Wednesday , 17 April 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Nhãn in đa lớp Tepra

Băng Nhãn Đa Lớp Máy In Nhãn Tepra Pro

Bang nhan da lop Tepra Pro SC

Băng nhãn đa lớp Tepra Pro sử dụng cho Máy in nhãn Tepra: Sử dụng cho các máy in Tepra ví dụ như máy in nhãn Tepra SR970, SR950, … Kích thước nhãn in từ 4, 6, 9, 12, 18, 24, 36mm Màu sắc: Xanh Green, Xanh Blue, Đỏ, Tím, Vàng, Trắng, Đen, … Bang nhan da lop May in Tepra ... Read More »

Scroll To Top