Tuesday , 23 July 2024
Sản Phẩm Mới
TWS45, TWS80 Gá gắn tường Sử dụng cho Đèn tháp Qlight

TWS45, TWS80 Gá gắn tường Sử dụng cho Đèn tháp Qlight

Đèn tháp báo hiệu Q-Light 1->5 tầng: Gá gắn tường TWS45, TWS80 Sử dụng cho Đèn tháp Qlight:

  • Ứng dụng:
    • Gá gắn tường TWS45 Sử dụng cho các loại đèn ST45MB, ST45MBF, ST45ML, ST45MLF, ST56MB, ST56MBF, ST56ML, ST56MLF, ST56MEL, ST56MELF, STG40ML, STG40MLF, STG50ML, STG50MFL, STC45ML, STC45MLF, STC56ML, STC56MLF, STC56MEL,
      STC56MELF, QTG50ML, QTG50MLF, QTG60ML, QTG60MLF, QTC50ML, QTC50MLF, QTC60ML, QTC60MLF, QTR50ML, QTR50MLF, QTR60ML, QTR60MLF, QT50ML, QT50MLF, QT50MLS, QT50MLR, ..
    • Gá gắn tường TWS80 Sử dụng cho các loại đèn ST80MB, ST80MBF, ST80ML, ST80MLF, STC80ML, STC80MLF, QTG70ML, QTG70MLF, QTC70ML, QTC70MLF, QTR70ML, QTR70MLF, QT70ML, QT70MLF, QT70MLS, QT70MLR
  • Chất liệu: Thép không rỉ
  • Màu sắc: Màu Bạc hoặc Trắng sữa
Chan Ga Den Bao Qlight TWS45-TWS80

Chan Ga Den Bao Qlight TWS45-TWS80

===========================

Thiết Bị Điện Sơn Tùng – Cung Cấp Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Q-Light Hàn Quốc

Đèn tháp kết nối mạng LAN, Đèn tháp kết nối mạng Ethernet, Đèn báo hiệu công nghiệp, Đèn báo có loa báo động, Đèn báo điều khiển qua USB, Đèn tháp USB, Đèn cảnh báo USB, Đèn báo hiệu, Đèn cảnh báo, Đèn tín hiệu, Đèn báo hiệu Q-Light, Đèn tín hiệu Q-Light, Đèn cảnh báo Q-Light

Mobile: 096 34 35 869
Website: Đèn báo hiệu Qlight     Email: sontungshop@gmail.com

Scroll To Top