Tuesday , 28 May 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Báo Xe Nâng Container

SH1LP-24-A Đèn báo hiệu Qlight Φ135 Bóng LED Nhấp nháy IP66, KIM, ABS, CE, 24VDC

SH1L-SH1LP Den quay bao hieu hang hai Qlight

Đèn báo hiệu QLight Nhấp nháy Φ125, bóng LED, Hàng Hải IP66, KIMM, ABS, CE, SH1LP-24: Model Đèn cảnh báo nhâp nháy SH1LP-24 bóng LED: SH1LP-24-R SH1LP-24-A SH1LP-24-G SH1LP-24-B SH1L: Đèn báo hiệu SH1L bóng LED sáng Liên tục/Nhấp nháy với công tắc chọn chế độ bên trong Bóng LED siêu sáng chớp nháy không lo bị cháy Điện áp: 24VDC ... Read More »

SHDL-WA-220-B-LC Đèn báo có loa Qlight Φ120 Bóng LED 5 âm báo 118dB IP66, KIM, ABS

SHDL-SHDLP Den bao hieu co loa hang hai Qlight Korea

SHDL-WA-220-B-LC Đèn nháp nháy có loa Qlight Φ120 Bóng LED 5 âm báo 118dB, Hàng hải, IP66, KIM, ABS Các loại đèn cảnh báo có loa SHDL bóng LED: SHDL-WS-220-R-LC SHDL-WA-220-R-LC SHDL-WS-220-A-LC SHDL-WA-220-A-LC SHDL-WS-220-G-LC SHDL-WA-220-G-LC SHDL-WS-220-B-LC SHDL-WA-220-B-LC SHDL-WP-220-R-LC SHDL-WM-220-R-LC SHDL-WP-220-A-LC SHDL-WM-220-A-LC SHDL-WP-220-G-LC SHDL-WM-220-G-LC SHDL-WP-220-B-LC SHDL-WM-220-B-LC SHDL: Đèn nhấp nháy báo hiệu bóng LED, có loa báo âm thanh lớn 118dB ... Read More »

SHDL-WA-110-G-LC Đèn báo có loa Qlight Φ120 Bóng LED 5 âm báo động 118dB IP66, KIM, ABS

SHDL-SHDLP Den bao hieu co loa hang hai Qlight Korea

SHDL-WA-110-G-LC Đèn nháp nháy có loa Qlight Φ120 Bóng LED 5 âm báo 118dB, Hàng hải, IP66, KIM, ABS Các loại đèn cảnh báo có loa SHDL bóng LED: SHDL-WS-110-R-LC SHDL-WA-110-R-LC SHDL-WS-110-A-LC SHDL-WA-110-A-LC SHDL-WS-110-G-LC SHDL-WA-110-G-LC SHDL-WS-110-B-LC SHDL-WA-110-B-LC SHDL-WP-110-R-LC SHDL-WM-110-R-LC SHDL-WP-110-A-LC SHDL-WM-110-A-LC SHDL-WP-110-G-LC SHDL-WM-110-G-LC SHDL-WP-110-B-LC SHDL-WM-110-B-LC SHDL: Đèn nhấp nháy báo hiệu bóng LED, có loa báo âm thanh lớn 118dB ... Read More »

SHDL-WA-24-A-LC Đèn báo có loa Qlight Φ120 Bóng LED 5 âm báo động 118dB IP66, KIM, ABS

SHDL-SHDLP Den bao hieu co loa hang hai Qlight Korea

SHDL-WA-24-A-LC Đèn nháp nháy có loa Qlight Φ120 Bóng LED 5 âm báo 118dB, Hàng hải, IP66, KIM, ABS Các loại đèn cảnh báo có loa SHDL bóng LED: SHDL-WS-24-R-LC SHDL-WA-24-R-LC SHDL-WS-24-A-LC SHDL-WA-24-A-LC SHDL-WS-24-G-LC SHDL-WA-24-G-LC SHDL-WS-24-B-LC SHDL-WA-24-B-LC SHDL-WP-24-R-LC SHDL-WM-24-R-LC SHDL-WP-24-A-LC SHDL-WM-24-A-LC SHDL-WP-24-G-LC SHDL-WM-24-G-LC SHDL-WP-24-B-LC SHDL-WM-24-B-LC SHDL: Đèn nhấp nháy báo hiệu bóng LED, có loa báo âm thanh lớn 118dB ... Read More »

SHDL-WA-12-R-LC Đèn báo có loa Qlight Φ120 Bóng LED 5 âm cảnh báo 118dB IP66, KIM, ABS

SHDL-SHDLP Den bao hieu co loa hang hai Qlight Korea

SHDL-WA-12-R-LC Đèn nháp nháy có loa Qlight Φ120 Bóng LED 5 âm báo 118dB, Hàng hải, IP66, KIM, ABS Các loại đèn cảnh báo có loa SHDL bóng LED: SHDL-WS-12-R-LC SHDL-WA-12-R-LC SHDL-WS-12-A-LC SHDL-WA-12-A-LC SHDL-WS-12-G-LC SHDL-WA-12-G-LC SHDL-WS-12-B-LC SHDL-WA-12-B-LC SHDL-WP-12-R-LC SHDL-WM-12-R-LC SHDL-WP-12-A-LC SHDL-WM-12-A-LC SHDL-WP-12-G-LC SHDL-WM-12-G-LC SHDL-WP-12-B-LC SHDL-WM-12-B-LC SHDL: Đèn nhấp nháy báo hiệu bóng LED, có loa báo âm thanh lớn 118dB ... Read More »

SHDP-WM-220-A-LC Đèn quay có loa Qlight Φ135 Bóng Sợi đốt 5 âm melody 118dB IP66, KIM, ABS

