Sunday , 16 June 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Cảnh Báo S150U-FT

S150UL-110-A Đèn báo hiệu Qlight Φ150 Bóng LED 110VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150UL-S150US

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150UL, Bóng LED,IP44 : Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150: S150UL S150UL: Đèn báo hiệu quay bóng LED S150UL-12-R S150UL-12-A S150UL-12-G S150UL-12-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red) – Vàng(a-amber) – Xanh Green(g-green) – Xanh Blue(b-blue) Điện áp: 110VAC Bóng: LED Ánh sáng: Chớp nháy Chao đèn: Làm bằng sợi tổng hợp PC ... Read More »

S150U-FT-BZ-220-A Đèn quay tín hiệu Qlight Φ150 Bóng Sợi đốt 220VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150U-S150ULR

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150U-FT, Bóng sợi đốt, Có âm báo Buzzer 90dB IP44 : Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150: S150U-FT S150U-FT: Đèn báo hiệu quay bóng Sợi đốt, phẳng S150U-FT-BZ-220-R S150U-FT-BZ-220-A S150U-FT-BZ-220-G S150U-FT-BZ-220-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red) – Vàng(a-amber) – Xanh Green(g-green) – Xanh Blue(b-blue) Điện áp: 220VAC Bóng: sợi đốt Ánh sáng: Quay Chao ... Read More »

S150U-FT-BZ-110-A Đèn quay tín hiệu Qlight Φ150 Bóng Sợi đốt 110VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150U-S150ULR

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150U-FT, Bóng sợi đốt, Có âm báo Buzzer 90dB IP44 : Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150: S150U-FT S150U-FT: Đèn báo hiệu quay bóng Sợi đốt, phẳng S150U-FT-BZ-110-R S150U-FT-BZ-110-A S150U-FT-BZ-110-G S150U-FT-BZ-110-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red) – Vàng(a-amber) – Xanh Green(g-green) – Xanh Blue(b-blue) Điện áp: 110VAC Bóng: sợi đốt Ánh sáng: Quay ... Read More »

S150U-FT-BZ-24-R Đèn quay tín hiệu Qlight Φ150 Bóng Sợi đốt 24VDC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150U-S150ULR

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150U-FT, Bóng sợi đốt, Có âm báo Buzzer 90dB IP44 : Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150: S150U-FT S150U-FT: Đèn báo hiệu quay bóng Sợi đốt, phẳng S150U-FT-BZ-24-R S150U-FT-BZ-24-A S150U-FT-BZ-24-G S150U-FT-BZ-24-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red) – Vàng(a-amber) – Xanh Green(g-green) – Xanh Blue(b-blue) Điện áp: 24VDC Bóng: sợi đốt Ánh sáng: Quay ... Read More »

S150U-FT-BZ-12-R Đèn quay tín hiệu Qlight Φ150 Bóng Sợi đốt 12VDC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150U-S150ULR

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150U-FT, Bóng sợi đốt, Có âm báo Buzzer 90dB IP44 : Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150: S150U-FT S150U-FT: Đèn báo hiệu quay bóng Sợi đốt, phẳng S150U-FT-BZ-12-R S150U-FT-BZ-12-A S150U-FT-BZ-12-G S150U-FT-BZ-12-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red) – Vàng(a-amber) – Xanh Green(g-green) – Xanh Blue(b-blue) Điện áp: 12VDC Bóng: sợi đốt Ánh sáng: Quay ... Read More »

S150U-FT-220-R Đèn quay tín hiệu Qlight Φ150 Bóng Sợi đốt 220VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150U-S150ULR

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150U-FT, Bóng sợi đốt, IP44 : Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150: S150U-FT S150U-FT: Đèn báo hiệu quay bóng Sợi đốt, phẳng S150U-FT-220-R S150U-FT-220-A S150U-FT-220-G S150U-FT-220-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red) – Vàng(a-amber) – Xanh Green(g-green) – Xanh Blue(b-blue) Điện áp: 220VAC Bóng: sợi đốt Ánh sáng: Quay Chao đèn: Làm bằng ... Read More »

S150U-FT-110-A Đèn quay tín hiệu Qlight Φ150 Bóng Sợi đốt 110VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150U-S150ULR

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150U-FT, Bóng sợi đốt, IP44 : Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150: S150U-FT S150U-FT: Đèn báo hiệu quay bóng Sợi đốt, phẳng S150U-FT-110-R S150U-FT-110-A S150U-FT-110-G S150U-FT-110-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red) – Vàng(a-amber) – Xanh Green(g-green) – Xanh Blue(b-blue) Điện áp: 110VAC Bóng: sợi đốt Ánh sáng: Quay Chao đèn: Làm bằng ... Read More »

S150U-FT-24-R Đèn quay tín hiệu Qlight Φ150 Bóng Sợi đốt 24VDC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150U-S150ULR

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150U-FT, Bóng sợi đốt, IP44 : Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150: S150U-FT S150U-FT: Đèn báo hiệu quay bóng Sợi đốt, phẳng S150U-FT-24-R S150U-FT-24-A S150U-FT-24-G S150U-FT-24-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red) – Vàng(a-amber) – Xanh Green(g-green) – Xanh Blue(b-blue) Điện áp: 24VDC Bóng: sợi đốt Ánh sáng: Quay Chao đèn: Làm bằng ... Read More »

S150U-FT-12-R Đèn quay tín hiệu Qlight Φ150 Bóng Sợi đốt 12VDC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150U-S150ULR

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150U-FT, Bóng sợi đốt, IP44 : Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150: S150U-FT S150U-FT: Đèn báo hiệu quay bóng Sợi đốt, phẳng S150U-FT-12-R S150U-FT-12-A S150U-FT-12-G S150U-FT-12-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red) – Vàng(a-amber) – Xanh Green(g-green) – Xanh Blue(b-blue) Điện áp: 12VDC Bóng: sợi đốt Ánh sáng: Quay Chao đèn: Làm bằng ... Read More »

S150U-BZ-110-A Đèn quay tín hiệu Qlight Φ150 Bóng Sợi đốt 110VAC IP44

Den bao hieu Qlight Han Quoc Korea S150U-S150ULR

Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight cỡ lớn Φ150: S150U, Bóng sợi đốt,Có âm báo Buzzer 90dB IP44 : Đèn cảnh báo tín hiệu Qlight Φ150: S150U S150U: Đèn báo hiệu quay bóng Sợi đốt, phẳng S150U-BZ-110-R S150U-BZ-110-A S150U-BZ-110-G S150U-BZ-110-B Kích thước: Φ150 Mầu sắc: Đỏ(r-red) – Vàng(a-amber) – Xanh Green(g-green) – Xanh Blue(b-blue) Điện áp: 110VAC Bóng: sợi đốt Ánh sáng: Quay ... Read More »

Scroll To Top