Sunday , 21 July 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Tháp Φ45 Qlight Korea

ST45BF-WM-2-110-GW-QLA18 Đèn tháp Qlight Φ45 Bóng Sợi đốt 2 tầng Còi 5 âm báo 85dB IP23

Den thap Qlight ST45B

Đèn tháp Qlight dạng ghép Module ST45BF-BZ-2-110 Mã sản phẩm: ST45BF-BZ-2-110-RG ST45BF-WS-2-110-RA-LB18 ST45BF-WP-2-110-RB-LW18 ST45BF-WM-2-110-RW-QZ18 ST45BF-WA-2-110-AG-SZ18 ST45BF-WS-2-110-AB-QL18 ST45BF-WA-2-110-AW-SL18 ST45BF-WM-2-110-GW-QLA18 Kích thước: Φ45 Bóng: Sợi đốt Số tầng: 2 tầng Màu sắc các tầng: Đỏ (R-Red), Vàng cam (A-Amber), Xanh lá (G-Green), Xanh lam (B-Blue), Trắng (W-White) Ánh sáng: Sáng liên tục/Nhấp nháy Âm thanh: Buzzer 90dB Chân đế: Chân Trụ tròn ... Read More »

ST45BF-WS-3-110-RAB-LB18 Đèn tháp Qlight Φ45 Bóng Sợi đốt 3 tầng Còi 5 âm báo 85dB IP23

Den thap Qlight ST45B

Đèn tháp Qlight dạng ghép Module ST45BF-BZ-3-110 Mã sản phẩm: ST45BF-BZ-3-110-RAG ST45BF-WS-3-110-RAB-LB18 ST45BF-WP-3-110-RAW-LW18 ST45BF-WM-3-110-RGB-QZ18 ST45BF-WA-3-110-RGW-SZ18 ST45BF-WS-3-110-RBW-QL18 ST45BF-WA-3-110-RAG-SL18 ST45BF-WM-3-110-RAG-QLA18 Kích thước: Φ45 Bóng: Sợi đốt Số tầng: 3 tầng Màu sắc các tầng: Đỏ (R-Red), Vàng cam (A-Amber), Xanh lá (G-Green), Xanh lam (B-Blue), Trắng (W-White) Ánh sáng: Sáng liên tục/Nhấp nháy Âm thanh: Buzzer 90dB Chân đế: Chân Trụ tròn ... Read More »

ST45BF-WP-4-110-RGBW-LW18 Đèn tháp Qlight Φ45 Bóng Sợi đốt 4 tầng Còi 5 âm báo 85dB IP23

Den thap Qlight ST45B

Đèn tháp Qlight dạng ghép Module ST45BF-BZ-4-110 Mã sản phẩm: ST45BF-BZ-4-110-RAGB ST45BF-WS-4-110-RAGW-LB18 ST45BF-WP-4-110-RGBW-LW18 ST45BF-WM-4-110-RAGB-QZ18 ST45BF-WA-4-110-RAGB-SZ18 ST45BF-WS-4-110-RAGB-QL18 ST45BF-WA-4-110-RAGB-SL18 ST45BF-WM-4-110-RAGB-QLA18 Kích thước: Φ45 Bóng: Sợi đốt Số tầng: 4 tầng Màu sắc các tầng: Đỏ (R-Red), Vàng cam (A-Amber), Xanh lá (G-Green), Xanh lam (B-Blue), Trắng (W-White) Ánh sáng: Sáng liên tục/Nhấp nháy Âm thanh: Buzzer 90dB Chân đế: Chân Trụ tròn ... Read More »

ST45ML-USB-WA-5-220-RAGBW Đèn tháp USB Qlight Φ45 Bóng LED 5 tầng Còi 5 âm báo 85dB IP44

Den bao hieu dieu khien bang cong USB Qlight ST45L-USB, ST45ML-USB

Đèn tháp báo hiệu Q-Light 5 tầng, bóng LED, còi 5 âm buzzer 85dB, Trụ tròn Φ45, ST45ML-USB,  điều khiển kết nối qua USB: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ45 kết nối điều khiển qua cổng USB: ST45ML-USB ST45ML-USB: Đèn tháp kết nối điều khiển qua cổng USB ST45ML-USB-BZ-5-220-RAGBW ST45ML-USB-WS-5-220-RAGBW ST45ML-USB-WP-5-220-RAGBW ST45ML-USB-WM-5-220-RAGBW ST45ML-USB-WA-5-220-RAGBW ST45ML-USB-WS-5-220-RAGBW ST45ML-USB-WA-5-220-RAGBW ST45ML-USB-WM-5-220-RAGBW -Mã hàng: ... Read More »

ST45ML-USB-WM-4-220-RAGB Đèn tháp USB Qlight Φ45 Bóng LED 4 tầng Còi 5 âm báo 85dB IP44

Den bao hieu dieu khien bang cong USB Qlight ST45L-USB, ST45ML-USB

Đèn tháp báo hiệu Q-Light 4 tầng, bóng LED, còi 5 âm buzzer 85dB, Trụ tròn Φ45, ST45ML-USB,  điều khiển kết nối qua USB: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ45 kết nối điều khiển qua cổng USB: ST45ML-USB ST45ML-USB: Đèn tháp kết nối điều khiển qua cổng USB ST45ML-USB-BZ-4-220-RAGB ST45ML-USB-WS-4-220-RAGW ST45ML-USB-WP-4-220-RGBW ST45ML-USB-WM-4-220-RAGB ST45ML-USB-WA-4-220-RAGB ST45ML-USB-WS-4-220-RAGB ST45ML-USB-WA-4-220-RAGB ST45ML-USB-WM-4-220-RAGB -Mã hàng: ... Read More »

