Tuesday , 28 May 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Báo Không-Độ Cao

SAOL1-24-R-S Đèn báo không Qlight Φ115 Bóng LED Sáng Liên Tục IP56, ICAO, 24VDC

Den bao khong Bao do cao Qlight SAOL1

Đèn báo không Qlight SAOL1 Φ115, không Còi, Bóng LED, IP66, SAOL1: Đèn báo không SAOL1 sử dụng bóng LED siêu sáng có tuổi thọ dài gấp 25 lần bóng sợi đốt So với bóng sợi đốt có cùng độ sáng với bóng LED, thì đèn báo độ cao SAOL1 có bóng LED có công suất nhỏ hơn, tiêu thụ ... Read More »

SAOLF3P-220-R-S Đèn báo không Qlight Φ157 Bóng LED Nhấp nháy IP66, ICAO, 220VAC

Den bao khong Bao do cao Qlight SAOL3-SAOLP3

Đèn báo không Qlight SAOLF3P Φ157, không Còi, Bóng LED, IP66, SAOLF3P: Đèn báo không SAOLF3P sử dụng bóng LED siêu sáng có tuổi thọ dài gấp 25 lần bóng sợi đốt So với bóng sợi đốt có cùng độ sáng với bóng LED, thì đèn báo độ cao SAOLF3P có bóng LED có công suất nhỏ hơn, tiêu thụ ... Read More »

SAOLF3-24-R-S Đèn báo không Qlight Φ157 Bóng LED Nhấp nháy IP66, ICAO, 24VDC

Den bao khong Bao do cao Qlight SAOL3-SAOLP3

Đèn báo không Qlight SAOLF3 Φ157, không Còi, Bóng LED, IP66, SAOLF3: Đèn báo không SAOLF3 sử dụng bóng LED siêu sáng có tuổi thọ dài gấp 25 lần bóng sợi đốt So với bóng sợi đốt có cùng độ sáng với bóng LED, thì đèn báo độ cao SAOLF3 có bóng LED có công suất nhỏ hơn, tiêu thụ ... Read More »

SAOL3P-24-R-S Đèn báo không Qlight Φ157 Bóng LED Sáng Liên Tục IP66, ICAO, 24VDC

Den bao khong Bao do cao Qlight SAOL3-SAOLP3

Đèn báo không Qlight SAOL3P Φ157, không Còi, Bóng LED, IP66, SAOL3P: Đèn báo không SAOL3P sử dụng bóng LED siêu sáng có tuổi thọ dài gấp 25 lần bóng sợi đốt So với bóng sợi đốt có cùng độ sáng với bóng LED, thì đèn báo độ cao SAOL3P có bóng LED có công suất nhỏ hơn, tiêu thụ ... Read More »

SAOL3-220-R-S Đèn báo độ cao Qlight Φ157 Bóng LED Sáng Liên Tục IP66, ICAO, 220VAC

Den bao khong Bao do cao Qlight SAOL3-SAOLP3

Đèn báo không Qlight SAOL3 Φ157, không Còi, Bóng LED, IP66, SAOL3: Đèn báo không SAOL3 sử dụng bóng LED siêu sáng có tuổi thọ dài gấp 25 lần bóng sợi đốt So với bóng sợi đốt có cùng độ sáng với bóng LED, thì đèn báo độ cao SAOL3 có bóng LED có công suất nhỏ hơn, tiêu thụ ... Read More »

SAOLF2P-220-R-S Đèn báo không Qlight Φ139 Bóng LED Nhấp nháy IP66, ICAO, 220VAC

Den bao khong Bao do cao Qlight SAOL2_New

Đèn báo không Qlight SAOLF2P Φ139, không Còi, Bóng LED, IP66, SAOLF2P: Đèn báo không SAOLF2P sử dụng bóng LED siêu sáng có tuổi thọ dài gấp 25 lần bóng sợi đốt So với bóng sợi đốt có cùng độ sáng với bóng LED, thì đèn báo độ cao SAOLF2P có bóng LED có công suất nhỏ hơn, tiêu thụ ... Read More »

SAOLF2-24-R-S Đèn báo không Qlight Φ139 Bóng LED Nhấp nháy IP66, ICAO, 24VDC

Den bao khong Bao do cao Qlight SAOL2_New

Đèn báo không Qlight SAOLF2 Φ139, không Còi, Bóng LED, IP66, SAOLF2: Đèn báo không SAOLF2 sử dụng bóng LED siêu sáng có tuổi thọ dài gấp 25 lần bóng sợi đốt So với bóng sợi đốt có cùng độ sáng với bóng LED, thì đèn báo độ cao SAOLF2 có bóng LED có công suất nhỏ hơn, tiêu thụ ... Read More »

SAOL2P-220-R-S Đèn báo không Qlight Φ139 Bóng LED Sáng Liên Tục IP66, ICAO, 220VAC

Den bao khong Bao do cao Qlight SAOL2_New

Đèn báo không Qlight SAOL2P Φ139, không Còi, Bóng LED, IP66, SAOL2P: Đèn báo không SAOL2P sử dụng bóng LED siêu sáng có tuổi thọ dài gấp 25 lần bóng sợi đốt So với bóng sợi đốt có cùng độ sáng với bóng LED, thì đèn báo độ cao SAOL2P có bóng LED có công suất nhỏ hơn, tiêu thụ ... Read More »

SAOL2-24-R-S Đèn báo không Qlight Φ139 Bóng LED Sáng Liên Tục IP66, ICAO, 24VDC

Den bao khong Bao do cao Qlight SAOL2_New

Đèn báo không Qlight SAOL2 Φ139, không Còi, Bóng LED, IP66, SAOL2: Đèn báo không SAOL2 sử dụng bóng LED siêu sáng có tuổi thọ dài gấp 25 lần bóng sợi đốt So với bóng sợi đốt có cùng độ sáng với bóng LED, thì đèn báo độ cao SAOL2 có bóng LED có công suất nhỏ hơn, tiêu thụ ... Read More »

SolarCB-Tủ Điều Khiển Tự Động Bật Tắt Đèn Báo Không-Báo Độ Cao-Bằng Cảm Biến Ánh Sáng Mặt Trời

SolorCB Tu dieu khien Cam bien anh sag mat troi-Den bao khong-Bao do cao

SolarCB-Tủ Điều Khiển Tự Động Bật Tắt Đèn Báo Không-Báo Độ Cao-Bằng Cảm Biến Ánh Sáng Mặt Trời: Khi lắp đặt hệ thống đèn báo không, báo độ cao cho các toàn nhà cao tầng, cột tháp phát sóng, nói chung là các công trình cần nhiều đèn báo tại nhiều vị trí khác nhau. Làm cách nào để hệ ... Read More »

Scroll To Top