Tuesday , 16 July 2024
Sản Phẩm Mới
LB24 Gá chữ L Φ24 sử dụng cho Đèn tháp Qlight

LB24 Gá chữ L Φ24 sử dụng cho Đèn tháp Qlight

Đèn tháp báo hiệu Q-Light 1->5 tầng: LB24 Gá chữ L Φ24 sử dụng cho Đèn tháp Qlight:

  • Ứng dụng: Sử dụng cho các loại đèn ST80B, ST80BF, ST80L, ST80LF, ST80EL, ST80ELF, STC80L, STC80LF, STC80EL, STC80ELF, QT70L, QT70LF, QT70LS, QT70LR, ST80EL-ETN, ST80L-ETN, ST80EL-USB, ST80L-USB, ..
  • Chất liệu: Bằng thép
LB24 Ga chu L cho den thap Qlight LB18, LB24

LB24 Ga chu L cho den thap Qlight LB18, LB24

===========================

Thiết Bị Điện Sơn Tùng – Cung Cấp Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Q-Light Hàn Quốc

Đèn tháp kết nối mạng LAN, Đèn tháp kết nối mạng Ethernet, Đèn báo hiệu công nghiệp, Đèn báo có loa báo động, Đèn báo điều khiển qua USB, Đèn tháp USB, Đèn cảnh báo USB, Đèn báo hiệu, Đèn cảnh báo, Đèn tín hiệu, Đèn báo hiệu Q-Light, Đèn tín hiệu Q-Light, Đèn cảnh báo Q-Light

Mobile: 096 34 35 869
Website: Đèn báo hiệu Qlight     Email: sontungshop@gmail.com

Scroll To Top