Wednesday , 29 May 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Báo Phòng Nổ SEA

SEALR-220-R Đèn quay tín hiệu phòng nổ Qlight Φ167 Bóng LED IP66, IECEx, ATEX, NEPSI

SEALR Den bao hieu phong no Qlight Han Quoc Korea

Đèn quay báo hiệu Phòng nổ Hàng Hải SEALR Bóng LED Qlight: Đèn quay báo hiệu phòng nổ SEALR SEALR-220-R SEALR-220-A SEALR-220-G SEALR-220-B SEALR: Đèn cảnh báo quay bóng LED Tốc độ quay: 120-140 Vòng/Phút Kích thước: Φ150 (Không có lồng Inox bảo vệ) Φ167 (Có lồng Inox bảo vệ) Điện áp: 220VAC Mầu sắc: Đỏ (R), Vàng (A), Xanh Blue ... Read More »

SEALR-110-G Đèn quay báo hiệu phòng nổ Qlight Φ167 Bóng LED IP66, IECEx, ATEX, NEPSI

SEALR Den bao hieu phong no Qlight Han Quoc Korea

Đèn quay báo hiệu Phòng nổ Hàng Hải SEALR Bóng LED Qlight: Đèn quay báo hiệu phòng nổ SEALR SEALR-110-R SEALR-110-A SEALR-110-G SEALR-110-B SEALR: Đèn cảnh báo quay bóng LED Tốc độ quay: 120-140 Vòng/Phút Kích thước: Φ150 (Không có lồng Inox bảo vệ) Φ167 (Có lồng Inox bảo vệ) Điện áp: 110VAC Mầu sắc: Đỏ (R), Vàng (A), Xanh Blue ... Read More »

SEALR-24-A Đèn phòng nổ quay cảnh báo Qlight Φ167 Bóng LED IP66, IECEx, ATEX, NEPSI

SEALR Den bao hieu phong no Qlight Han Quoc Korea

Đèn quay báo hiệu Phòng nổ Hàng Hải SEALR Bóng LED Qlight: Đèn quay báo hiệu phòng nổ SEALR SEALR-24-R SEALR-24-A SEALR-24-G SEALR-24-B SEALR: Đèn cảnh báo quay bóng LED Tốc độ quay: 120-140 Vòng/Phút Kích thước: Φ150 (Không có lồng Inox bảo vệ) Φ167 (Có lồng Inox bảo vệ) Điện áp: 24VDC Mầu sắc: Đỏ (R), Vàng (A), Xanh Blue ... Read More »

SEALR-12-B Đèn quay cảnh báo phòng nổ Qlight Φ167 Bóng LED IP66, IECEx, ATEX, NEPSI

SEALR Den bao hieu phong no Qlight Han Quoc Korea

Đèn quay báo hiệu Phòng nổ Hàng Hải SEALR Bóng LED Qlight: Đèn quay báo hiệu phòng nổ SEALR SEALR-12-R SEALR-12-A SEALR-12-G SEALR-12-B SEALR: Đèn cảnh báo quay bóng LED Tốc độ quay: 120-140 Vòng/Phút Kích thước: Φ150 (Không có lồng Inox bảo vệ) Φ167 (Có lồng Inox bảo vệ) Điện áp: 12VDC Mầu sắc: Đỏ (R), Vàng (A), Xanh Blue ... Read More »

SEAS-220-A Đèn phòng nổ báo hiệu Qlight Φ167 Bóng Xenon Nhấp nháy IP66, IECEx, ATEX, NEPSI

SEAS Den bao hieu phong no Qlight Han Quoc Korea

Đèn Chớp nháy báo tín hiệu Phòng nổ Hàng Hải SEAS Bóng Xenon Qlight: Đèn nhấp nháy báo hiệu phòng nổ SEAS SEAS-220-R SEAS-220-A SEAS-220-G SEAS-220-B SEAS: Đèn phòng nổ cảnh báo chớp nháy bóng Xenon Tốc độ nhấp nháy: 60-80 lần/ Phút Kích thước: Φ150 (Không có lồng Inox bảo vệ) Φ167 (Có lồng Inox bảo vệ) Điện áp: ... Read More »

