Sunday , 16 June 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Tháp Bán Nguyệt SWTCL

SWTCEL-24-RAG Đèn báo bán nguyệt gắn tường 3 màu Qlight Φ90 Bóng LED 24VDC IP55

Den thap bao hieu ban nguyet Qlight Korea Han Quoc SWTC Da Mau Sac

Đèn tháp Qlight Φ90 bóng LED, gắn tường 3 màu, hình Bán nguyệt, SWTCEL IP55: Mã sản Phẩm:  • SWTCEL-24-RAG SWTCEL-24-RAG SWTCEL-24-RAG SWTCEL-24-RAG Thông số kỹ thuật: Kích thước: Φ90 Bóng: LED Ánhs sáng: Sáng liên tục Mầu sắc : Đỏ (R-red),Vàng (a-amber),Xanh Green (G-green) Âm thanh: Vật liệu cháo đèn:  sợi tổng hợp các bon PC Vật liệu làm thân vỏ ... Read More »

SWTCL-BZ-110-RAG Đèn báo bán nguyệt gắn tường 3 màu Qlight Φ90 Bóng LED 110VAC IP55

Den thap bao hieu ban nguyet Qlight Korea Han Quoc SWTC Da Mau Sac

Đèn tháp Qlight Φ90 bóng LED, gắn tường 3 màu, hình Bán nguyệt, có còi buzzer 90dB SWTCL IP55: Mã sản phẩm:  • SWTCL-BZ-110-RAG SWTCL-BZ-110-RAG SWTCL-BZ-110-RAG SWTCL-BZ-110-RAG Thông số kỹ thuật: Kích thước: Φ90 Bóng: LED Ánhs sáng: Sáng liên tục Mầu sắc : Đỏ (R-red),Vàng (a-amber),Xanh Green (G-green) Âm thanh: Còi Buzzer 90dB Vật liệu cháo đèn:  sợi tổng hợp các bon ... Read More »

SWTCL-BZ-220-RAG Đèn báo bán nguyệt gắn tường 3 màu Qlight Φ90 Bóng LED 220VAC IP55

Den thap bao hieu ban nguyet Qlight Korea Han Quoc SWTC Da Mau Sac

Đèn tháp Qlight Φ90 bóng LED, gắn tường 3 màu, hình Bán nguyệt, có còi buzzer 90dB SWTCL IP55: Mã sản phẩm:  • SWTCL-BZ-220-RAG SWTCL-BZ-220-RAG SWTCL-BZ-220-RAG SWTCL-BZ-220-RAG Thông số kỹ thuật: Kích thước: Φ90 Bóng: LED Ánhs sáng: Sáng liên tục Mầu sắc : Đỏ (R-red),Vàng (a-amber),Xanh Green (G-green) Âm thanh: Còi Buzzer 90dB Vật liệu cháo đèn:  sợi tổng hợp các bon ... Read More »

SWTCL-BZ-24-RAG Đèn báo bán nguyệt gắn tường 3 màu Qlight Φ90 Bóng LED 24VDC IP55

Den thap bao hieu ban nguyet Qlight Korea Han Quoc SWTC Da Mau Sac

Đèn tháp Qlight Φ90 bóng LED, gắn tường 3 màu, hình Bán nguyệt, có còi buzzer 90dB SWTCL IP55: Mã sản phẩm:  • SWTCL-BZ-24-RAG SWTCL-BZ-24-RAG SWTCL-BZ-24-RAG SWTCL-BZ-24-RAG Thông số kỹ thuật: Kích thước: Φ90 Bóng: LED Ánhs sáng: Sáng liên tục Mầu sắc : Đỏ (R-red),Vàng (a-amber),Xanh Green (G-green) Âm thanh: Còi Buzzer 90dB Vật liệu cháo đèn:  sợi tổng hợp các bon ... Read More »

SWTCL-BZ-12-RAG Đèn báo bán nguyệt gắn tường 3 màu Qlight Φ90 Bóng LED 12VDC IP55

Den thap bao hieu ban nguyet Qlight Korea Han Quoc SWTC Da Mau Sac

Đèn tháp Qlight Φ90 bóng LED, gắn tường 3 màu, hình Bán nguyệt, có còi buzzer 90dB SWTCL IP55: Mã sản phẩm:  • SWTCL-BZ-12-RG SWTCL-BZ-12-RG SWTCL-BZ-12-RG SWTCL-BZ-12-RG Thông số kỹ thuật: Kích thước: Φ90 Bóng: LED Ánhs sáng: Sáng liên tục/Nhấp nháy Mầu sắc : Đỏ (R-red),Vàng (a-amber),Xanh Green (G-green) Âm thanh: Còi Buzzer 90dB Vật liệu cháo đèn:  sợi tổng hợp các ... Read More »

