Sunday , 16 June 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Tháp Bán Nguyệt SWTEL

SWTCELF-12-RG Đèn báo bán nguyệt gắn tường 2 màu Qlight Φ90 Bóng LED 12VDC IP55

Den thap bao hieu ban nguyet Qlight Korea Han Quoc SWTC Da Mau Sac

Đèn tháp Qlight Φ90 bóng LED, gắn tường 3 màu, hình Bán nguyệt, SWTCELF IP55: Mã sản phẩm:  • SWTCELF-12-RG SWTCELF-12-RG SWTCELF-12-RG SWTCELF-12-RG Thông số kỹ thuật: Kích thước: Φ90 Bóng: LED Ánhs sáng: Sáng liên tục/Nhấp nháy Mầu sắc : Đỏ (R-red),Xanh Green (G-green) Âm thanh: Vật liệu cháo đèn:  sợi tổng hợp các bon PC Vật liệu làm thân vỏ ... Read More »

SWTELF-BZ-3-220-RAG Đèn tháp bán nguyệt gắn tường Qlight Φ90 Bóng LED 3 tầng Còi Còi Buzzer 90dB IP55

SWTEL-SWTELF Den thap ban nguyet gan tuong Qlight Han Quoc

Đèn tháp báo hiệu bán nguyệt gắn tường Có Còi Qlight Φ90 bóng LED Nhấp Nháy, 3 tầng màu, hình Bán nguyệt SWTELF: Mã sản phẩm: Đèn tháp báo hiệu bán nguyệt gắn tường SWTLELF: SWTELF-BZ-3-12-RAG SWTELF-BZ-3-24-RAG SWTELF-BZ-3-110-RAG SWTELF-BZ-3-220-RAG SWTELF: Đèn tháp bán nguyệt Qlight SWTELF bóng LED sáng nhấp nháy có còi, mạ crom sáng bóng Thông số kỹ thuật: Kích thước: ... Read More »

SWTELF-BZ-2-24-RG Đèn tháp bán nguyệt gắn tường Qlight Φ90 Bóng LED 2 Màu Còi Buzzer 90dB IP55

SWTEL-SWTELF Den thap ban nguyet gan tuong Qlight Han Quoc

Đèn tháp báo hiệu bán nguyệt gắn tường Có Còi Qlight Φ90 bóng LED Nhấp Nháy, 2 tầng màu, hình Bán nguyệt SWTELF: Mã sản phẩm: Đèn tháp báo hiệu bán nguyệt gắn tường SWTLELF: SWTELF-BZ-2-12-RG SWTELF-BZ-2-24-RG SWTELF-BZ-2-110-RG SWTELF-BZ-2-220-RG SWTELF: Đèn tháp bán nguyệt Qlight SWTELF bóng LED sáng nhấp nháy có còi, mạ crom sáng bóng Thông số kỹ thuật: Kích thước: ... Read More »

SWTELF-3-24-RAG Đèn tháp bán nguyệt gắn tường Qlight Φ90 Bóng LED 3 Màu IP55

SWTEL-SWTELF Den thap ban nguyet gan tuong Qlight Han Quoc

Đèn tháp báo hiệu bán nguyệt gắn tường Có Còi Qlight Φ90 bóng LED Nhấp Nháy, 3 tầng màu, hình Bán nguyệt SWTELF: Mã sản phẩm: Đèn tháp báo hiệu bán nguyệt gắn tường SWTLELF: SWTELF-3-12-RAG SWTELF-3-24-RAG SWTELF-3-110-RAG SWTELF-3-220-RAG SWTELF: Đèn tháp bán nguyệt Qlight SWTELF bóng LED sáng nhấp nháy có còi, mạ crom sáng bóng Thông số kỹ thuật: Kích thước: ... Read More »

SWTELF-2-220-RG Đèn tháp bán nguyệt gắn tường Qlight Φ90 Bóng LED 2 Màu IP55

SWTEL-SWTELF Den thap ban nguyet gan tuong Qlight Han Quoc

Đèn tháp báo hiệu bán nguyệt gắn tường Có Còi Qlight Φ90 bóng LED Nhấp Nháy, 2 tầng màu, hình Bán nguyệt SWTELF: Mã sản phẩm: Đèn tháp báo hiệu bán nguyệt gắn tường SWTLELF: SWTELF-2-12-RG SWTELF-2-24-RG SWTELF-2-110-RG SWTELF-2-220-RG SWTELF: Đèn tháp bán nguyệt Qlight SWTELF bóng LED sáng nhấp nháy có còi, mạ crom sáng bóng Thông số kỹ thuật: Kích thước: ... Read More »

