Tuesday , 23 July 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Tháp Bán Nguyệt SWTCEL

SWTCELF-BZ-24-RAG Đèn báo bán nguyệt gắn tường 3 màu Qlight Φ90 Bóng LED 24VDC IP55

Den thap bao hieu ban nguyet Qlight Korea Han Quoc SWTC Da Mau Sac

Đèn tháp Qlight Φ90 bóng LED, gắn tường 3 màu, hình Bán nguyệt, có còi buzzer 90dB SWTCELF IP55: Mã sản phẩm:  • SWTCELF-BZ-24-RAG SWTCELF-BZ-24-RAG SWTCELF-BZ-24-RAG SWTCELF-BZ-24-RAG Thông số kỹ thuật: Kích thước: Φ90 Bóng: LED Ánhs sáng: Sáng liên tục/Nhấp nháy Mầu sắc : Đỏ (R-red),Vàng (a-amber),Xanh Green (G-green) Âm thanh: Còi Buzzer 90dB Vật liệu cháo đèn:  sợi tổng hợp các ... Read More »

SWTCELF-BZ-220-RAG Đèn báo bán nguyệt gắn tường 3 màu Qlight Φ90 Bóng LED 220VAC IP55

Den thap bao hieu ban nguyet Qlight Korea Han Quoc SWTC Da Mau Sac

Đèn tháp Qlight Φ90 bóng LED, gắn tường 3 màu, hình Bán nguyệt, có còi buzzer 90dB SWTCELF IP55: Mã sản phẩm:  • SWTCELF-BZ-220-RAG SWTCELF-BZ-220-RAG SWTCELF-BZ-220-RAG SWTCELF-BZ-220-RAG Thông số kỹ thuật: Kích thước: Φ90 Bóng: LED Ánhs sáng: Sáng liên tục/Nhấp nháy Mầu sắc : Đỏ (R-red),Vàng (a-amber),Xanh Green (G-green) Âm thanh: Còi Buzzer 90dB Vật liệu cháo đèn:  sợi tổng hợp các ... Read More »

SWTCELF-BZ-110-RAG Đèn báo bán nguyệt gắn tường 3 màu Qlight Φ90 Bóng LED 110VAC IP55

Den thap bao hieu ban nguyet Qlight Korea Han Quoc SWTC Da Mau Sac

Đèn tháp Qlight Φ90 bóng LED, gắn tường 3 màu, hình Bán nguyệt, có còi buzzer 90dB SWTCELF IP55: Mã sản phẩm:  • SWTCELF-BZ-110-RAG SWTCELF-BZ-110-RAG SWTCELF-BZ-110-RAG SWTCELF-BZ-110-RAG Thông số kỹ thuật: Kích thước: Φ90 Bóng: LED Ánhs sáng: Sáng liên tục/Nhấp nháy Mầu sắc : Đỏ (R-red),Vàng (a-amber),Xanh Green (G-green) Âm thanh: Còi Buzzer 90dB Vật liệu cháo đèn:  sợi tổng hợp các ... Read More »

SWTCELF-BZ-12-RAG Đèn báo bán nguyệt gắn tường 3 màu Qlight Φ90 Bóng LED 12VDC IP55

Den thap bao hieu ban nguyet Qlight Korea Han Quoc SWTC Da Mau Sac

Đèn tháp Qlight Φ90 bóng LED, gắn tường 3 màu, hình Bán nguyệt, có còi buzzer 90dB SWTCELF IP55: Mã sản phẩm:  • SWTCELF-BZ-12-RAG SWTCELF-BZ-12-RAG SWTCELF-BZ-12-RAG SWTCELF-BZ-12-RAG Thông số kỹ thuật: Kích thước: Φ90 Bóng: LED Ánhs sáng: Sáng liên tục/Nhấp nháy Mầu sắc : Đỏ (R-red),Vàng (a-amber),Xanh Green (G-green) Âm thanh: Còi Buzzer 90dB Vật liệu cháo đèn:  sợi tổng hợp các ... Read More »

SWTCELF-BZ-220-RG Đèn báo bán nguyệt gắn tường 2 màu Qlight Φ90 Bóng LED 220VAC IP55

Den thap bao hieu ban nguyet Qlight Korea Han Quoc SWTC Da Mau Sac

Đèn tháp Qlight Φ90 bóng LED, gắn tường 2 màu, hình Bán nguyệt, có còi buzzer 90dB SWTCELF IP55: Mã sản phẩm:  • SWTCELF-BZ-220-RG SWTCELF-BZ-220-RG SWTCELF-BZ-220-RG SWTCELF-BZ-220-RG Thông số kỹ thuật: Kích thước: Φ90 Bóng: LED Ánhs sáng: Sáng liên tục/nhấp nháy Mầu sắc : Đỏ (R-red),Xanh Green (G-green) Âm thanh: Còi Buzzer 90dB Vật liệu cháo đèn:  sợi tổng hợp các bon ... Read More »

