Tuesday , 28 May 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Cảnh Báo S150US-FT

S150US-FT-BZ-220-A Đèn cảnh báo Qlight Φ150 Bóng Xenon 220VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150UL-S150US

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150US-FT, Bóng Xenon, Có còi buzzer 90dB IP44 : Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150: S150US-FT S150US-FT: Đèn báo hiệu quay bóng Xenon S150US-FT-BZ-220-R S150US-FT-BZ-220-A S150US-FT-BZ-220-G S150US-FT-BZ-220-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red) – Vàng(a-amber) – Xanh Green(g-green) – Xanh Blue(b-blue) Điện áp: 220VAC Bóng: Xenon Ánh sáng: Chớp nháy Chao đèn: Làm ... Read More »

S150US-FT-BZ-110-A Đèn cảnh báo Qlight Φ150 Bóng Xenon 110VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150UL-S150US

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150US-FT, Bóng Xenon, Có còi buzzer 90dB IP44 : Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150: S150US-FT S150US-FT: Đèn báo hiệu quay bóng Xenon S150US-FT-BZ-110-R S150US-FT-BZ-110-A S150US-FT-BZ-110-G S150US-FT-BZ-110-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red) – Vàng(a-amber) – Xanh Green(g-green) – Xanh Blue(b-blue) Điện áp: 110VAC Bóng: Xenon Ánh sáng: Chớp nháy Chao đèn: Làm ... Read More »

S150US-FT-BZ-24-R Đèn cảnh báo Qlight Φ150 Bóng Xenon 24VDC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150UL-S150US

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150US-FT, Bóng Xenon, Có còi buzzer 90dB IP44 : Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150: S150US-FT S150US-FT: Đèn báo hiệu quay bóng Xenon S150US-FT-BZ-24-R S150US-FT-BZ-24-A S150US-FT-BZ-24-G S150US-FT-BZ-24-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red) – Vàng(a-amber) – Xanh Green(g-green) – Xanh Blue(b-blue) Điện áp: 24VDC Bóng: Xenon Ánh sáng: Chớp nháy Chao đèn: Làm ... Read More »

S150US-FT-BZ-12-R Đèn cảnh báo Qlight Φ150 Bóng Xenon 12VDC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150UL-S150US

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150US-FT, Bóng Xenon, Có còi buzzer 90dB IP44 : Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150: S150US-FT S150US-FT: Đèn báo hiệu quay bóng Xenon S150US-FT-BZ-12-R S150US-FT-BZ-12-A S150US-FT-BZ-12-G S150US-FT-BZ-12-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red) – Vàng(a-amber) – Xanh Green(g-green) – Xanh Blue(b-blue) Điện áp: 12VDC Bóng: Xenon Ánh sáng: Chớp nháy Chao đèn: Làm ... Read More »

S150US-FT-220-A Đèn báo hiệu Qlight Φ150 Bóng Xenon 220VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150UL-S150US

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150US-FT, Bóng Xenon,IP44 : Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150: S150US-FT S150US-FT: Đèn báo hiệu quay bóng Xenon S150US-FT-220-R S150US-FT-220-A S150US-FT-220-G S150US-FT-220-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red) – Vàng(a-amber) – Xanh Green(g-green) – Xanh Blue(b-blue) Điện áp: 220VAC Bóng: Xenon Ánh sáng: Chớp nháy Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC ... Read More »

S150US-FT-110-A Đèn báo hiệu Qlight Φ150 Bóng Xenon 110VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150UL-S150US

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150US-FT, Bóng Xenon,IP44 : Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150: S150US-FT S150US-FT: Đèn báo hiệu quay bóng Xenon S150US-FT-110-R S150US-FT-110-A S150US-FT-110-G S150US-FT-110-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red) – Vàng(a-amber) – Xanh Green(g-green) – Xanh Blue(b-blue) Điện áp: 110VAC Bóng: Xenon Ánh sáng: Chớp nháy Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC ... Read More »

S150US-FT-24-R Đèn báo hiệu Qlight Φ150 Bóng Xenon 24VDC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150UL-S150US

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150US-FT, Bóng Xenon,IP44 : Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150: S150US-FT S150US-FT: Đèn báo hiệu quay bóng Xenon S150US-FT-24-R S150US-FT-24-A S150US-FT-24-G S150US-FT-24-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red) – Vàng(a-amber) – Xanh Green(g-green) – Xanh Blue(b-blue) Điện áp: 24VDC Bóng: Xenon Ánh sáng: Chớp nháy Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC ... Read More »

S150US-FT-12-R Đèn báo hiệu Qlight Φ150 Bóng Xenon 12VDC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150UL-S150US

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150US-FT, Bóng Xenon,IP44 : Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150: S150US-FT S150US-FT: Đèn báo hiệu quay bóng Xenon S150US-FT-12-R S150US-FT-12-A S150US-FT-12-G S150US-FT-12-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red) – Vàng(a-amber) – Xanh Green(g-green) – Xanh Blue(b-blue) Điện áp: 12VDC Bóng: Xenon Ánh sáng: Chớp nháy Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC ... Read More »

S150US-BZ-220-A Đèn báo hiệu Qlight Φ150 Bóng Xenon 220VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150UL-S150US

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150US, Bóng Xenon, có còi buzzer 90dB IP44 : Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150: S150US S150US: Đèn báo hiệu quay bóng Xenon S150US-BZ-220-R S150US-BZ-220-A S150US-BZ-220-G S150US-BZ-220-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red) – Vàng(a-amber) – Xanh Green(g-green) – Xanh Blue(b-blue) Điện áp: 220VAC Bóng: Xenon Ánh sáng: Chớp nháy Chao đèn: Làm ... Read More »

S150US-BZ-24-R Đèn báo hiệu Qlight Φ150 Bóng Xenon 24VDC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150UL-S150US

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150US, Bóng Xenon, có còi buzzer 90dB IP44 : Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150: S150US S150US: Đèn báo hiệu quay bóng Xenon S150US-FT-24-R S150US-FT-24-A S150US-FT-24-G S150US-FT-24-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red) – Vàng(a-amber) – Xanh Green(g-green) – Xanh Blue(b-blue) Điện áp: 24VDC Bóng: Xenon Ánh sáng: Chớp nháy Chao đèn: Làm ... Read More »

Scroll To Top