SHD-SHDP Den bao hieu co loa hang hai Qlight Korea

SHDP-WM-220-A-LC Đèn báo hiệu quay có loa Qlight Φ135 Bóng Sợi đốt 5 âm báo 118dB, Hàng hải, IP66, KIM, ABS Các loại đèn quay có loa SHDP bóng sợi đốt: SHDP-WS-220-R-LC SHDP-WA-220-R-LC SHDP-WS-220-A-LC SHDP-WA-220-A-LC SHDP-WS-220-G-LC SHDP-WA-220-G-LC SHDP-WS-220-B-LC SHDP-WA-220-B-LC SHDP-WP-220-R-LC SHDP-WM-220-R-LC SHDP-WP-220-A-LC SHDP-WM-220-A-LC SHDP-WP-220-G-LC SHDP-WM-220-G-LC SHDP-WP-220-B-LC SHDP-WM-220-B-LC SHDP: Đèn quay báo hiệu bóng sợi đốt có lồng Inox bảo vệ ... Read More »

SHDP-WM-24-G-LC Đèn quay có loa Qlight Φ135 Bóng Sợi đốt 5 âm 118dB IP66, KIM, ABS

SHD-SHDP Den bao hieu co loa hang hai Qlight Korea

SHDP-WM-24-G-LC Đèn báo hiệu quay có loa Qlight Φ135 Bóng Sợi đốt 5 âm báo 118dB, Hàng hải, IP66, KIM, ABS Các loại đèn quay có loa SHDP bóng sợi đốt: SHDP-WS-24-R-LC SHDP-WA-24-R-LC SHDP-WS-24-A-LC SHDP-WA-24-A-LC SHDP-WS-24-G-LC SHDP-WA-24-G-LC SHDP-WS-24-B-LC SHDP-WA-24-B-LC SHDP-WP-24-R-LC SHDP-WM-24-R-LC SHDP-WP-24-A-LC SHDP-WM-24-A-LC SHDP-WP-24-G-LC SHDP-WM-24-G-LC SHDP-WP-24-B-LC SHDP-WM-24-B-LC SHDP: Đèn quay báo hiệu bóng sợi đốt có lồng Inox bảo vệ ... Read More »

SHDP-WM-12-B-LC Đèn quay có loa Qlight Φ135 Bóng Sợi đốt 5 âm báo118dB IP66, KIM, ABS

SHD-SHDP Den bao hieu co loa hang hai Qlight Korea

SHDP-WM-12-B-LC Đèn báo hiệu quay có loa Qlight Φ135 Bóng Sợi đốt 5 âm báo 118dB, Hàng hải, IP66, KIM, ABS Các loại đèn quay có loa SHDP bóng sợi đốt: SHDP-WS-12-R-LC SHDP-WA-12-R-LC SHDP-WS-12-A-LC SHDP-WA-12-A-LC SHDP-WS-12-G-LC SHDP-WA-12-G-LC SHDP-WS-12-B-LC SHDP-WA-12-B-LC SHDP-WP-12-R-LC SHDP-WM-12-R-LC SHDP-WP-12-A-LC SHDP-WM-12-A-LC SHDP-WP-12-G-LC SHDP-WM-12-G-LC SHDP-WP-12-B-LC SHDP-WM-12-B-LC SHDP: Đèn quay báo hiệu bóng sợi đốt có lồng Inox bảo vệ ... Read More »

SHD-WS-220-R-LC Đèn quay có loa Qlight Φ120 Bóng Sợi đốt 5 âm báo 118dB IP66, KIM, ABS

SHD-SHDP Den bao hieu co loa hang hai Qlight Korea

SHD-WS-220-R-LC Đèn quay có loa Qlight Φ120 Bóng Sợi đốt 5 âm báo 118dB, Hàng hải, IP66, KIM, ABS Các loại đèn quay có loa SHD bóng sợi đốt: SHD-WS-220-R-LC SHD-WA-220-R-LC SHD-WS-220-A-LC SHD-WA-220-A-LC SHD-WS-220-G-LC SHD-WA-220-G-LC SHD-WS-220-B-LC SHD-WA-220-B-LC SHD-WP-220-R-LC SHD-WM-220-R-LC SHD-WP-220-A-LC SHD-WM-220-A-LC SHD-WP-220-G-LC SHD-WM-220-G-LC SHD-WP-220-B-LC SHD-WM-220-B-LC SHD: Đèn quay bóng sợi đốt có loa báo âm thanh lớn 118dB Âm báo ... Read More »

SHD-WS-110-A-LC Đèn quay có loa Qlight Φ120 Bóng Sợi đốt 5 âm báo 118dB IP66, KIM, ABS

SHD-SHDP Den bao hieu co loa hang hai Qlight Korea

SHD-WS-110-A-LC Đèn quay có loa Qlight Φ120 Bóng Sợi đốt 5 âm báo 118dB, Hàng hải, IP66, KIM, ABS Các loại đèn quay có loa SHD bóng sợi đốt: SHD-WS-110-R-LC SHD-WA-110-R-LC SHD-WS-110-A-LC SHD-WA-110-A-LC SHD-WS-110-G-LC SHD-WA-110-G-LC SHD-WS-110-B-LC SHD-WA-110-B-LC SHD-WP-110-R-LC SHD-WM-110-R-LC SHD-WP-110-A-LC SHD-WM-110-A-LC SHD-WP-110-G-LC SHD-WM-110-G-LC SHD-WP-110-B-LC SHD-WM-110-B-LC SHD: Đèn quay bóng sợi đốt có loa báo âm thanh lớn 118dB Âm báo ... Read More »

Scroll To Top