SWTCELF-BZ-110-RG Đèn báo bán nguyệt gắn tường 2 màu Qlight Φ90 Bóng LED 110VAC IP55

Den thap bao hieu ban nguyet Qlight Korea Han Quoc SWTC Da Mau Sac

Đèn tháp Qlight Φ90 bóng LED, gắn tường 2 màu, hình Bán nguyệt, có còi buzzer 90dB SWTCELF IP55: Mã sản phẩm:  • SWTCELF-BZ-110-RG SWTCELF-BZ-110-RG SWTCELF-BZ-110-RG SWTCELF-BZ-110-RG Thông số kỹ thuật: Kích thước: Φ90 Bóng: LED Ánhs sáng: Sáng liên tục/nhấp nháy Mầu sắc : Đỏ (R-red),Xanh Green (G-green) Âm thanh: Còi Buzzer 90dB Vật liệu cháo đèn:  sợi tổng hợp các bon ... Read More »

SWTCELF-BZ-24-RG Đèn báo bán nguyệt gắn tường 2 màu Qlight Φ90 Bóng LED 24VDC IP55

Den thap bao hieu ban nguyet Qlight Korea Han Quoc SWTC Da Mau Sac

Đèn tháp Qlight Φ90 bóng LED, gắn tường 2 màu, hình Bán nguyệt, có còi buzzer 90dB SWTCELF IP55: Mã sản phẩm:  • SWTCELF-BZ-24-RG SWTCELF-BZ-24-RG SWTCELF-BZ-24-RG SWTCELF-BZ-24-RG Thông số kỹ thuật: Kích thước: Φ90 Bóng: LED Ánhs sáng: Sáng liên tục/nhấp nháy Mầu sắc : Đỏ (R-red),Xanh Green (G-green) Âm thanh: Còi Buzzer 90dB Vật liệu cháo đèn:  sợi tổng hợp các bon ... Read More »

SWTCELF-BZ-12-RG Đèn báo bán nguyệt gắn tường 2 màu Qlight Φ90 Bóng LED 12VDC IP55

Den thap bao hieu ban nguyet Qlight Korea Han Quoc SWTC Da Mau Sac

Đèn tháp Qlight Φ90 bóng LED, gắn tường 2 màu, hình Bán nguyệt, có còi buzzer 90dB SWTCELF IP55: Mã sản phẩm:  • SWTCELF-BZ-12-RG SWTCELF-BZ-12-RG SWTCELF-BZ-12-RG SWTCELF-BZ-12-RG Thông số kỹ thuật: Kích thước: Φ90 Bóng: LED Ánhs sáng: Sáng liên tục/nhấp nháy Mầu sắc : Đỏ (R-red),Xanh Green (G-green) Âm thanh: Còi Buzzer 90dB Vật liệu cháo đèn:  sợi tổng hợp các bon ... Read More »

SWTCELF-220-RAG Đèn báo bán nguyệt gắn tường 3 màu Qlight Φ90 Bóng LED 220VAC IP55

Den thap bao hieu ban nguyet Qlight Korea Han Quoc SWTC Da Mau Sac

Đèn tháp Qlight Φ90 bóng LED, gắn tường 3 màu, hình Bán nguyệt, SWTCELF IP55: Mã sản phẩm:  • SWTCELF-220-RG SWTCELF-220-RG SWTCELF-220-RG SWTCELF-220-RG Thông số kỹ thuật: Kích thước: Φ90 Bóng: LED Ánhs sáng: Sáng liên tục/Nhấp nháy Mầu sắc : Đỏ (R-red),Vàng (a-amber),Xanh Green (G-green) Âm thanh: Vật liệu cháo đèn:  sợi tổng hợp các bon PC Vật liệu làm thân ... Read More »

SWTCELF-24-RAG Đèn báo bán nguyệt gắn tường 3 màu Qlight Φ90 Bóng LED 24VDC IP55

Den thap bao hieu ban nguyet Qlight Korea Han Quoc SWTC Da Mau Sac

Đèn tháp Qlight Φ90 bóng LED, gắn tường 3 màu, hình Bán nguyệt, SWTCELF IP55: Mã sản phẩm:  • SWTCELF-24-RAG SWTCELF-24-RAG SWTCELF-24-RAG SWTCELF-24-RAG Thông số kỹ thuật: Kích thước: Φ90 Bóng: LED Ánhs sáng: Sáng liên tục/Nhấp nháy Mầu sắc : Đỏ (R-red),Vàng (a-amber),Xanh Green (G-green) Âm thanh: Vật liệu cháo đèn:  sợi tổng hợp các bon PC Vật liệu làm thân ... Read More »

Scroll To Top