Wednesday , 29 May 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Loa Còi Cảnh Báo SEN25

SEN25-WP-110-LC Loa còi cảnh báo Qlight 5 âm báo động 115dB IP55, CE, 110VAC

SEN25 Loa bao hieu 5 am bao Qlight Han Quoc

Loa Còi cảnh báo Q-Light 5 âm báo động SEN25, 130x130x200mm, 115dB Loa còi cảnh báo tín hiệu báo hiệu SEN25 Qlight SEN25-WS-110 SEN25-WS-110-LC SEN25-WP-110 SEN25-WP-110-LC SEN25-WA-110 SEN25-WA-110-LC SEN25-WM-110 SEN25-WM-110-LC SEN25-WV-110 SEN25-WV-110-LC Âm báo: SEN25-WS: 5 âm báo động (SEN25-WS): 115dB SEN25-WP: 5 âm báo động (SEN25-WP): 115dB SEN25-WM: 5 âm báo Melody (SEN25-WM): 115dB SEN25-WA: 5 âm báo alarm (SEN25-WA): 113dB ... Read More »

SEN25-WS-24-LC Loa còi báo hiệu Qlight 5 âm báo động 115dB IP55, CE, 24VDC

SEN25 Loa bao hieu 5 am bao Qlight Han Quoc

Loa Còi cảnh báo Q-Light 5 âm báo động SEN25, 130x130x200mm, 115dB Loa còi cảnh báo tín hiệu báo hiệu SEN25 Qlight SEN25-WS-24 SEN25-WS-24-LC SEN25-WP-24 SEN25-WP-24-LC SEN25-WA-24 SEN25-WA-24-LC SEN25-WM-24 SEN25-WM-24-LC SEN25-WV-24 SEN25-WV-24-LC Âm báo: SEN25-WS: 5 âm báo động (SEN25-WS): 115dB SEN25-WP: 5 âm báo động (SEN25-WP): 115dB SEN25-WM: 5 âm báo Melody (SEN25-WM): 115dB SEN25-WA: 5 âm báo alarm (SEN25-WA): 113dB ... Read More »

SEN25-WM-12-LC Loa còi báo hiệu Qlight 5 âm báo nhạc 115dB IP55, CE, 12VDC

SEN25 Loa bao hieu 5 am bao Qlight Han Quoc

Loa Còi cảnh báo Q-Light 5 âm báo động SEN25, 130x130x200mm, 115dB Loa còi cảnh báo tín hiệu báo hiệu SEN25 Qlight SEN25-WS-12 SEN25-WS-12-LC SEN25-WP-12 SEN25-WP-12-LC SEN25-WA-12 SEN25-WA-12-LC SEN25-WM-12 SEN25-WM-12-LC SEN25-WV-12 SEN25-WV-12-LC Âm báo: SEN25-WS: 5 âm báo động (SEN25-WS): 115dB SEN25-WP: 5 âm báo động hàng hải (SEN25-WP): 115dB SEN25-WM: 5 âm báo Melody (SEN25-WM): 115dB SEN25-WA: 5 âm báo alarm ... Read More »

Loa còi cảnh báo Q-Light 5 âm báo, SEN25-WS, 130x130x200mm, 108-115dB

Loa còi cảnh báo Q-Light 5 âm báo, SEN15, SEN25-WS, 130x130x200mm, AC220V, 108-115dB

Loa Còi cảnh báo Q-Light 5 âm báo động SEN25-WS, 130x130x200mm, 115dB •Loa còi cảnh báo tín hiệu báo hiệu SEN25 Qlight •Âm báo: SEN25-WS: 5 âm báo động (SEN25-WS): 115dB SEN25-WM: 5 âm báo Melody (SEN25-WM): 115dB SEN25-WA: 5 âm báo alarm (SEN25-WA): 113dB SEN25-WV: 3 âm báo thoại (SEN25-WV): 108dB •Điện áp: 12VDC, 24VDC, 110VAC, 220VAC •Kích thước; 130x200mm ... Read More »

Scroll To Top