Wednesday , 17 April 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Cảnh Báo Đa Chức Năng

QJHD-P3L Đèn Cảnh Báo QLight Φ115 Đa Màu, Bóng LED, 5 Âm Báo 113~118dB, IP56

QJHD-P3L Den canh bao da mau co loa bao qlight

QJHD-P3L Đèn Cảnh Báo QLight Φ115 Đa Màu, Bóng LED, 5 Âm Báo 113~118dB, IP56: Model DC: QJHD-P3L-WS-DC-RAG: Đèn sáng liên tục/Nhấp nháy bóng LED, 5 âm báo động, điện áp 10VDC~50VDC QJHD-P3L-WP-DC-RAG: Đèn sáng liên tục/Nhấp nháy bóng LED, 5 âm báo động hàng hải, điện áp 10VDC~50VDC QJHD-P3L-WM-DC-RAG: Đèn sáng liên tục/Nhấp nháy bóng LED, 5 âm báo nhạc melody, điện ... Read More »

QMCL125 Đèn báo hiệu 7 màu Qlight, Φ125, Bóng LED, Sáng liên tục, Còi Buzzer 80dB, IP65

QMCL125 Den bao hieu 7 mau Qlight

QMCL125 Đèn báo hiệu 7 màu Qlight, Φ125, Bóng LED, Sáng liên tục, Còi Buzzer 80dB, IP65:  *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight đa màu sắc QMCL125 , mõi đèn có thể cấu hình từ 2 tới 7 màu khác nhau Số màu đèn: 7 màu Mầu sắc: Đỏ, Vàng, Xanh Green, Xanh Blue, Xanh Coban, Tím, Trắng Khi đèn tắt màu đèn ... Read More »

QMCL100 Đèn báo hiệu 7 màu Qlight, Φ100, Bóng LED, Sáng liên tục, Còi Buzzer 80dB, IP65

QMCL100 Den bao hieu 7 mau Qlight

QMCL100 Đèn báo hiệu 7 màu Qlight, Φ100, Bóng LED, Sáng liên tục, Còi Buzzer 80dB, IP65:  *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight đa màu sắc QMCL100 , mõi đèn có thể cấu hình từ 2 tới 7 màu khác nhau Số màu đèn: 7 màu Mầu sắc: Đỏ, Vàng, Xanh Green, Xanh Blue, Xanh Coban, Tím, Trắng Khi đèn tắt màu đèn ... Read More »

QMCL80 Đèn báo hiệu 7 màu Qlight, Φ80, Bóng LED, Sáng liên tục, Còi Buzzer 80dB, IP65

QMCL80 Den bao hieu 7 mau Qlight

QMCL80 Đèn báo hiệu 7 màu Qlight, Φ80, Bóng LED, Sáng liên tục, Còi Buzzer 80dB, IP65:  *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight đa màu sắc QMCL80 , mõi đèn có thể cấu hình từ 2 tới 7 màu khác nhau Số màu đèn: 7 màu Mầu sắc: Đỏ, Vàng, Xanh Green, Xanh Blue, Xanh Coban, Tím, Trắng Khi đèn tắt màu đèn ... Read More »

QMCL60 Đèn báo hiệu 7 màu Qlight, Φ60, Bóng LED, Sáng liên tục, Còi Buzzer 80dB, IP65

QMCL60 Den bao hieu 7 mau Qlight

QMCL60 Đèn báo hiệu 7 màu Qlight, Φ60, Bóng LED, Sáng liên tục, Còi Buzzer 80dB, IP65:  *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight đa màu sắc QMCL60 , mõi đèn có thể cấu hình từ 2 tới 7 màu khác nhau Số màu đèn: 7 màu Mầu sắc: Đỏ, Vàng, Xanh Green, Xanh Blue, Xanh Coban, Tím, Trắng Khi đèn tắt màu đèn ... Read More »

SMCL125 Đèn báo hiệu Qlight SMCL125, Φ125, Bóng LED, 2-3 Màu, Sáng liên tục/Nhấp nháy, IP44

SMCL125 Den bao hieu 2-3 mau Qlight

SMCL125 Đèn báo hiệu Qlight SMCL125, Φ125, Bóng LED, 2-3 Màu, Sáng liên tục/Nhấp nháy, IP44:  *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight 2 – 3 màu SMCL125, mõi đèn có thể cấu hình từ 2 tới 3 màu khác nhau Số màu đèn: 2 mầu, 3 mầu trên 1 đèn Mầu sắc: Đỏ, Vàng, Xanh Green Khi đèn tắt màu đèn sẽ ... Read More »

SMCL100 Đèn Báo Hiệu Qlight SMCL100, Φ100, Bóng LED, 2-3 Màu, Sáng Liên Tục/Nhấp Nháy, IP44

SMCL100 Den bao hieu 2-3 mau Qlight

SMCL100 Đèn báo hiệu Qlight SMCL100, Φ100, Bóng LED, 2-3 Màu, Sáng liên tục/Nhấp nháy, IP44:  *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight 2 – 3 màu SMCL100, mõi đèn có thể cấu hình từ 2 tới 3 màu khác nhau Số màu đèn: 2 mầu, 3 mầu trên 1 đèn Mầu sắc: Đỏ, Vàng, Xanh Green Khi đèn tắt màu đèn sẽ ... Read More »

SMCL80 Đèn báo hiệu Qlight SMCL80, Φ80, Bóng LED, 2-3 Màu, Sáng liên tục/Nhấp nháy, IP44

SMCL80 Den bao hieu 2-3 mau Qlight

SMCL80 Đèn báo hiệu Qlight SMCL80, Φ80, Bóng LED, 2-3 Màu, Sáng liên tục/Nhấp nháy, IP44:  *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight 2 – 3 màu SMCL80, mõi đèn có thể cấu hình từ 2 tới 3 màu khác nhau Số màu đèn: 2 mầu, 3 mầu trên 1 đèn Mầu sắc: Đỏ, Vàng, Xanh Green Khi đèn tắt màu đèn sẽ ... Read More »

QWCD35-QWCD35SD Đèn Báo Có Loa Còi 30 Âm, Ghi Âm MP3 Qlight 115dB, IP66

QWCD35-Sound den bao co loa 30 am Qlight

QWCD35-QWCD35SD Đèn Báo Có Loa Còi Báo Đa Chức Năng Ghi Âm MP3 Qlight 115dB, IP66 Loa còi cảnh báo tín hiệu báo hiệu 30 âm thanh ghi sẵn QWCD35 hoặc ghi âm phát nhạc MP3 QWCD35SD Qlight max 115dB: QWCD35: Đèn báo có loa còi 30 loại âm thanh ghi sẵn trong loa QWCD35SD: Đèn báo có loa còi 30 bản tin báo ... Read More »

MFL125 Đèn Qlight Φ125, Bóng LED, Sáng liên tục/Nhấp nháy/Chớp/Quay, IP65

MFL125 Den canh bao da chuc nang Qlight

MFL125 Đèn Qlight Φ125, Bóng LED, Sáng liên tục/Nhấp nháy/Chớp/Quay, IP65 *Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight đa chức năng MFL, mõi đèn có thể cấu hình hoạt động theo các dạng Sáng liên tục, sáng nhấp nháy, sáng chớp, sáng quay bởi các phím chuyển mạch chức năng:  MFL125: Đèn báo hiệu đa chức năng bóng LED phi 125 MFL125-BZ: ... Read More »

Scroll To Top