Sunday , 16 June 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Cảnh Báo S150UL-FT

S150UL-FT-BZ-220-A Đèn cảnh báo Qlight Φ150 Bóng LED 220VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150UL-S150US

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150UL-FT, Bóng LED,Có còi buzzer 90dB, IP44 : Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150: S150UL-FT S150UL-FT: Đèn báo hiệu quay bóng LED S150UL-FT-BZ-220-R S150UL-FT-BZ-220-A S150UL-FT-BZ-220-G S150UL-FT-BZ-220-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red) – Vàng(a-amber) – Xanh Green(g-green) – Xanh Blue(b-blue) Điện áp: 220VAC Bóng: LED Ánh sáng: Chớp nháy Chao đèn: Làm bằng ... Read More »

S150UL-FT-BZ-110-A Đèn cảnh báo Qlight Φ150 Bóng LED 110VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150UL-S150US

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150UL-FT, Bóng LED,Có còi buzzer 90dB, IP44 : Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150: S150UL-FT S150UL-FT: Đèn báo hiệu quay bóng LED S150UL-FT-BZ-110-R S150UL-FT-BZ-110-A S150UL-FT-BZ-110-G S150UL-FT-BZ-110-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red) – Vàng(a-amber) – Xanh Green(g-green) – Xanh Blue(b-blue) Điện áp: 110VAC Bóng: LED Ánh sáng: Chớp nháy Chao đèn: Làm bằng ... Read More »

S150UL-FT-BZ-24-R Đèn cảnh báo Qlight Φ150 Bóng LED 24VDC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150UL-S150US

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150UL-FT, Bóng LED,Có còi buzzer 90dB, IP44 : Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150: S150UL-FT S150UL-FT: Đèn báo hiệu quay bóng LED S150UL-FT-BZ-24-R S150UL-FT-BZ-24-A S150UL-FT-BZ-24-G S150UL-FT-BZ-24-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red) – Vàng(a-amber) – Xanh Green(g-green) – Xanh Blue(b-blue) Điện áp: 24VDC Bóng: LED Ánh sáng: Chớp nháy Chao đèn: Làm bằng ... Read More »

S150UL-FT-BZ-12-R Đèn cảnh báo Qlight Φ150 Bóng LED 12VDC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150UL-S150US

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150UL-FT, Bóng LED,Có còi buzzer 90dB, IP44 : Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150: S150UL-FT S150UL-FT: Đèn báo hiệu quay bóng LED S150UL-FT-BZ-12-R S150UL-FT-BZ-12-A S150UL-FT-BZ-12-G S150UL-FT-BZ-12-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red) – Vàng(a-amber) – Xanh Green(g-green) – Xanh Blue(b-blue) Điện áp: 12VDC Bóng: LED Ánh sáng: Chớp nháy Chao đèn: Làm bằng ... Read More »

S150UL-FT-220-A Đèn báo hiệu Qlight Φ150 Bóng LED 220VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150UL-S150US

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150UL-FT, Bóng LED,IP44 : Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150: S150UL-FT S150UL-FT: Đèn báo hiệu quay bóng LED S150UL-FT-220-R S150UL-FT-220-A S150UL-FT-220-G S150UL-FT-220-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red) – Vàng(a-amber) – Xanh Green(g-green) – Xanh Blue(b-blue) Điện áp: 220VAC Bóng: LED Ánh sáng: Chớp nháy Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC ... Read More »

S150UL-FT-110-A Đèn báo hiệu Qlight Φ150 Bóng LED 110VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150UL-S150US

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150UL-FT, Bóng LED,IP44 : Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150: S150UL-FT S150UL-FT: Đèn báo hiệu quay bóng LED S150UL-FT-110-R S150UL-FT-110-A S150UL-FT-110-G S150UL-FT-110-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red) – Vàng(a-amber) – Xanh Green(g-green) – Xanh Blue(b-blue) Điện áp: 110VAC Bóng: LED Ánh sáng: Chớp nháy Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC ... Read More »

S150UL-FT-24-R Đèn báo hiệu Qlight Φ150 Bóng LED 24VDC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150UL-S150US

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150UL-FT, Bóng LED,IP44 : Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150: S150UL-FT S150UL-FT: Đèn báo hiệu quay bóng LED S150UL-FT-24-R S150UL-FT-24-A S150UL-FT-24-G S150UL-FT-24-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red) – Vàng(a-amber) – Xanh Green(g-green) – Xanh Blue(b-blue) Điện áp: 24VDC Bóng: LED Ánh sáng: Chớp nháy Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC ... Read More »

S150UL-FT-12-R Đèn báo hiệu Qlight Φ150 Bóng LED 12VDC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150UL-S150US

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150UL-FT, Bóng LED,IP44 : Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150: S150UL-FT S150UL-FT: Đèn báo hiệu quay bóng LED S150UL-FT-12-R S150UL-FT-12-A S150UL-FT-12-G S150UL-FT-12-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red) – Vàng(a-amber) – Xanh Green(g-green) – Xanh Blue(b-blue) Điện áp: 12VDC Bóng: LED Ánh sáng: Chớp nháy Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC ... Read More »

S150UL-BZ-220-A Đèn cảnh báo Qlight Φ150 Bóng LED 220VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150UL-S150US

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150UL, Bóng LED,Có còi buzzer 90dB, IP44 : Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150: S150UL S150UL: Đèn báo hiệu quay bóng LED S150UL-BZ-220-R S150UL-BZ-220-A S150UL-BZ-220-G S150UL-BZ-220-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red) – Vàng(a-amber) – Xanh Green(g-green) – Xanh Blue(b-blue) Điện áp: 220VAC Bóng: LED Ánh sáng: Chớp nháy Chao đèn: Làm bằng ... Read More »

S150UL-BZ-110-A Đèn cảnh báo Qlight Φ150 Bóng LED 110VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150UL-S150US

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150UL, Bóng LED,Có còi buzzer 90dB, IP44 : Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150: S150UL S150UL: Đèn báo hiệu quay bóng LED S150UL-BZ-110-R S150UL-BZ-110-A S150UL-BZ-110-G S150UL-BZ-110-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red) – Vàng(a-amber) – Xanh Green(g-green) – Xanh Blue(b-blue) Điện áp: 110VAC Bóng: LED Ánh sáng: Chớp nháy Chao đèn: Làm bằng ... Read More »

Scroll To Top