Sunday , 16 June 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Công Tắc Hành Trình

Limit switch Qlight Marine SW2MES-RL Phòng nổ IP67, Dạng Con Lăn

Cong tac hanh trinh hang hai phong no Qlight SW2MES-RL

Công tắc hành trình Limit switch Qlight Marine nhỏ SW2MES-RL Chống nước, dầu, ăn mòn IP67, Dạng Con Lăn: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Con Lăn Hàng hải, Phòng nổ -Chất liệu làm thân vỏ SW2MES-RL: Đồng -Cấu trúc chống thấm nước mà không cần sử dụng keo dính đảm bảo cho Công tắc hành trình hoạt động an toàn ... Read More »

Limit switch Qlight Marine SW2MES-LRD Phòng nổ IP67, Dạng Con Lăn Lớn

Cong tac hanh trinh hang hai phong no Qlight SW2MES-LRD

Công tắc hành trình Limit switch Qlight Marine SW2MES-LRD Chống nước, dầu, IP67, Dạng Con Lăn Lớn: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Con Lăn Lớn Hàng hải -Chất liệu làm thân vỏ SW2MES-LRD: Đồng -Cấu trúc chống thấm nước mà không cần sử dụng keo dính đảm bảo cho Công tắc hành trình hoạt động an toàn ổn định tuyệt ... Read More »

Limit switch Qlight Marine nhỏ SW2MES-AL Phòng nổ IP67, Dạng Con Lăn Điều Chỉnh

Cong tac hanh trinh hang hai phong no Qlight SW2MES-AL

Công tắc hành trình Limit switch Qlight Marine nhỏ SW2MES-AL Chống nước, dầu, IP67, Dạng Con Lăn Điều Chỉnh: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Con Lăn Điều Chỉnh Hàng hải, Phòng nổ -Chất liệu làm thân vỏ SW2MES-AL: Đồng -Cấu trúc chống thấm nước mà không cần sử dụng keo dính đảm bảo cho Công tắc hành trình hoạt động ... Read More »

Limit switch Qlight Marine SW2MS-AL Chống nước, dầu, IP67, Dạng Con Lăn Điều Chỉnh

Cong tac hanh trinh hang hai Qlight SW2MS-AL

Công tắc hành trình Limit switch Qlight Marine SW2M-AL, SW2MS-AL Chống nước, dầu, IP67, Dạng Con Lăn Điều Chỉnh: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Con Lăn Điều Chỉnh Hàng hải -Chất liệu làm thân vỏ SW2M-AL: Nhôm -Chất liệu làm thân vỏ SW2MS-AL: Đồng -Cấu trúc chống thấm nước mà không cần sử dụng keo dính đảm bảo cho Công ... Read More »

Limit switch Qlight Marine SW2MS-LRL Chống nước, dầu, IP67, Dạng Con Lăn Lớn

Cong tac hanh trinh hang hai Qlight SW2MS-LRD

Công tắc hành trình Limit switch Qlight Marine SW2M-LRL, SW2MS-LRD Chống nước, dầu, IP67, Dạng Con Lăn Lớn: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Con Lăn Lớn Hàng hải -Chất liệu làm thân vỏ SW2M-LRL: Nhôm đúc -Chất liệu làm thân vỏ SW2MS-LRL: Đồng thau đúc -Cấu trúc chống thấm nước mà không cần sử dụng keo dính đảm bảo cho ... Read More »

Limit switch Qlight Marine SW2MS-RL Chống nước, dầu, IP67, Dạng Con Lăn

Cong tac hanh trinh hang hai Qlight SW2MS

Công tắc hành trình Limit switch Qlight Marine nhỏ SW2M-RL, SW2MS-RL Chống nước, dầu, ăn mòn IP67, Dạng Con Lăn: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Con Lăn Hàng hải -Chất liệu làm thân vỏ SW2M-RL: Nhôm -Chất liệu làm thân vỏ SW2MS-RL: Đồng -Cấu trúc chống thấm nước mà không cần sử dụng keo dính đảm bảo cho Công tắc hành ... Read More »

Limit switch Qlight Marine nhỏ SW2TS-LRL Chống nước, dầu, IP67, Dạng Con Lăn Lớn

Cong tac hanh trinh hang hai Qlight SW2T SW2TS

Công tắc hành trình Limit switch Qlight Marine nhỏ SW2T-LRL, SW2TS-LRL Chống nước, dầu, IP67, Dạng Con Lăn Lớn: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Con Lăn Lớn Hàng hải -Chất liệu làm thân vỏ SW2T-LRL: Nhôm đúc -Chất liệu làm thân vỏ SW2TS-LRL: Đồng thau đúc -Cấu trúc chống thấm nước mà không cần sử dụng keo dính đảm bảo cho ... Read More »

Limit switch Qlight Marine nhỏ SW2TS-AL Chống nước, dầu, IP67, Dạng Con Lăn Điều Chỉnh

Cong tac hanh trinh hang hai Qlight SW2T SW2TS

Công tắc hành trình Limit switch Qlight Marine nhỏ SW2T-AL, SW2TS-AL Chống nước, dầu, IP67, Dạng Con Lăn Điều Chỉnh: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Con Lăn Điều Chỉnh Hàng hải -Chất liệu làm thân vỏ SW2T-AL: Nhôm -Chất liệu làm thân vỏ SW2TS-AL: Đồng -Cấu trúc chống thấm nước mà không cần sử dụng keo dính đảm bảo cho Công ... Read More »

Limit switch Qlight Marine nhỏ SW2TS-RL Chống nước, dầu, IP67, Dạng Con Lăn

Cong tac hanh trinh hang hai Qlight SW2T SW2TS

Công tắc hành trình Limit switch Qlight Marine nhỏ SW2T-RL, SW2TS-RL Chống nước, dầu, IP67, Dạng Con Lăn: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Con Lăn Hàng hải -Chất liệu làm thân vỏ SW2T-RL: Nhôm -Chất liệu làm thân vỏ SW2TS-RL: Đồng -Cấu trúc chống thấm nước mà không cần sử dụng keo dính đảm bảo cho Công tắc hành trình hoạt ... Read More »

Công tắc hành trình công nghiệp loại nhỏ QLight SH4140-RL, IP56, Dạng Con lăn

Cong tac hanh trinh cong nghiep loại nho SH4140-RL Korea Qlight

Công tắc hành trình Limit switch công nghiệp loại nhỏ QLight IP56, Dạng Con lăn  SH4140-RL: Đặc điểm: –Công tắc hành trình dạng Con Lăn chống thấp nước -Chất liệu làm thân vỏ SH4140-RL: Nhôm -Chất liệu làm thân vỏ SH4140S-RL: Đồng -Hoạt động chính xác, hệ thống đàn hồi trở lại ổn định, bền bỉ với lò xo đôi -Bu lông, ... Read More »

Scroll To Top