Sunday , 16 June 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Báo Phòng Nổ Có Còi SEBA

SEBAL-220-B Đèn phòng nổ có chuông Qlight Φ167 Bóng LED Chuông báo 95dB IP55, KIM, ABS, KR

SEBAL Den bao co chuong phong no Qlight

Đèn nhấp nháy cảnh báo có chuông báo hiệu 95dB Phòng nổ, Bóng LED, Hàng hải SEBAL Qlight: Model đèn báo hiệu phòng nổ có chuông SEBAL-220 Qlight: SEBAL-220-R SEBAL-220-A SEBAL-220-G SEBAL-220-B SEBAL: Đèn cảnh báo nhấp nháy bóng LED phòng nổ Chuông báo động: 95dB Kích thước: Φ150 : Không bao gồm lồng Inox bảo vệ Φ167 : Bao gồm lồng Inox ... Read More »

SEBAL-110-G Đèn có chuông phòng nổ Qlight Φ167 Bóng LED Chuông báo 95dB IP55, KIM, ABS, KR

SEBAL Den bao co chuong phong no Qlight

Đèn nhấp nháy cảnh báo có chuông báo hiệu 95dB Phòng nổ, Bóng LED, Hàng hải SEBAL Qlight: Model đèn báo hiệu phòng nổ có chuông SEBAL-110 Qlight: SEBAL-110-R SEBAL-110-A SEBAL-110-G SEBAL-110-B SEBAL: Đèn cảnh báo nhấp nháy bóng LED phòng nổ Chuông báo động: 95dB Kích thước: Φ150 : Không bao gồm lồng Inox bảo vệ Φ167 : Bao gồm lồng Inox ... Read More »

SEBAL-24-A Đèn phòng nổ có chuông Qlight Φ167 Bóng LED Chuông báo 95dB IP55, KIM, ABS, KR

SEBAL Den bao co chuong phong no Qlight

Đèn nhấp nháy cảnh báo có chuông báo hiệu 95dB Phòng nổ, Bóng LED, Hàng hải SEBAL Qlight: Model đèn báo hiệu phòng nổ có chuông SEBAL-24 Qlight: SEBAL-24-R SEBAL-24-A SEBAL-24-G SEBAL-24-B SEBAL: Đèn cảnh báo nhấp nháy bóng LED phòng nổ Chuông báo động: 95dB Kích thước: Φ150 : Không bao gồm lồng Inox bảo vệ Φ167 : Bao gồm lồng Inox ... Read More »

SEBAL-12-R Đèn phòng nổ có Chuông Qlight Φ167 Bóng LED Chuông báo 95dB IP55, KIM, ABS, KR

SEBAL Den bao co chuong phong no Qlight

Đèn nhấp nháy cảnh báo có chuông báo hiệu 95dB Phòng nổ, Bóng LED, Hàng hải SEBAL Qlight: Model đèn báo hiệu phòng nổ có chuông SEBAL-12 Qlight: SEBAL-12-R SEBAL-12-A SEBAL-12-G SEBAL-12-B SEBAL: Đèn cảnh báo nhấp nháy bóng LED phòng nổ Chuông báo động: 95dB Kích thước: Φ150 : Không bao gồm lồng Inox bảo vệ Φ167 : Bao gồm lồng Inox ... Read More »

SEBAS-220-B Đèn phòng nổ có chuông Qlight Φ167 Bóng Bóng Xenon Chuông báo 95dB IP55, KIM, ABS, KR

SEBAS Den bao co chuong phong no Qlight

Đèn nhấp nháy cảnh báo có chuông báo hiệu 95dB Phòng nổ, Bóng Xenon, Hàng hải SEBAS Qlight: Model đèn báo hiệu phòng nổ có chuông SEBAS-220 Qlight: SEBAS-220-R SEBAS-220-A SEBAS-220-G SEBAS-220-B SEBAS: Đèn cảnh báo nhấp nháy bóng xenon phòng nổ Chuông báo động: 95dB Kích thước: Φ150 : Không bao gồm lồng Inox bảo vệ Φ167 : Bao gồm lồng Inox ... Read More »

