Tuesday , 1 November 2022
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Còi Công Nghiệp Hàng Hải

QT70L-ETN-WP-2-24-RB-LW24 Đèn tầng USB Qlight Φ70 Bóng LED 2 tầng Còi 5 âm báo 85dB IP54

Den thap ket noi mang LAN Ethernet Qlight IP54 QT70L-ETN, QT70ML-ETN

QT70L-ETN- BZ Đèn Tháp USB Qlight QT70L-ETN-BZ, Φ70, Bóng LED,2 Tầng còi 5 âm buzzer IP54: Đèn tháp USB bóng LED Φ70 sáng liên tục  2 tầng, có còi Buzzer 90dB QT70L-ETN-BZ: QT70L-ETN-BZ-2-24-RG QT70L-ETN-WS-2-24-RA-LB24 QT70L-ETN-WP-2-24-RB-LW24 QT70L-ETN-WM-2-24-RW-QZ24 QT70L-ETN-WA-2-24-AG-SZ24 QT70L-ETN-WS-2-24-AB-QL24 QT70L-ETN-WA-2-24-AW-SL24 QT70L-ETN-WM-2-24-GW-QLA24 QT70L-ETN-BZ: Đèn tháp điều khiển kết nối mạng LAN có âm báo dạng Buzzer 90dB Mã sản phẩm: Đèn tháp Ethernet Qlight ... Read More »

SELR-12-G Đèn quay cảnh báo phòng nổ Qlight Φ155 Bóng LED IP66, KIM, ABS

SELR Den phong no hang hai dau khi ham mo Qlight

Đèn cảnh báo tín hiệu Phòng nổ SELR, Quay Bóng LED, Hàng Hải SELR Qlight: Đèn cảnh báo báo hiệu Phòng nổ SELR-12, Hàng hải Qlight: SELR-12-R SELR-12-A SELR-12-G SELR-12-B SE: Đèn phòng nổ cảnh báo quay bóng sợi đốt, phòng nổ SELR: Đèn phòng nổ cảnh báo quay bóng LED, phòng nổ SE-S: Đèn phòng nổ cảnh báo chớp nháy bóng ... Read More »

QWCD50SD-110/220-R-LC Đèn báo có Loa mp3 Qlight 5 âm báo nhạc 118dB IP66, CE, 110VAC/220VAC

QWCD50SD-MP3 den bao co loa ghi am Mp3 Qlight

QWCD50SD-110/220-R-LC Đèn Báo Có Loa Còi Báo Đa Chức Năng Phát Nhạc MP3 Qlight 118dB, IP66 Đèn còi cảnh báo QWCD50SD  tín hiệu báo hiệu 31 âm thanh MP3 trong thẻ SD Qlight max 118dB: QWCD50SD-110/220-R QWCD50SD-110/220-R-LC QWCD50SD-110/220-A QWCD50SD-110/220-A-LC QWCD50SD-110/220-G QWCD50SD-110/220-G-LC QWCD50SD-110/220-B QWCD50SD-110/220-B-LC QWCD50SD: Đèn báo có loa còi 31 loại âm thanh MP3 trong thẻ SD Loại chọn âm thanh bằng công tắc ... Read More »

QWCD50SD-12/24-R-LC Đèn báo có Loa mp3 Qlight 5 âm báo nhạc 118dB IP66, CE, 12VDC/24VDC

QWCD50SD-MP3 den bao co loa ghi am Mp3 Qlight

QWCD50SD-12/24-R-LC Đèn Báo Có Loa Còi Báo Đa Chức Năng Phát Nhạc MP3 Qlight 118dB, IP66 Đèn Loa còi cảnh báo QWCD50SD  tín hiệu báo hiệu 31 âm thanh MP3 trong thẻ SD Qlight max 118dB: QWCD50SD-12/24-R QWCD50SD-12/24-R-LC QWCD50SD-12/24-A QWCD50SD-12/24-A-LC QWCD50SD-12/24-G QWCD50SD-12/24-G-LC QWCD50SD-12/24-B QWCD50SD-12/24-B-LC QWCD50SD: Đèn báo có loa còi 31 loại âm thanh MP3 trong thẻ SD Loại chọn âm thanh bằng công ... Read More »

QWCD35SD-110/220-R-LC Đèn báo có Loa mp3 Qlight 31 âm báo nhạc 113dB IP66, CE, 110VAC/220VAC

QWCD35SD-MP3 den bao co loa ghi am Mp3 Qlight

QWCD35SD-110/220-R-LC Đèn Báo Có Loa Còi Báo Đa Chức Năng Phát Nhạc MP3 Qlight 113dB, IP66 Loa còi cảnh báo QWCD35SD  tín hiệu báo hiệu 31 âm thanh MP3 trong thẻ SD Qlight max 113dB: QWCD35SD-110/220-R QWCD35SD-110/220-R-LC QWCD35SD-110/220-A QWCD35SD-110/220-A-LC QWCD35SD-110/220-G QWCD35SD-110/220-G-LC QWCD35SD-110/220-B QWCD35SD-110/220-B-LC QWCD35SD: Đèn báo có loa còi 31 loại âm thanh MP3 trong thẻ SD Loại chọn âm thanh bằng công tắc ... Read More »

