Wednesday , 17 April 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Năng Lượng Mặt Trời

S80SOL IP65 Đèn Báo Không, Báo Hiệu Đường Thủy QLight Φ80, Năng Lượng Mặt Trời, 30h

Den bao nang luong mat troi Qlight S80SOL IP65

Đèn báo không, báo hiệu đường thủy Q-Light Nhấp nháy Φ80 bóng LED S180SOL, Năng lượng mặt trời, IP65, 30h Đặc tính kỹ thuật: – Kiểu ánh sáng: Sáng Nhấp nháy – Màu sắc: Đỏ, Vàng hổ phách – Thấu kính: nhựa AS chống chịu thời tiết, ánh sáng mờ – Thân chính: nhựa ABS chống chịu nhiệt độ cao, va đập mạnh ... Read More »

S100SOL IP65 Đèn Báo Không, Báo Hiệu Đường Thủy QLight Φ100, Năng Lượng Mặt Trời, 40h

Den bao nang luong mat troi Qlight S100SOL IP65

Đèn báo không, báo hiệu đường thủy Q-Light Nhấp nháy Φ100 bóng LED S100SOL, Năng lượng mặt trời, IP65, 40h Đặc tính kỹ thuật: – Kiểu ánh sáng: Sáng Nhấp nháy – Màu sắc: Đỏ, Vàng hổ phách – Thấu kính: nhựa AS chống chịu thời tiết, ánh sáng mờ – Thân chính: nhựa ABS chống chịu nhiệt độ cao, va ... Read More »

S125SOL IP65 Đèn Báo Không, Báo Hiệu Đường Thủy QLight Φ125, Năng Lượng Mặt Trời, 50h

Den bao nang luong mat troi Qlight S125SOL IP65

Đèn báo không, báo hiệu đường thủy Q-Light Nhấp nháy Φ125 bóng LED S125SOL, Năng lượng mặt trời, IP65, 50h Đặc tính kỹ thuật: – Kiểu ánh sáng: Sáng Nhấp nháy – Màu sắc: Đỏ, Vàng hổ phách – Thấu kính: nhựa AS chống chịu thời tiết, ánh sáng mờ – Thân chính: nhựa ABS chống chịu nhiệt độ cao, va ... Read More »

Đèn báo không, báo hiệu đường thủy Q-Light Nhấp nháy Φ125 bóng LED S125SOL, Năng lượng mặt trời, 50h

Đèn cảnh báo đường thủy, đường sông, độ cao sử dụng năng lượng mặt trời S125SOL Qlight Hàn Quốc

Đèn báo không, báo hiệu đường thủy Q-Light Nhấp nháy Φ125 bóng LED S125SOL, Năng lượng mặt trời, 50h Đặc tính kỹ thuật: – Kiểu ánh sáng: Sáng Nhấp nháy – Màu sắc: Đỏ, Vàng hổ phách – Thấu kính: nhựa AS chống chịu thời tiết, ánh sáng mờ – Thân chính: nhựa ABS chống chịu nhiệt độ cao, va ... Read More »

Đèn báo không, báo hiệu đường thủy Q-Light Nhấp nháy Φ100 bóng LED S100SOL, Năng lượng mặt trời, 40h

Đèn báo độ cao sử dụng năng lượng mặt trời S100SOL Qlight Hàn Quốc

Đèn báo không, báo hiệu đường thủy Q-Light Nhấp nháy Φ100 bóng LED S100SOL, Năng lượng mặt trời, 40h Đặc tính kỹ thuật: – Kiểu ánh sáng: Sáng Nhấp nháy – Màu sắc: Đỏ, Vàng hổ phách – Thấu kính: nhựa AS chống chịu thời tiết, ánh sáng – Thân chính: nhựa ABS chống chịu nhiệt độ cao, va đập ... Read More »

Đèn báo không, báo hiệu đường thủy Q-Light Nhấp nháy Φ80 bóng LED S80SOL, Năng lượng mặt trời, 30h

Đèn báo đường thủy năng lượng mặt trời S80SOL Qlight Hàn Quốc

Đèn báo không, báo hiệu đường thủy Q-Light Nhấp nháy Φ80 bóng LED S80SOL, Năng lượng mặt trời, 30h Đặc tính kỹ thuật: – Kiểu ánh sáng: Sáng Nhấp nháy – Màu sắc: Đỏ, Vàng hổ phách – Thấu kính: nhựa AS chống chịu thời tiết, ánh sáng mờ – Thân chính: nhựa ABS chống chịu nhiệt độ cao, va ... Read More »

Scroll To Top