Sunday , 16 June 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Loa Còi Cảnh Báo SRN

SRN-WA-220-LC Loa còi cảnh báo Qlight 5 âm Cảnh báo 105dB IP55, CE, 220VAC

SRN Loa bao hieu 5 am bao Qlight Han Quoc

Loa Còi cảnh báo QLight 5 âm báo, SRN, 108dB, IP55 Korea Hàn Quốc: Loa còi cảnh báo tín hiệu báo hiệu SRN Qlight SRN-WS-220 SRN-WS-220-LC SRN-WP-220 SRN-WP-220-LC SRN-WA-220 SRN-WA-220-LC SRN-WM-220 SRN-WM-220-LC SRN-WV-220 SRN-WV-220-LC Âm báo: 5 âm báo động (SRN-WS): 108dB 5 âm báo động (SRN-WP): 108dB 5 âm báo Melody (SRN-WM): 108dB 5 âm báo alarm (SRN-WA): 105dB ... Read More »

SRN-WP-110-LC Loa còi cảnh báo Qlight 5 âm báo động 108dB IP55, CE, 110VAC

SRN Loa bao hieu 5 am bao Qlight Han Quoc

Loa Còi cảnh báo QLight 5 âm báo, SRN, 108dB, IP55 Korea Hàn Quốc: Loa còi cảnh báo tín hiệu báo hiệu SRN Qlight SRN-WS-110 SRN-WS-110-LC SRN-WP-110 SRN-WP-110-LC SRN-WA-110 SRN-WA-110-LC SRN-WM-110 SRN-WM-110-LC SRN-WV-110 SRN-WV-110-LC Âm báo: 5 âm báo động (SRN-WS): 108dB 5 âm báo động (SRN-WP): 108dB 5 âm báo Melody (SRN-WM): 108dB 5 âm báo alarm (SRN-WA): 105dB ... Read More »

SRN-WS-24-LC Loa còi báo hiệu Qlight 5 âm báo động 108dB IP55, CE, 24VDC

SRN Loa bao hieu 5 am bao Qlight Han Quoc

Loa Còi cảnh báo QLight 5 âm báo, SRN, 108dB, IP55 Korea Hàn Quốc: Loa còi cảnh báo tín hiệu báo hiệu SRN Qlight SRN-WS-24 SRN-WS-24-LC SRN-WP-24 SRN-WP-24-LC SRN-WA-24 SRN-WA-24-LC SRN-WM-24 SRN-WM-24-LC SRN-WV-24 SRN-WV-24-LC Âm báo: 5 âm báo động (SRN-WS): 108dB 5 âm báo động (SRN-WP): 108dB 5 âm báo Melody (SRN-WM): 108dB 5 âm báo alarm (SRN-WA): 105dB ... Read More »

SRN-WM-12-LC Loa còi báo hiệu Qlight 5 âm báo nhạc 108dB IP55, CE, 12VDC

SRN Loa bao hieu 5 am bao Qlight Han Quoc

Loa Còi cảnh báo QLight 5 âm báo, SRN, 108dB, IP55 Korea Hàn Quốc: Loa còi cảnh báo tín hiệu báo hiệu SRN Qlight SRN-WS-12 SRN-WS-12-LC SRN-WP-12 SRN-WP-12-LC SRN-WA-12 SRN-WA-12-LC SRN-WM-12 SRN-WM-12-LC SRN-WV-12 SRN-WV-12-LC Âm báo: 5 âm báo động (SRN-WS): 108dB 5 âm báo động (SRN-WP): 108dB 5 âm báo Melody (SRN-WM): 108dB 5 âm báo alarm (SRN-WA): 105dB ... Read More »

Loa Còi Cảnh Báo 5 Âm Melodies Qlight SRN-WM, 108dB, IP55 Korea Hàn Quốc: Âm Thanh

Loa coi bao 5 am Qlight SRN-WM Melodies Korea Han Quoc

Loa Còi Cảnh Báo 5 Âm Melodies Qlight SRN-WM, 108dB, IP55 Korea Hàn Quốc: Âm Thanh =========================== Thiết Bị Điện Sơn Tùng – Cung Cấp Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Q-Light Hàn Quốc Đèn báo hiệu công nghiệp, Đèn báo có loa báo động, Đèn cảnh báo Cổng trục, Đèn cảnh báo cầu trục,Đèn cảnh ... Read More »

Loa còi cảnh báo QLight 5 âm báo, SRN, 108dB, IP55 Korea Han Quoc

Loa coi bao hieu 5 am bao Qlight SRN Han Quoc Korea

Loa Còi cảnh báo QLight 5 âm báo, SRN, 108dB, IP55 Korea Hàn Quốc: •Loa còi cảnh báo tín hiệu báo hiệu SRN Qlight •Âm báo: 5 âm báo động (SRN-WS): 108dB 5 âm báo Melody (SRN-WM): 108dB 5 âm báo alarm (SRN-WA): 105dB 3 âm báo thoại (SRN-WV): 98dB •Điện áp: 12VDC, 24VDC, 110VAC, 220VAC •Kích thước; 125 x ... Read More »

Scroll To Top