QWCD35SD-12/24-R-LC Đèn báo có Loa mp3 Qlight 31 âm báo nhạc 113dB IP66, CE, 12VDC/24VDC

QWCD35SD-MP3 den bao co loa ghi am Mp3 Qlight

QWCD35SD-12/24-R-LC Đèn Báo Có Loa Còi Báo Đa Chức Năng Phát Nhạc MP3 Qlight 113dB, IP66 Loa còi cảnh báo QWCD35SD  tín hiệu báo hiệu 31 âm thanh MP3 trong thẻ SD Qlight max 113dB: QWCD35SD-12/24-R QWCD35SD-12/24-R-LC QWCD35SD-12/24-A QWCD35SD-12/24-A-LC QWCD35SD-12/24-G QWCD35SD-12/24-G-LC QWCD35SD-12/24-B QWCD35SD-12/24-B-LC QWCD35SD: Đèn báo có loa còi 31 loại âm thanh MP3 trong thẻ SD Loại chọn âm thanh bằng công tắc ... Read More »

QWCD50-110/220-R-LC Đèn báo có Loa Qlight 5 âm báo 123dB IP66, CE, 110VAC/220VAC

QWCD50-Sound den bao co loa 30 am Qlight

QWCD50-110/220-R-LC Đèn Báo Có Loa Còi Báo Đa Chức Năng Qlight 123dB, IP66 Đèn còi cảnh báo QWCD50 tín hiệu báo hiệu 31 âm thanh ghi sẵn QWCD50  max 123dB: QWCD50-110/220-R QWCD50-110/220-R-LC QWCD50-110/220-A QWCD50-110/220-A-LC QWCD50-110/220-G QWCD50-110/220-G-LC QWCD50-110/220-B QWCD50-110/220-B-LC QWCD50: Đèn báo có loa còi 30 loại âm thanh ghi sẵn trong loa Mầu đèn: Đỏ (R), Vàng Cam (A), Xanh Green (G), Xanh ... Read More »

QWCD50-12/24-R-LC Đèn báo có Loa Qlight 5 âm báo 123dB IP66, CE, 12VDC/24VDC

QWCD50-Sound den bao co loa 30 am Qlight

QWCD50-12/24-R-LC Đèn Báo Có Loa Còi Báo Đa Chức Năng Qlight 123dB, IP66 Loa còi cảnh báo QWCD50 tín hiệu báo hiệu 31 âm thanh ghi sẵn QWCD50  max 123dB: QWCD50-12/24-R QWCD50-12/24-R-LC QWCD50-12/24-A QWCD50-12/24-A-LC QWCD50-12/24-G QWCD50-12/24-G-LC QWCD50-12/24-B QWCD50-12/24-B-LC QWCD50: Đèn báo có loa còi 30 loại âm thanh ghi sẵn trong loa Mầu đèn: Đỏ (R), Vàng Cam (A), Xanh Green (G), Xanh ... Read More »

QWCD35-110/220-R-LC Đèn báo có Loa Qlight 31 âm báo 115dB IP66, CE, 110VAC/220VAC

QWCD35-Sound den bao co loa 30 am Qlight

QWCD35-110/220-R-LC Đèn Báo Có Loa Còi Báo Đa Chức Năng Qlight 115dB, IP66 Loa còi cảnh báo QWCD35 tín hiệu báo hiệu 31 âm thanh ghi sẵn QWCD35 Qlight max 115dB: QWCD35-110/220-R QWCD35-110/220-R-LC QWCD35-110/220-A QWCD35-110/220-A-LC QWCD35-110/220-G QWCD35-110/220-G-LC QWCD35-110/220-B QWCD35-110/220-B-LC QWCD35: Đèn báo có loa còi 31 loại âm thanh ghi sẵn trong loa Loại chọn âm thanh bằng công tắc bên trong Loại chọn ... Read More »

QWCD35-12/24-R-LC Đèn báo có Loa Qlight 31 âm báo 115dB IP66, CE, 12VDC/24VDC

QWCD35-Sound den bao co loa 30 am Qlight

QWCD35-12/24-R-LC Đèn Báo Có Loa Còi Báo Đa Chức Năng Qlight 115dB, IP66 Loa còi cảnh báo QWCD35  tín hiệu báo hiệu 31 âm thanh ghi sẵn QWCD35 Qlight max 115dB: QWCD35-12/24-R QWCD35-12/24-R-LC QWCD35-12/24-A QWCD35-12/24-A-LC QWCD35-12/24-G QWCD35-12/24-G-LC QWCD35-12/24-B QWCD35-12/24-B-LC QWCD35: Đèn báo có loa còi 31 loại âm thanh ghi sẵn trong loa Loại chọn âm thanh bằng công tắc bên trong Loại chọn âm ... Read More »

Scroll To Top