Wednesday , 24 April 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Công Tắc Hành Trình Chống Nước

Limit switch Qlight SLP2130-RP Chống nước, dầu mỡ, ăn mòn IP67, KIMM Dạng Con Lăn Pít Tông

Limit Switch Cong tac hanh trinh cong nghiep Qlight SLP2130-RP

Công tắc hành trình Limit switch Qlight SLP2130-RP, SLP2130S-RP Chống nước, dầu mỡ, ăn mòn IP67, KIMM: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Con Lăn Pít Tông chống thấp nước -Chất liệu làm thân vỏ SLP2130-RP: Nhôm -Chất liệu làm thân vỏ SLP2130S-RP: Đồng -Hoạt động chính xác, hệ thống đàn hồi trở lại ổn định, bền bỉ với lò xo đôi ... Read More »

Limit switch Qlight SLP2130-P Chống nước, dầu mỡ, ăn mòn IP67, KIMM Dạng Pít tông

Limit Switch Cong tac hanh trinh cong nghiep Qlight SLP2130-P

Công tắc hành trình Limit switch Qlight SLP2130-P, SLP2130S-P Chống nước, dầu mỡ, ăn mòn IP67, KIMM: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Pít tông chống thấp nước -Chất liệu làm thân vỏ SLP2130-P: Nhôm -Chất liệu làm thân vỏ SLP2130S-P: Đồng -Hoạt động chính xác, hệ thống đàn hồi trở lại ổn định, bền bỉ với lò xo đôi -Bu ... Read More »

Limit switch Qlight SLP2130-R Chống nước, dầu mỡ, ăn mòn IP67, KIMM dạng Trục Lăn

Limit Switch Cong tac hanh trinh cong nghiep Qlight SLP2130-R

Công tắc hành trình Limit switch Qlight SLP2130-R, SLP2130S-R Chống nước, dầu mỡ, ăn mòn IP67, KIMM: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Trục Lăn chống thấp nước -Chất liệu làm thân vỏ SLP2130-R: Nhôm -Chất liệu làm thân vỏ SLP2130S-R: Đồng -Hoạt động chính xác, hệ thống đàn hồi trở lại ổn định, bền bỉ với lò xo đôi -Bu ... Read More »

Limit switch Qlight SLP2130-SW Chống nước, dầu mỡ, ăn mòn IP67, KIMM dạng Dây Lò Xo

Limit Switch Cong tac hanh trinh cong nghiep Qlight SLP2130-SW

Công tắc hành trình Limit switch Qlight SLP2130-SW, SLP2130S-SW Chống nước, dầu mỡ, ăn mòn IP67, KIMM: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng dây lò xo chống thấp nước -Chất liệu làm thân vỏ SLP2130-SW: Nhôm -Chất liệu làm thân vỏ SLP2130S-SW: Đồng -Hoạt động chính xác, hệ thống đàn hồi trở lại ổn định, bền bỉ với lò xo ... Read More »

Limit switch Qlight SLP2130-AL Chống nước, dầu mỡ, ăn mòn IP67, KIMM Dạng Con Lăn Điều Chỉnh

Limit Switch Cong tac hanh trinh cong nghiep Qlight SLP2130-AL

Công tắc hành trình Limit switch Qlight SLP2130-AL, SLP2130S-AL Chống nước, dầu mỡ, ăn mòn IP67, KIMM Dạng Con Lăn Điều Chỉnh: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Con Lăn Điều Chỉnh được, chống thấp nước -Chất liệu làm thân vỏ SLP2130-AL: Nhôm -Chất liệu làm thân vỏ SLP2130S-AL: Đồng -Hoạt động chính xác, hệ thống đàn hồi trở lại ổn ... Read More »

Limit switch Qlight SLP2130-RL Chống nước, dầu mỡ, ăn mòn IP67, KIMM Dạng Con Lăn

Limit Switch Cong tac hanh trinh cong nghiep Qlight SLP2130-RL

Công tắc hành trình Limit switch Qlight SLP2130-RL, SLP2130S-RL Chống nước, dầu mỡ, ăn mòn IP67, KIMM: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Con Lăn chống thấp nước -Chất liệu làm thân vỏ SLP2130-RL: Nhôm -Chất liệu làm thân vỏ SLP2130S-RL: Đồng -Hoạt động chính xác, hệ thống đàn hồi trở lại ổn định, bền bỉ với lò xo đôi ... Read More »

Scroll To Top