, ST80MBF, ST80ML, ST80MLF, STC80ML, STC80MLF, QTG70ML, QTG70MLF, QTC70ML, QTC70MLF, QTR70ML, QTR70MLF, QT70ML, QT70MLF, QT70MLS, QT70MLR
  • Chất liệu: Nhựa ABS
  • Màu sắc: Màu Đen
Chan Ga Den Bao Qlight TWA45-TWA80

Chan Ga Den Bao Qlight TWA45-TWA80

===========================

Thiết Bị Điện Sơn Tùng – Cung Cấp Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Q-Light Hàn Quốc

Đèn tháp kết nối mạng LAN, Đèn tháp kết nối mạng Ethernet, Đèn báo hiệu công nghiệp, Đèn báo có loa báo động, Đèn báo điều khiển qua USB, Đèn tháp USB, Đèn cảnh báo USB, Đèn báo hiệu, Đèn cảnh báo, Đèn tín hiệu, Đèn báo hiệu Q-Light, Đèn tín hiệu Q-Light, Đèn cảnh báo Q-Light

Mobile: 096 34 35 869
Website: Đèn báo hiệu Qlight     Email: sontungshop@gmail.com

Scroll To Top