Sunday , 21 July 2024
Sản Phẩm Mới
SWP125, SWM125 Gá gắn tường Sử dụng cho Đèn báo Qlight

SWP125, SWM125 Gá gắn tường Sử dụng cho Đèn báo Qlight

Đèn báo hiệu Qlight: Gá gắn tường SWP125, SWM125 Sử dụng cho Đèn báo Qlight:

  • Ứng dụng:
    • Gá gắn tường SWP125 Sử dụng cho các loại đèn S100R, S100E, S100RLR, S100UR, S100URLR, S100U, S100UA, S100LR, S100L, S100S, S125R, S125E, S125RL, S100D, S125D, STDL, STNDL, STND100, STND125, ..
    • Gá gắn tường SWM125 Sử dụng cho các loại đèn S100R, S100E, S100RLR, S100UR, S100URLR, S100U, S100UA, S100LR, S100L, S100S, S125R, S125E, S125RL, S100D, S125D, STDL, STNDL, STND100, STND125
  • Chất liệu: Thép không rỉ, Nhựa ABS
  • Màu sắc: Màu Trắng sữa
SWP125-SWM125 Chan Ga Chu L

SWP125-SWM125 Chan Ga Chu L

===========================

Thiết Bị Điện Sơn Tùng – Cung Cấp Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Q-Light Hàn Quốc

Đèn tháp kết nối mạng LAN, Đèn tháp kết nối mạng Ethernet, Đèn báo hiệu công nghiệp, Đèn báo có loa báo động, Đèn báo điều khiển qua USB, Đèn tháp USB, Đèn cảnh báo USB, Đèn báo hiệu, Đèn cảnh báo, Đèn tín hiệu, Đèn báo hiệu Q-Light, Đèn tín hiệu Q-Light, Đèn cảnh báo Q-Light

Mobile: 096 34 35 869
Website: Đèn báo hiệu Qlight     Email: sontungshop@gmail.com

Scroll To Top