ST45ML-USB-WP-3-220-RAW Đèn tháp USB Qlight Φ45 Bóng LED 3 tầng Còi 5 âm báo 85dB IP44

Den bao hieu dieu khien bang cong USB Qlight ST45L-USB, ST45ML-USB

Đèn tháp báo hiệu Q-Light 3 tầng, bóng LED, còi 5 âm buzzer 85dB, Trụ tròn Φ45, ST45ML-USB,  điều khiển kết nối qua USB: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ45 kết nối điều khiển qua cổng USB: ST45ML-USB ST45ML-USB: Đèn tháp kết nối điều khiển qua cổng USB ST45ML-USB-BZ-3-220-RAG ST45ML-USB-WS-3-220-RAB ST45ML-USB-WP-3-220-RAW ST45ML-USB-WM-3-220-RGB ST45ML-USB-WA-3-220-RGW ST45ML-USB-WS-3-220-RBW ST45ML-USB-WA-3-220-RAG ST45ML-USB-WM-3-220-RAG -Mã hàng: ... Read More »

ST45ML-USB-BZ-2-220-RG Đèn tháp USB Qlight Φ45 Bóng LED 2 tầng Còi 5 âm Buzzer 90dB IP44

Den bao hieu dieu khien bang cong USB Qlight ST45L-USB, ST45ML-USB

Đèn tháp báo hiệu Q-Light 2 tầng, bóng LED, còi 5 âm buzzer 85dB, Trụ tròn Φ45, ST45ML-USB,  điều khiển kết nối qua USB: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ45 kết nối điều khiển qua cổng USB: ST45ML-USB ST45ML-USB: Đèn tháp kết nối điều khiển qua cổng USB ST45ML-USB-BZ-2-220-RG ST45ML-USB-WS-2-220-RA ST45ML-USB-WP-2-220-RB ST45ML-USB-WM-2-220-RW ST45ML-USB-WA-2-220-AG ST45ML-USB-WS-2-220-AB ST45ML-USB-WA-2-220-AW ST45ML-USB-WM-2-220-GW -Mã hàng: ... Read More »

ST45ML-USB-BZ-1-220-R Đèn tháp USB Qlight Φ45 Bóng LED 1 tầng Còi 5 âm Buzzer 90dB IP44

Den bao hieu dieu khien bang cong USB Qlight ST45L-USB, ST45ML-USB

Đèn tháp báo hiệu Q-Light 1 tầng, bóng LED, còi 5 âm buzzer 90dB, Trụ tròn Φ45, ST45ML-USB,  điều khiển kết nối qua USB: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ45 kết nối điều khiển qua cổng USB: ST45ML-USB ST45ML-USB: Đèn tháp kết nối điều khiển qua cổng USB ST45ML-USB-BZ-1-220-R ST45ML-USB-WS-1-220-A ST45ML-USB-WP-1-220-G ST45ML-USB-WM-1-220-B ST45ML-USB-WA-1-220-W ST45ML-USB-WS-1-220-R ST45ML-USB-WA-1-220-A ST45ML-USB-WM-1-220-G -Mã hàng: ... Read More »

ST45ML-USB-WA-5-24-RAGBW Đèn tầng USB Qlight Φ45 Bóng LED 5 tầng Còi 5 âm báo 85dB IP23

Den bao hieu dieu khien bang cong USB Qlight ST45L-USB, ST45ML-USB

Đèn tháp báo hiệu Q-Light 5 tầng, bóng LED, còi 5 âm buzzer 85dB, Trụ tròn Φ45, ST45ML-USB,  điều khiển kết nối qua USB: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ45 kết nối điều khiển qua cổng USB: ST45ML-USB ST45ML-USB: Đèn tháp kết nối điều khiển qua cổng USB ST45ML-USB-BZ-5-24-RAGBW ST45ML-USB-WS-5-24-RAGBW ST45ML-USB-WP-5-24-RAGBW ST45ML-USB-WM-5-24-RAGBW ST45ML-USB-WA-5-24-RAGBW ST45ML-USB-WS-5-24-RAGBW ST45ML-USB-WA-5-24-RAGBW ST45ML-USB-WM-5-24-RAGBW -Mã hàng: ... Read More »

ST45ML-USB-WS-4-24-RAGB Đèn tầng USB Qlight Φ45 Bóng LED 4 tầng Còi 5 âm báo 85dB IP23

Den bao hieu dieu khien bang cong USB Qlight ST45L-USB, ST45ML-USB

Đèn tháp báo hiệu Q-Light 4 tầng, bóng LED, còi 5 âm buzzer 85dB, Trụ tròn Φ45, ST45ML-USB,  điều khiển kết nối qua USB: Đèn tháp cảnh báo Qlight bóng LED Φ45 kết nối điều khiển qua cổng USB: ST45ML-USB ST45ML-USB: Đèn tháp kết nối điều khiển qua cổng USB ST45ML-USB-BZ-4-24-RAGB ST45ML-USB-WS-4-24-RAGW ST45ML-USB-WP-4-24-RGBW ST45ML-USB-WM-4-24-RAGB ST45ML-USB-WA-4-24-RAGB ST45ML-USB-WS-4-24-RAGB ST45ML-USB-WA-4-24-RAGB ST45ML-USB-WM-4-24-RAGB -Mã hàng: ... Read More »

Scroll To Top