Wednesday , 29 May 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Báo Không Phòng Nổ

Đèn Báo Không, Báo Độ Cao, Phòng Nổ Qlight Φ167, Độ sáng 2000cd, QEAL2, Ex dIIC T4, IP66

Den bao khong Bao do cao Phong no Qlight QEAL2

Ứng dụng: QEAL2 sử dụng cho các ứng dụng báo độ cao trong môi trường phòng nổ, báo cháy, báo trộm, báo động, báo trạng thái. Môi trường khai thác hầm mỏ, khí ga, hóa chất, dầu khí, xăng dàu, tàu biển,…. Đèn Đèn Báo Không, Báo Độ Cao, Phòng Nổ Qlight Φ167, Độ sáng 2000cd, QEAL2, Ex dⅡC T4, IP66, ICAO:  ... Read More »

Đèn Báo Không, Báo Độ Cao, Phòng Nổ Qlight Φ152, Độ sáng 50cd, QEAL1, Ex dIIC T4, IP66

Den bao khong Bao do cao Phong no Qlight QEAL1

Ứng dụng: QEAL1 sử dụng cho các ứng dụng báo độ cao trong môi trường phòng nổ, báo cháy, báo trộm, báo động, báo trạng thái. Môi trường khai thác hầm mỏ, khí ga, hóa chất, dầu khí, xăng dàu, tàu biển,…. Đèn Đèn Báo Không, Báo Độ Cao, Phòng Nổ Qlight Φ152, Độ sáng 50cd, QEAL1, Ex dⅡC T4, IP66, ICAO:  ... Read More »

Scroll To Top