Sunday , 16 June 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn LED chiếu sáng

QELTS-500 Đèn LED chiếu sáng tủ điện Qlight, Công tắc ON/OFF Bóng LED Dài 500 mm

Den led chieu sang qlight han quoc

Đèn LED chiếu sáng tủ điện Qlight, Công tắc ON/OFF QELTS-500-24 Mã sản phẩm: QELTS-500-24 QELTS-500-110 QELTS-500-220 Kích thước: 500 mm Bóng: LED Chiều dài: 500 mm Màu sắc ánh sáng: Trắng (W-White) Ánh sáng: Kính mờ, ánh sáng ban ngày Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: 24 VDC Nhiệt độ hoạt động: -30 oC ~ 60 ... Read More »

QELTS-400 Đèn LED chiếu sáng tủ điện Qlight, Công tắc ON/OFF Bóng LED Dài 400 mm

Den led chieu sang qlight han quoc

Đèn LED chiếu sáng tủ điện Qlight, Công tắc ON/OFF QELTS-400-24 Mã sản phẩm: QELTS-400-24 QELTS-400-110 QELTS-400-220 Kích thước: 400 mm Bóng: LED Chiều dài: 400 mm Màu sắc ánh sáng: Trắng (W-White) Ánh sáng: Kính mờ, ánh sáng ban ngày Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: 24 VDC Nhiệt độ hoạt động: -30 oC ~ 60 ... Read More »

QELTS-300 Đèn LED chiếu sáng tủ điện Qlight, Công tắc ON/OFF Bóng LED Dài 300 mm

Den led chieu sang qlight han quoc

Đèn LED chiếu sáng tủ điện Qlight, Công tắc ON/OFF QELTS-300-24 Mã sản phẩm: QELTS-300-24 QELTS-300-110 QELTS-300-220 Kích thước: 300 mm Bóng: LED Chiều dài: 300 mm Màu sắc ánh sáng: Trắng (W-White) Ánh sáng: Kính mờ, ánh sáng ban ngày Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: 24 VDC Nhiệt độ hoạt động: -30 oC ~ 60 ... Read More »

QELTS-200 Đèn LED chiếu sáng tủ điện Qlight, Công tắc ON/OFF Bóng LED Dài 200 mm

Den led chieu sang qlight han quoc

Đèn LED chiếu sáng tủ điện Qlight, Công tắc ON/OFF QELTS-200-24 Mã sản phẩm: QELTS-200-24 QELTS-200-110 QELTS-200-220 Kích thước: 200 mm Bóng: LED Chiều dài: 200 mm Màu sắc ánh sáng: Trắng (W-White) Ánh sáng: Kính mờ, ánh sáng ban ngày Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: 24 VDC Nhiệt độ hoạt động: -30 oC ~ 60 ... Read More »

QELT-500 Đèn LED chiếu sáng tủ điện Qlight Bóng LED Dài 500 mm

Den led chieu sang qlight han quoc

Đèn LED chiếu sáng tủ điện Qlight QELT-500-24 Mã sản phẩm: QELT-500-24 QELT-500-110 QELT-500-220 Kích thước: 500 mm Bóng: LED Chiều dài: 500 mm Màu sắc ánh sáng: Trắng (W-White) Ánh sáng: Kính mờ, ánh sáng ban ngày Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: 24 VDC Nhiệt độ hoạt động: -30 oC ~ 60 oC Cấp độ ... Read More »

QELT-400 Đèn LED chiếu sáng tủ điện Qlight Bóng LED Dài 400 mm

Den led chieu sang qlight han quoc

Đèn LED chiếu sáng tủ điện Qlight QELT-400-24 Mã sản phẩm: QELT-400-24 QELT-400-110 QELT-400-220 Kích thước: 400 mm Bóng: LED Chiều dài: 400 mm Màu sắc ánh sáng: Trắng (W-White) Ánh sáng: Kính mờ, ánh sáng ban ngày Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: 24 VDC Nhiệt độ hoạt động: -30 oC ~ 60 oC Cấp độ ... Read More »

QELT-300 Đèn LED chiếu sáng tủ điện Qlight Bóng LED Dài 300 mm

Den led chieu sang qlight han quoc

 Đèn LED chiếu sáng tủ điện Qlight QELT-300-24 Mã sản phẩm: QELT-300-24 QELT-300-110 QELT-300-220 Kích thước: 300 mm Bóng: LED Chiều dài: 300 mm Màu sắc ánh sáng: Trắng (W-White) Ánh sáng: Kính mờ, ánh sáng ban ngày Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: 24 VDC Nhiệt độ hoạt động: -30 oC ~ 60 oC Cấp độ ... Read More »

QELT-200 Đèn LED chiếu sáng tủ điện Qlight Bóng LED Dài 200 mm

Den led chieu sang qlight han quoc

Đèn LED chiếu sáng tủ điện Qlight QELT-200-24 Mã sản phẩm: QELT-200-24 QELT-200-110 QELT-200-220 Kích thước: 200 mm Bóng: LED Chiều dài: 200 mm Màu sắc ánh sáng: Trắng (W-White) Ánh sáng: Kính mờ, ánh sáng ban ngày Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: 24 VDC Nhiệt độ hoạt động: -30 oC ~ 60 oC Cấp độ ... Read More »

QELS-500 Đèn LED chiếu sáng tủ điện Qlight, Công tắc ON/OFF Bóng LED Dài 500 mm

Den led chieu sang qlight han quoc

Đèn LED chiếu sáng tủ điện Qlight, Công tắc ON/OFF QELS-500-24 Mã sản phẩm: QELS-500-24 QELS-500-110 QELS-500-220 Kích thước: 500 mm Bóng: LED Chiều dài: 500 mm Màu sắc ánh sáng: Trắng (W-White) Ánh sáng: Kính mờ, ánh sáng ban ngày Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: 24 VDC Nhiệt độ hoạt động: -30 oC ~ 60 ... Read More »

QELS-400 Đèn LED chiếu sáng tủ điện Qlight, Công tắc ON/OFF Bóng LED Dài 400 mm

Den led chieu sang qlight han quoc

Đèn LED chiếu sáng tủ điện Qlight, Công tắc ON/OFF QELS-400-24 Mã sản phẩm: QELS-400-24 QELS-400-110 QELS-400-220 Kích thước: 400 mm Bóng: LED Chiều dài: 400 mm Màu sắc ánh sáng: Trắng (W-White) Ánh sáng: Kính mờ, ánh sáng ban ngày Âm thanh Chân đế: Gắn trực tiếp Điện áp: 24 VDC Nhiệt độ hoạt động: -30 oC ~ 60 ... Read More »

Scroll To Top