Tuesday , 23 July 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Nhấp Nháy

S80L-BZ-110-B Đèn cảnh báo Qlight Φ100 LED Nhấp nháy Còi Buzzer 90dB IP44

S80L-BZ Den nhap nhay bao hieu Qlight Bong LED Phi 80 S80L

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ80 S80L-BZ-110, còi Buzzer 90dB: Đèn cảnh báo tín hiệu S80L-BZ-110 Qlight Φ80: S80L-BZ-110-R S80L-BZ-110-A S80L-BZ-110-G S80L-BZ-110-B S80L-BZ: Đèn báo hiệu sáng liên tục / sáng Nhấp nháy bóng LED với công tắc chuyển chọn chế độ bên trong. Kích thước: Φ80 Mầu sắc: Đỏ (R), Vàng (A), Xanh Green (G), Xanh Blue (B) Điện ... Read More »

S80L-BZ-24-R Đèn cảnh báo Qlight Φ100 LED Nhấp nháy Còi Buzzer 90dB IP44

S80L-BZ Den nhap nhay bao hieu Qlight Bong LED Phi 80 S80L

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ80 S80L-BZ-24, còi Buzzer 90dB: Đèn cảnh báo tín hiệu S80L-BZ-24 Qlight Φ80: S80L-BZ-24-R S80L-BZ-24-A S80L-BZ-24-G S80L-BZ-24-B S80L-BZ: Đèn báo hiệu sáng liên tục / sáng Nhấp nháy bóng LED với công tắc chuyển chọn chế độ bên trong. Kích thước: Φ80 Mầu sắc: Đỏ (R), Vàng (A), Xanh Green (G), Xanh Blue (B) Điện ... Read More »

S80L-BZ-12-G Đèn cảnh báo Qlight Φ100 LED Nhấp nháy Còi Buzzer 90dB IP44

S80L-BZ Den nhap nhay bao hieu Qlight Bong LED Phi 80 S80L

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ80 S80L-BZ-12, còi Buzzer 90dB: Đèn cảnh báo tín hiệu S80L-BZ-12 Qlight Φ80: S80L-BZ-12-R S80L-BZ-12-A S80L-BZ-12-G S80L-BZ-12-B S80L-BZ: Đèn báo hiệu sáng liên tục / sáng Nhấp nháy bóng LED với công tắc chuyển chọn chế độ bên trong. Kích thước: Φ80 Mầu sắc: Đỏ (R), Vàng (A), Xanh Green (G), Xanh Blue (B) Điện ... Read More »

S80L-220-B Đèn báo hiệu Qlight Φ100 Bóng LED Nhấp nháy 220VAC IP44

S80L-BZ Den nhap nhay bao hieu Qlight Bong LED Phi 80 S80L

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ80 S80L-220: Đèn cảnh báo tín hiệu S80L-220 Qlight Φ80 : S80L-220-R S80L-220-A S80L-220-G S80L-220-B S80L: Đèn báo hiệu sáng liên tục / sáng Nhấp nháy bóng LED với công tắc chuyển chọn chế độ bên trong. Kích thước: Φ80 Mầu sắc: Đỏ (R), Vàng (A), Xanh Green (G), Xanh Blue (B) Điện áp: 220VAC ... Read More »

S80L-110-A Đèn báo hiệu Qlight Φ100 Bóng LED Nhấp nháy 110VAC IP44

S80L-BZ Den nhap nhay bao hieu Qlight Bong LED Phi 80 S80L

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ80 S80L-110: Đèn cảnh báo tín hiệu S80L-110 Qlight Φ80: S80L-110-R S80L-110-A S80L-110-G S80L-110-B S80L: Đèn báo hiệu sáng liên tục / sáng Nhấp nháy bóng LED với công tắc chuyển chọn chế độ bên trong. Kích thước: Φ80 Mầu sắc: Đỏ (R), Vàng (A), Xanh Green (G), Xanh Blue (B) Điện áp: 110VAC Chao ... Read More »