SEBAS-110-G Đèn có chuông phòng nổ Qlight Φ167 Bóng Xenon Chuông báo 95dB IP55, KIM, ABS, KR

SEBAS Den bao co chuong phong no Qlight

Đèn nhấp nháy cảnh báo có chuông báo hiệu 95dB Phòng nổ, Bóng Xenon, Hàng hải SEBAS Qlight: Model đèn báo hiệu phòng nổ có chuông SEBAS-110 Qlight: SEBAS-110-R SEBAS-110-A SEBAS-110-G SEBAS-110-B SEBAS: Đèn cảnh báo nhấp nháy bóng xenon phòng nổ Chuông báo động: 95dB Kích thước: Φ150 : Không bao gồm lồng Inox bảo vệ Φ167 : Bao gồm lồng Inox ... Read More »

SEBAS-24-A Đèn phòng nổ có chuông Qlight Φ167 Bóng Xenon Chuông báo 95dB IP55, KIM, ABS, KR

SEBAS Den bao co chuong phong no Qlight

Đèn nhấp nháy cảnh báo có chuông báo hiệu 95dB Phòng nổ, Bóng Xenon, Hàng hải SEBAS Qlight: Model đèn báo hiệu phòng nổ có chuông SEBAS-24 Qlight: SEBAS-24-R SEBAS-24-A SEBAS-24-G SEBAS-24-B SEBAS: Đèn cảnh báo nhấp nháy bóng xenon phòng nổ Chuông báo động: 95dB Kích thước: Φ150 : Không bao gồm lồng Inox bảo vệ Φ167 : Bao gồm lồng Inox ... Read More »

SEBAS-12-R Đèn phòng nổ có Chuông Qlight Φ167 Bóng Xenon Chuông báo 95dB IP55, KIM, ABS, KR

SEBAS Den bao co chuong phong no Qlight

Đèn nhấp nháy cảnh báo có chuông báo hiệu 95dB Phòng nổ, Bóng Xenon, Hàng hải SEBAS Qlight: Model đèn báo hiệu phòng nổ có chuông SEBAS-12 Qlight: SEBAS-12-R SEBAS-12-A SEBAS-12-G SEBAS-12-B SEBAS: Đèn cảnh báo nhấp nháy bóng xenon phòng nổ Chuông báo động: 95dB Kích thước: Φ150 : Không bao gồm lồng Inox bảo vệ Φ167 : Bao gồm lồng Inox ... Read More »

SEBALR-220-A Đèn phòng nổ quay có chuông Qlight Φ167 Bóng LED Chuông báo 95dB IP55, KIM, ABS, KR

SEBALR Den bao co chuong phong no Qlight

Đèn quay xoay cảnh báo có chuông báo hiệu 95dB Phòng nổ, Bóng LED, Hàng hải SEBALR Qlight: Model đèn báo hiệu phòng nổ có chuông SEBALR-220 Qlight: SEBALR-220-R SEBALR-220-A SEBALR-220-G SEBALR-220-B SEBALR: Đèn cảnh báo quay bóng LED phòng nổ Chuông báo động: 95dB Kích thước: Φ150 : Không bao gồm lồng Inox bảo vệ Φ167 : Bao gồm ... Read More »

SEBALR-110-G Đèn quay có chuông phòng nổ Qlight Φ167 Bóng LED Chuông báo 95dB IP55, KIM, ABS, KR

SEBALR Den bao co chuong phong no Qlight

Đèn quay xoay cảnh báo có chuông báo hiệu 95dB Phòng nổ, Bóng LED, Hàng hải SEBALR Qlight: Model đèn báo hiệu phòng nổ có chuông SEBALR-110 Qlight: SEBALR-110-R SEBALR-110-A SEBALR-110-G SEBALR-110-B SEBALR: Đèn cảnh báo quay bóngLED phòng nổ Chuông báo động: 95dB Kích thước: Φ150 : Không bao gồm lồng Inox bảo vệ Φ167 : Bao gồm lồng ... Read More »

Scroll To Top