SEAS-110-B Đèn tín hiệu phòng nổ Qlight Φ167 Bóng Xenon Nhấp nháy IP66, IECEx, ATEX, NEPSI

SEAS Den bao hieu phong no Qlight Han Quoc Korea

Đèn Chớp nháy báo tín hiệu Phòng nổ Hàng Hải SEAS Bóng XenonQlight: Đèn nhấp nháy báo hiệu phòng nổ SEAS SEAS-110-R SEAS-110-A SEAS-110-G SEAS-110-B SEAS: Đèn phòng nổ cảnh báo chớp nháy bóng Xenon Tốc độ nhấp nháy: 60-80 lần/ Phút Kích thước: Φ150 (Không có lồng Inox bảo vệ) Φ167 (Có lồng Inox bảo vệ) Điện áp: 110VAC ... Read More »

SEAS-24-R Đèn báo hiệu phòng nổ Qlight Φ167 Bóng Xenon Nhấp nháy IP66, IECEx, ATEX, NEPSI

SEAS Den bao hieu phong no Qlight Han Quoc Korea

Đèn Chớp nháy báo tín hiệu Phòng nổ Hàng Hải SEAS Bóng XenonQlight: Đèn nhấp nháy báo hiệu phòng nổ SEAS SEAS-24-R SEAS-24-A SEAS-24-G SEAS-24-B SEAS: Đèn phòng nổ cảnh báo chớp nháy bóng Xenon Tốc độ nhấp nháy: 60-80 lần/ Phút Kích thước: Φ150 (Không có lồng Inox bảo vệ) Φ167 (Có lồng Inox bảo vệ) Điện áp: 24VDC ... Read More »

SEAS-12-G Đèn cảnh báo phòng nổ Qlight Φ167 Bóng Xenon Nhấp nháy IP66, IECEx, ATEX, NEPSI

SEAS Den bao hieu phong no Qlight Han Quoc Korea

Đèn Chớp nháy báo tín hiệu Phòng nổ Hàng Hải SEAS Bóng XenonQlight: Đèn nhấp nháy báo hiệu phòng nổ SEAS SEAS-12-R SEAS-12-A SEAS-12-G SEAS-12-B SEAS: Đèn phòng nổ cảnh báo chớp nháy bóng Xenon Tốc độ nhấp nháy: 60-80 lần/ Phút Kích thước: Φ150 (Không có lồng Inox bảo vệ) Φ167 (Có lồng Inox bảo vệ) Điện áp: 12VDC ... Read More »

SEAL-220-A Đèn phòng nổ báo hiệu Qlight Φ167 Bóng LED Nhấp nháy IP66, IECEx, ATEX, NEPSI

SEAL Den bao hieu phong no Qlight Han Quoc Korea

Đèn Nhấp nháy báo tín hiệu Phòng nổ Hàng Hải SEAL Bóng LED Qlight: Đèn nhấp nháy báo hiệu phòng nổ SEAL SEAL-220-R SEAL-220-A SEAL-220-G SEAL-220-B SEAL: Đèn phòng nổ cảnh báo chớp nháy bóng LED Tốc độ nhấp nháy: 60-80 lần/ Phút Kích thước: Φ150 (Không có lồng Inox bảo vệ) Φ167 (Có lồng Inox bảo vệ) Điện áp: ... Read More »

SEAL-110-B Đèn tín hiệu phòng nổ Qlight Φ167 Bóng LED Nhấp nháy IP66, IECEx, ATEX, NEPSI

SEAL Den bao hieu phong no Qlight Han Quoc Korea

Đèn Nhấp nháy báo tín hiệu Phòng nổ Hàng Hải SEAL Bóng LED Qlight: Đèn nhấp nháy báo hiệu phòng nổ SEAL SEAL-110-R SEAL-110-A SEAL-110-G SEAL-110-B SEAL: Đèn phòng nổ cảnh báo chớp nháy bóng LED Tốc độ nhấp nháy: 60-80 lần/ Phút Kích thước: Φ150 (Không có lồng Inox bảo vệ) Φ167 (Có lồng Inox bảo vệ) Điện áp: ... Read More »

Scroll To Top