SWTCL-BZ-220-RG Đèn báo bán nguyệt gắn tường 2 màu Qlight Φ90 Bóng LED 220VAC IP55

Den thap bao hieu ban nguyet Qlight Korea Han Quoc SWTC Da Mau Sac

Đèn tháp Qlight Φ90 bóng LED, gắn tường 2 màu, hình Bán nguyệt, có còi buzzer 90dB SWTCL IP55: Mã sản Phẩm:  • SWTCL-BZ-110-RG SWTCL-BZ-110-RG SWTCL-BZ-110-RG SWTCL-BZ-110-RG Thông số kỹ thuật: Kích thước: Φ90 Bóng: LED Ánhs sáng: Sáng liên tục Mầu sắc : Đỏ (R-red),Xanh Green (G-green) Âm thanh: Còi Buzzer 90dB Vật liệu cháo đèn:  sợi tổng hợp các bon PC ... Read More »

SWTCL-BZ-110-RG Đèn báo bán nguyệt gắn tường 2 màu Qlight Φ90 Bóng LED 110VAC IP55

Den thap bao hieu ban nguyet Qlight Korea Han Quoc SWTC Da Mau Sac

Đèn tháp Qlight Φ90 bóng LED, gắn tường 2 màu, hình Bán nguyệt, có còi buzzer 90dB SWTCL IP55: Mã sản Phẩm:  • SWTCL-BZ-110-RG SWTCL-BZ-110-RG SWTCL-BZ-110-RG SWTCL-BZ-110-RG Thông số kỹ thuật: Kích thước: Φ90 Bóng: LED Ánhs sáng: Sáng liên tục Mầu sắc : Đỏ (R-red),Xanh Green (G-green) Âm thanh: Còi Buzzer 90dB Vật liệu cháo đèn:  sợi tổng hợp các bon PC ... Read More »

SWTCL-BZ-24-RG Đèn báo bán nguyệt gắn tường 2 màu Qlight Φ90 Bóng LED 24VDC IP55

Den thap bao hieu ban nguyet Qlight Korea Han Quoc SWTC Da Mau Sac

Đèn tháp Qlight Φ90 bóng LED, gắn tường 2 màu, hình Bán nguyệt, có còi buzzer SWTCL IP55: Mã sản phẩm:  • SWTCL-BZ-24-RG SWTCL-BZ-24-RG SWTCL-BZ-24-RG SWTCL-BZ-24-RG Thông số kỹ thuật: Kích thước: Φ90 Bóng: LED Ánhs sáng: Sáng liên tục Mầu sắc : Đỏ (R-red),Xanh Green (G-green) Âm thanh: Còi Buzzer 90dB Vật liệu cháo đèn:  sợi tổng hợp các bon PC Vật ... Read More »

SWTCL-BZ-12-RG Đèn báo bán nguyệt gắn tường 2 màu Qlight Φ90 Bóng LED 12VDC IP55

Den thap bao hieu ban nguyet Qlight Korea Han Quoc SWTC Da Mau Sac

Đèn tháp Qlight Φ90 bóng LED, gắn tường 2 màu, hình Bán nguyệt, có còi buzzer 90dB SWTCL IP55: Mã sản phẩm:  • SWTCL-BZ-12-RG SWTCL-BZ-12-RG SWTCL-BZ-12-RG SWTCL-BZ-12-RG Thông số kỹ thuật: Kích thước: Φ90 Bóng: LED Ánhs sáng: Sáng liên tục Mầu sắc : Đỏ (R-red),Xanh Green (G-green) Âm thanh: Còi Buzzer 90dB Vật liệu cháo đèn:  sợi tổng hợp các bon PC ... Read More »

SWTCL-220-RAG Đèn báo bán nguyệt gắn tường 3 màu Qlight Φ90 Bóng LED 220VAC IP55

Den thap bao hieu ban nguyet Qlight Korea Han Quoc SWTC Da Mau Sac

Đèn tháp Qlight Φ90 bóng LED, gắn tường 3 màu, hình Bán nguyệt SWTCL IP55: Mã sản phẩm: • SWTCL-220-RAG SWTCL-220-RAG SWTCL-220-RAG SWTCL-220-RAG Thông số kỹ thuật: Kích thước: Φ90 Bóng: LED Ánhs sáng: Sáng liên tục Mầu sắc: 3 màu : Đỏ (R-red),Vàng (a-amber),Xanh Green (G-green) Âm thanh: Vật liệu cháo đèn:  sợi tổng hợp các bon PC Vật liệu ... Read More »

Scroll To Top