Saturday , 13 July 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Tháp Có Loa Qlight

STNDLF-1-24-R Đèn tháp 30 kênh ghi âm MP3 Qlight Φ80 Bóng LED 1 tầng, Nhấp nháy IP54

STNDL-STNDLF Den thap co loa Mp3

Đèn tháp Qlight có loa báo MP3 STNDLF, Φ80, 1 tầng, Bóng LED, Sáng nhấp nháy, 30 Âm báo, MP3, 105dB, IP54: Mã sản phẩm : STNDLF-1-24-R STNDLF-1-24-A STNDLF-1-24-G STNDLF-1-24-B STNDLF-1-24-W Đặc điểm: 6 Nhóm âm thanh đầu vào, mỗi nhóm có 5 âm 001: 5 âm báo động WS 010: 5 âm báo động đặc biệt nhóm 1 WP ... Read More »

STNDLF-5-12-RAGBW Đèn tháp 30 kênh ghi âm MP3 Qlight Φ80 Bóng LED 5 tầng, Nhấp nháy IP54

STNDL-STNDLF Den thap co loa Mp3

Đèn tháp Qlight có loa báo MP3 STNDLF, Φ80, 5 tầng, Bóng LED, Sáng nhấp nháy, 30 Âm báo, MP3, 105dB, IP54: Mã sản phẩm : STNDLF-5-12-RAGBW Đặc điểm: 6 Nhóm âm thanh đầu vào, mỗi nhóm có 5 âm 001: 5 âm báo động WS 010: 5 âm báo động đặc biệt nhóm 1 WP 011: 5 âm Melodies ... Read More »

STNDLF-4-12-RAGB Đèn tháp 30 kênh ghi âm MP3 Qlight Φ80 Bóng LED 4 tầng, Nhấp nháy IP54

STNDL-STNDLF Den thap co loa Mp3

Đèn tháp Qlight có loa báo MP3 STNDLF, Φ80, 4 tầng, Bóng LED, Sáng nhấp nháy, 30 Âm báo, MP3, 105dB, IP54: Mã sản phẩm : STNDLF-4-12-RAGB STNDLF-4-12-RAGW STNDLF-4-12-RGBW STNDLF-4-12-AGBW Đặc điểm: 6 Nhóm âm thanh đầu vào, mỗi nhóm có 5 âm 001: 5 âm báo động WS 010: 5 âm báo động đặc biệt nhóm 1 WP 011: ... Read More »

STNDLF-3-12-RAG Đèn tháp 30 kênh ghi âm MP3 Qlight Φ80 Bóng LED 3 tầng, Nhấp nháy IP54

STNDL-STNDLF Den thap co loa Mp3

Đèn tháp Qlight có loa báo MP3 STNDLF, Φ80, 3 tầng, Bóng LED, sáng nhấp nháy, 30 Âm báo, MP3, 105dB, IP54: Mã sản phẩm : STNDLF-3-12-RAG STNDLF-3-12-RAB STNDLF-3-12-RAW STNDLF-3-12-RGB STNDLF-3-12-RGW STNDLF-3-12-RBW STNDLF-3-12-AGB STNDLF-3-12-AGW Đặc điểm: 6 Nhóm âm thanh đầu vào, mỗi nhóm có 5 âm 001: 5 âm báo động WS 010: 5 âm báo động đặc biệt ... Read More »

STNDLF-2-12-RG Đèn tháp 30 kênh ghi âm MP3 Qlight Φ80 Bóng LED 2 tầng, Nhấp nháy IP54

STNDL-STNDLF Den thap co loa Mp3

Đèn tháp Qlight có loa báo MP3 STNDLF, Φ80, 2 tầng, Bóng LED, Sáng nhấp nháy, 30 Âm báo, MP3, 105dB, IP54: Mã sản phẩm : STNDLF-2-12-RG STNDLF-2-12-RA STNDLF-2-12-RB STNDLF-2-12-RW STNDLF-2-12-AG STNDLF-2-12-AB STNDLF-2-12-AW STNDLF-2-12-GB STNDLF-2-12-GW STNDLF-2-12-BW Đặc điểm: 6 Nhóm âm thanh đầu vào, mỗi nhóm có 5 âm 001: 5 âm báo động WS 010: 5 âm báo động ... Read More »