S80L-24-G Đèn báo hiệu Qlight Φ100 Bóng LED Nhấp nháy 24VDC IP44

S80L-BZ Den nhap nhay bao hieu Qlight Bong LED Phi 80 S80L

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ80 S80L-24: Đèn cảnh báo tín hiệu S80L-24 Qlight Φ80: S80L-24-R S80L-24-A S80L-24-G S80L-24-B S80L: Đèn báo hiệu sáng liên tục / sáng Nhấp nháy bóng LED với công tắc chuyển chọn chế độ bên trong. Kích thước: Φ80 Mầu sắc: Đỏ (R), Vàng (A), Xanh Green (G), Xanh Blue (B) Điện áp: 24VDC Chao ... Read More »

S80L-12-R Đèn báo hiệu Qlight Φ100 Bóng LED Nhấp nháy 12VDC IP44

S80L-BZ Den nhap nhay bao hieu Qlight Bong LED Phi 80 S80L

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ80 S80L-12: Đèn cảnh báo tín hiệu S80L-12 Qlight Φ80: S80L-12-R S80L-12-A S80L-12-G S80L-12-B S80L: Đèn báo hiệu sáng liên tục / sáng Nhấp nháy bóng LED với công tắc chuyển chọn chế độ bên trong. Kích thước: Φ80 Mầu sắc: Đỏ (R), Vàng (A), Xanh Green (G), Xanh Blue (B) Điện áp: 12VDC Chao ... Read More »

S100SM-24-R Đèn báo nam châm, tẩu nguồn Qlight Φ100 Bóng Xenon Nhấp nháy IP54

Den canh bao cho xe cong trinh Qlight S100S-S100SM

Đèn cảnh báo tín hiệu chớp nháy bóng Xenon nam châm, tẩu nguồn cho xe Qlight Φ100: S100SM-24 Đèn cảnh báo tín hiệu S100SM-24Qlight Φ100: S100SM-24-R S100SM-24-A S100SM-24-G S100SM-24-B S100SM: Đèn báo hiệu sáng Chớp nháy bóng Xenon, nam châm, tẩu nguồn cho xe Kích thước: Φ100 Mầu sắc: Đỏ (R), Xanh Green (G), Xanh Blue (B), Vàng (A) Điện áp: Tẩu ... Read More »

S100S-220-B Đèn báo Qlight Φ100 Bóng Xenon Chớp nháy 220VAC IP54

Den canh bao cho xe cong trinh Qlight S100S-S100SM

Đèn cảnh báo tín hiệu chớp nháy bóng Xenon Qlight Φ100: S100S-220 Đèn cảnh báo tín hiệu S100S-220 Qlight Φ100: S100S-220-R S100S-220-A S100S-220-G S100S-220-B S100S: Đèn báo hiệu sáng Chớp nháy bóng Xenon. Kích thước: Φ100 Mầu sắc: Đỏ (R), Xanh Green (G), Xanh Blue (B), Vàng (A) Điện áp: S100S: 220VAC Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp AS Thân đèn: Làm ... Read More »

S100S-110-G Đèn báo Qlight Φ100 Bóng Xenon Chớp nháy 110VAC IP54

Den canh bao cho xe cong trinh Qlight S100S-S100SM

Đèn cảnh báo tín hiệu chớp nháy bóng Xenon Qlight Φ100: S100S-110 Đèn cảnh báo tín hiệu S100S Qlight Φ100: S100S-110-R S100S-110-A S100S-110-G S100S-110-B S100S: Đèn báo hiệu sáng Chớp nháy bóng Xenon. Kích thước: Φ100 Mầu sắc: Đỏ (R), Xanh Green (G), Xanh Blue (B), Vàng (A) Điện áp: S100S: 110VAC Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp AS Thân đèn: ... Read More »

Scroll To Top