SWTEL-BZ-3-24-RAG Đèn tháp bán nguyệt gắn tường Qlight Φ90 Bóng LED 3 tầng Còi Còi Buzzer 90dB IP55

SWTEL-SWTELF Den thap ban nguyet gan tuong Qlight Han Quoc

Đèn tháp báo hiệu bán nguyệt gắn tường Có Còi Qlight Φ90 bóng LED Sáng liên tục, 3 tầng màu, hình Bán nguyệt SWTEL: Mã sản phẩm: Đèn tháp báo hiệu bán nguyệt gắn tường SWTLEL: SWTEL-BZ-3-12-RAG SWTEL-BZ-3-24-RAG SWTEL-BZ-3-110-RAG SWTEL-BZ-3-220-RAG SWTEL: Đèn tháp bán nguyệt Qlight SWTEL bóng LED sáng liên tục có còi, mạ crom sáng bóng Thông số kỹ thuật: ... Read More »

SWTEL-BZ-2-220-RG Đèn tháp bán nguyệt gắn tường Qlight Φ90 Bóng LED 2 Màu Còi Buzzer 90dB IP55

SWTEL-SWTELF Den thap ban nguyet gan tuong Qlight Han Quoc

Đèn tháp báo hiệu bán nguyệt gắn tường Có Còi Qlight Φ90 bóng LED Sáng liên tục, 2 tầng màu, hình Bán nguyệt SWTEL: Mã sản phẩm: Đèn tháp báo hiệu bán nguyệt gắn tường SWTLEL: SWTEL-BZ-2-12-RG SWTEL-BZ-2-24-RG SWTEL-BZ-2-110-RG SWTEL-BZ-2-220-RG SWTEL: Đèn tháp bán nguyệt Qlight SWTEL bóng LED sáng liên tục có còi, mạ crom sáng bóng Thông số kỹ thuật: ... Read More »

SWTEL-3-220-RAG Đèn tháp bán nguyệt gắn tường Qlight Φ90 Bóng LED 3 Màu IP55

SWTEL-SWTELF Den thap ban nguyet gan tuong Qlight Han Quoc

Đèn tháp báo hiệu bán nguyệt gắn tường Có Còi Qlight Φ90 bóng LED Sáng liên tục, 3 tầng màu, hình Bán nguyệt SWTEL: Mã sản phẩm: Đèn tháp báo hiệu bán nguyệt gắn tường SWTLEL: SWTEL-3-12-RAG SWTEL-3-24-RAG SWTEL-3-110-RAG SWTEL-3-220-RAG SWTEL: Đèn tháp bán nguyệt Qlight SWTEL bóng LED sáng liên tục có còi, mạ crom sáng bóng Thông số kỹ thuật: ... Read More »

SWTEL-2-24-RG Đèn tháp bán nguyệt gắn tường Qlight Φ90 Bóng LED 2 Màu IP55

SWTEL-SWTELF Den thap ban nguyet gan tuong Qlight Han Quoc

Đèn tháp báo hiệu bán nguyệt gắn tường Có Còi Qlight Φ90 bóng LED Sáng liên tục, 2 tầng màu, hình Bán nguyệt SWTEL: Mã sản phẩm: Đèn tháp báo hiệu bán nguyệt gắn tường SWTLEL: SWTEL-2-12-RG SWTEL-2-12-RG SWTEL-2-24-RG SWTEL-2-24-RG SWTEL-2-110-RG SWTEL-2-110-RG SWTEL-2-220-RG SWTEL-2-220-RG SWTEL: Đèn tháp bán nguyệt Qlight SWTEL bóng LED sáng liên tục có còi, mạ crom sáng bóng ... Read More »

Đèn Tháp Bán Nguyệt Gắn Tường SWTE Báo Hiệu Qlight Φ90 Bóng LED, 2~3 Tầng Màu, IP55

SWTEL-SWTELF Den thap ban nguyet gan tuong Qlight Han Quoc

Đèn tháp báo hiệu bán nguyệt gắn tường Qlight Φ90 bóng LED, 2~3 tầng màu, hình Bán nguyệt SWTE: Mã sản phẩm: Đèn tháp báo hiệu bán nguyệt gắn tường SWTEL-SWTELF  SWTEL: Đèn tháp bán nguyệt Qlight SWT bóng LED sáng liên tục  SWTELF: Đèn tháp bán nguyệt Qlight SWT bóng LED sáng nhấp nháy  SWTEL-BZ: Đèn tháp bán nguyệt Qlight ... Read More »

Scroll To Top