STNDLF-1-12-R Đèn tháp 30 kênh ghi âm MP3 Qlight Φ80 Bóng LED 1 tầng, Nhấp nháy IP54

STNDL-STNDLF Den thap co loa Mp3

Đèn tháp Qlight có loa báo MP3 STNDLF, Φ80, 1 tầng, Bóng LED, Sáng nhấp nháy, 30 Âm báo, MP3, 105dB, IP54: Mã sản phẩm : STNDLF-1-12-R STNDLF-1-12-A STNDLF-1-12-G STNDLF-1-12-B STNDLF-1-12-W Đặc điểm: 6 Nhóm âm thanh đầu vào, mỗi nhóm có 5 âm 001: 5 âm báo động WS 010: 5 âm báo động đặc biệt nhóm 1 WP ... Read More »

STNDL-3-220-RAG Đèn tháp 30 kênh ghi âm MP3 Qlight Φ80 Bóng LED 3 tầng, Sáng liên tục IP54

STNDL-STNDLF Den thap co loa Mp3

Đèn tháp Qlight có loa báo MP3 STNDL, Φ80, 3 tầng, Bóng LED, Sáng liên tục, 30 Âm báo, MP3, 105dB, IP54: Mã sản phẩm : STNDL-3-220-RAG STNDL-3-220-RAB STNDL-3-220-RAW STNDL-3-220-RGB STNDL-3-220-RGW STNDL-3-220-RBW STNDL-3-220-AGB STNDL-3-220-AGW Đặc điểm: 6 Nhóm âm thanh đầu vào, mỗi nhóm có 5 âm 001: 5 âm báo động WS 010: 5 âm báo động đặc biệt ... Read More »

STNDL-2-220-RG Đèn tháp 30 kênh ghi âm MP3 Qlight Φ80 Bóng LED 2 tầng, Sáng liên tục IP54

STNDL-STNDLF Den thap co loa Mp3

Đèn tháp Qlight có loa báo MP3 STNDL, Φ80, 2 tầng, Bóng LED, Sáng liên tục, 30 Âm báo, MP3, 105dB, IP54: Mã sản phẩm : STNDL-2-220-RG STNDL-2-220-RA STNDL-2-220-RB STNDL-2-220-RW STNDL-2-220-AG STNDL-2-220-AB STNDL-2-220-AW STNDL-2-220-GB STNDL-2-220-GW STNDL-2-220-BW Đặc điểm: 6 Nhóm âm thanh đầu vào, mỗi nhóm có 5 âm 001: 5 âm báo động WS 010: 5 âm báo động ... Read More »

STNDL-1-220-R Đèn tháp 30 kênh ghi âm MP3 Qlight Φ80 Bóng LED 1 tầng, Sáng liên tục IP54

STNDL-STNDLF Den thap co loa Mp3

Đèn tháp Qlight có loa báo MP3 STNDL, Φ80, 1 tầng, Bóng LED, Sáng liên tục, 30 Âm báo, MP3, 105dB, IP54: Mã sản phẩm : STNDL-1-220-R STNDL-1-220-A STNDL-1-220-G STNDL-1-220-B STNDL-1-220-W Đặc điểm: 6 Nhóm âm thanh đầu vào, mỗi nhóm có 5 âm 001: 5 âm báo động WS 010: 5 âm báo động đặc biệt nhóm 1 WP ... Read More »

STNDL-5-110-RAGBW Đèn tháp 30 kênh ghi âm MP3 Qlight Φ80 Bóng LED 5 tầng, Sáng liên tục IP54

STNDL-STNDLF Den thap co loa Mp3

Đèn tháp Qlight có loa báo MP3 STNDL, Φ80, 5 tầng, Bóng LED, Sáng liên tục, 30 Âm báo, MP3, 105dB, IP54: Mã sản phẩm : STNDL-5-110-RAGBW Đặc điểm: 6 Nhóm âm thanh đầu vào, mỗi nhóm có 5 âm 001: 5 âm báo động WS 010: 5 âm báo động đặc biệt nhóm 1 WP 011: 5 âm Melodies ... Read More »

Scroll To Top