Tuesday , 28 May 2024
Sản Phẩm Mới

Tag Archives: Đèn Tháp Vuông Qlight Korea

Đèn tháp báo hiệu có loa Q-Light bóng Sợi đốt, 90x90mm, 90dB, 5 Âm báo động, Quay SJD

Đèn báo hiệu có loa Q-Light , 90x90mm, 90dB, 5 Âm báo động SJD

Đèn tháp quay báo hiệu có loa SJD Qlight, Vuông 90x90mm, 5 âm báo 90dB: -Bóng Sợi đốt: Đèn quay bóng sợi đốt SJD -Âm báo: WS: 5 âm báo động 90dB WM: 5 âm báo Melodies 90dB WA: 5 âm cảnh báo 85dB WV: 3 âm thoại 83dB -Điện áp: 12VDC, 24VDC, 110VAC, 220VAC -Số tầng: Từ 1 ~ ... Read More »

Đèn tháp báo hiệu có loa Q-Light bóng LED, 90x90mm, 90dB, 5 Âm báo động, Nhấp nháy SJDL

Đèn báo hiệu có loa Q-Light , 90x90mm, 90dB, 5 Âm báo động SJD

Đèn tháp quay báo hiệu có loa SJDL Qlight, Vuông 90x90mm, 5 âm báo 90dB: -Bóng LED: Đèn nhấp nháy bóng LED SJDL -Âm báo: WS: 5 âm báo động 90dB WM: 5 âm báo Melodies 90dB WA: 5 âm cảnh báo 85dB WV: 3 âm thoại 83dB -Điện áp: 12VDC, 24VDC, 110VAC, 220VAC -Số tầng: Từ 1 ~ 3 ... Read More »

Đèn báo hiệu có loa Q-Light bóng Xenon, 90x90mm, 90dB, 5 Âm báo động, Chớp nháy SJDS

Đèn báo hiệu có loa Q-Light , 90x90mm, 90dB, 5 Âm báo động SJD

Đèn tháp báo hiệu có loa SJDS Qlight, Vuông 90x90mm, 5 âm báo 90dB: -Bóng Xenon: Đèn chớp nháy bóng Xenon SJDS -Âm báo: WS: 5 âm báo động 90dB WM: 5 âm báo Melodies 90dB WA: 5 âm cảnh báo 85dB WV: 3 âm thoại 83dB -Điện áp: 12VDC, 24VDC, 110VAC, 220VAC -Số tầng: Từ 1 ~ 3 tầng ... Read More »

Scroll To Top