Sunday , 16 June 2024
Sản Phẩm Mới
DABAS-CS30-HMI Hệ Thống Gọi Hỗ Trợ Bằng Màn Hình Cảm Ứng 30 Kênh Bản Tin Thoại

DABAS-CS30-HMI Hệ Thống Gọi Hỗ Trợ Bằng Màn Hình Cảm Ứng 30 Kênh Bản Tin Thoại

DABAS-CS30-HMI Hệ Thống Gọi Hỗ Trợ Bằng Màn Hình Cảm Ứng 30 Kênh Bản Tin Thoại

  • Trong nhà máy sản xuất với rất nhiều công nhân, làm sao để thông báo gọi hỗ trợ giữa các bộ phân nhanh nhất.
  • Hệ thống gọi hỗ trợ bằng loa ghi âm bản tin thoại mp3 và điều khiển bằng màn hình cảm ứng sẽ giúp nhà máy thực hiện việc này.

Thiết bị sử dụng trong hệ thống gọi hỗ trợ:

  • Loa ghi âm bản tin thoại, tối đa 30 bản tin thoại, để thông báo trực tiếp bản tin tới bộ phận liên quan.
  • Nội dung các bản tin thoại có thể thay đổi được, tùy thuộc yêu cầu của nhà máy
  • Màn hình cảm ứng điều khiển, chọn phát bản tin bằng cách bấm các nút chọn trên màn hình. Tối đa có 30 nút chọn trên màn hình tương ứng với 30 kênh bản tin thoại ghi sãn trong loa báo.
  • Tại mỗi vị trí điều khiển ta có thể đặt 1 màn hình cảm ứng điều khiển. Các màn hình cảm ứng này kết nối tới Màn hình điều khiển chính thông qua hệ thống mạng LAN.
  • Số lượng màn hình điều khiển tùy thuộc vào yê u cầu ứng dụng cụ thể của nhà máy.

Ứng dụng hệ thống gọi hỗ trợ:

  • Phù hợp cho các nhà máy may, nhà máy da giày,… cần gọi hỗ trợ
  • Cho các nhà máy sản xuất cần gọi vật tư
  • Cho các dây chuyền sản xuất cần gọi các bộ phận liên quan.
Goi Ho Tro - Giao Dien - SonTungShop-Mo Hinh He Thong

Goi Ho Tro – Giao Dien – SonTungShop-Mo Hinh He Thong

===========================

Thiết Bị Điện Sơn Tùng – Cung Cấp Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Q-Light Hàn Quốc

Đèn báo hiệu công nghiệp, Đèn báo có loa báo độngĐèn cảnh báo Cổng trục, Đèn cảnh báo cầu trục,Đèn cảnh báo nâng hạ, Đèn báo hiệu, Đèn cảnh báo, Đèn tín hiệu, Đèn báo hiệu Q-Light, Đèn tín hiệu Q-Light, Đèn cảnh báo Q-Light

Mobile: 096 34 35 869
Website: Đèn Loa Còi Báo Hiệu Hàn Quốc     Email: sontungshop@gmail.com

Scroll To Top