Sunday , 16 June 2024
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Còi Công Nghiệp Φ135 Qlight

QWCD50SD-110/220-R-LC Đèn báo có Loa mp3 Qlight 5 âm báo nhạc 118dB IP66, CE, 110VAC/220VAC

QWCD50SD-MP3 den bao co loa ghi am Mp3 Qlight

QWCD50SD-110/220-R-LC Đèn Báo Có Loa Còi Báo Đa Chức Năng Phát Nhạc MP3 Qlight 118dB, IP66 Đèn còi cảnh báo QWCD50SD  tín hiệu báo hiệu 31 âm thanh MP3 trong thẻ SD Qlight max 118dB: QWCD50SD-110/220-R QWCD50SD-110/220-R-LC QWCD50SD-110/220-A QWCD50SD-110/220-A-LC QWCD50SD-110/220-G QWCD50SD-110/220-G-LC QWCD50SD-110/220-B QWCD50SD-110/220-B-LC QWCD50SD: Đèn báo có loa còi 31 loại âm thanh MP3 trong thẻ SD Loại chọn âm thanh bằng công tắc ... Read More »

QWCD50SD-12/24-R-LC Đèn báo có Loa mp3 Qlight 5 âm báo nhạc 118dB IP66, CE, 12VDC/24VDC

QWCD50SD-MP3 den bao co loa ghi am Mp3 Qlight

QWCD50SD-12/24-R-LC Đèn Báo Có Loa Còi Báo Đa Chức Năng Phát Nhạc MP3 Qlight 118dB, IP66 Đèn Loa còi cảnh báo QWCD50SD  tín hiệu báo hiệu 31 âm thanh MP3 trong thẻ SD Qlight max 118dB: QWCD50SD-12/24-R QWCD50SD-12/24-R-LC QWCD50SD-12/24-A QWCD50SD-12/24-A-LC QWCD50SD-12/24-G QWCD50SD-12/24-G-LC QWCD50SD-12/24-B QWCD50SD-12/24-B-LC QWCD50SD: Đèn báo có loa còi 31 loại âm thanh MP3 trong thẻ SD Loại chọn âm thanh bằng công ... Read More »

QWCD35SD-110/220-R-LC Đèn báo có Loa mp3 Qlight 31 âm báo nhạc 113dB IP66, CE, 110VAC/220VAC

QWCD35SD-MP3 den bao co loa ghi am Mp3 Qlight

QWCD35SD-110/220-R-LC Đèn Báo Có Loa Còi Báo Đa Chức Năng Phát Nhạc MP3 Qlight 113dB, IP66 Loa còi cảnh báo QWCD35SD  tín hiệu báo hiệu 31 âm thanh MP3 trong thẻ SD Qlight max 113dB: QWCD35SD-110/220-R QWCD35SD-110/220-R-LC QWCD35SD-110/220-A QWCD35SD-110/220-A-LC QWCD35SD-110/220-G QWCD35SD-110/220-G-LC QWCD35SD-110/220-B QWCD35SD-110/220-B-LC QWCD35SD: Đèn báo có loa còi 31 loại âm thanh MP3 trong thẻ SD Loại chọn âm thanh bằng công tắc ... Read More »

QWCD35SD-12/24-R-LC Đèn báo có Loa mp3 Qlight 31 âm báo nhạc 113dB IP66, CE, 12VDC/24VDC

QWCD35SD-MP3 den bao co loa ghi am Mp3 Qlight

QWCD35SD-12/24-R-LC Đèn Báo Có Loa Còi Báo Đa Chức Năng Phát Nhạc MP3 Qlight 113dB, IP66 Loa còi cảnh báo QWCD35SD  tín hiệu báo hiệu 31 âm thanh MP3 trong thẻ SD Qlight max 113dB: QWCD35SD-12/24-R QWCD35SD-12/24-R-LC QWCD35SD-12/24-A QWCD35SD-12/24-A-LC QWCD35SD-12/24-G QWCD35SD-12/24-G-LC QWCD35SD-12/24-B QWCD35SD-12/24-B-LC QWCD35SD: Đèn báo có loa còi 31 loại âm thanh MP3 trong thẻ SD Loại chọn âm thanh bằng công tắc ... Read More »

QWCD50-110/220-R-LC Đèn báo có Loa Qlight 5 âm báo 123dB IP66, CE, 110VAC/220VAC

QWCD50-Sound den bao co loa 30 am Qlight

QWCD50-110/220-R-LC Đèn Báo Có Loa Còi Báo Đa Chức Năng Qlight 123dB, IP66 Đèn còi cảnh báo QWCD50 tín hiệu báo hiệu 31 âm thanh ghi sẵn QWCD50  max 123dB: QWCD50-110/220-R QWCD50-110/220-R-LC QWCD50-110/220-A QWCD50-110/220-A-LC QWCD50-110/220-G QWCD50-110/220-G-LC QWCD50-110/220-B QWCD50-110/220-B-LC QWCD50: Đèn báo có loa còi 30 loại âm thanh ghi sẵn trong loa Mầu đèn: Đỏ (R), Vàng Cam (A), Xanh Green (G), Xanh ... Read More »

QWCD50-12/24-R-LC Đèn báo có Loa Qlight 5 âm báo 123dB IP66, CE, 12VDC/24VDC

QWCD50-Sound den bao co loa 30 am Qlight

QWCD50-12/24-R-LC Đèn Báo Có Loa Còi Báo Đa Chức Năng Qlight 123dB, IP66 Loa còi cảnh báo QWCD50 tín hiệu báo hiệu 31 âm thanh ghi sẵn QWCD50  max 123dB: QWCD50-12/24-R QWCD50-12/24-R-LC QWCD50-12/24-A QWCD50-12/24-A-LC QWCD50-12/24-G QWCD50-12/24-G-LC QWCD50-12/24-B QWCD50-12/24-B-LC QWCD50: Đèn báo có loa còi 30 loại âm thanh ghi sẵn trong loa Mầu đèn: Đỏ (R), Vàng Cam (A), Xanh Green (G), Xanh ... Read More »

QWCD35-110/220-R-LC Đèn báo có Loa Qlight 31 âm báo 115dB IP66, CE, 110VAC/220VAC

QWCD35-Sound den bao co loa 30 am Qlight

QWCD35-110/220-R-LC Đèn Báo Có Loa Còi Báo Đa Chức Năng Qlight 115dB, IP66 Loa còi cảnh báo QWCD35 tín hiệu báo hiệu 31 âm thanh ghi sẵn QWCD35 Qlight max 115dB: QWCD35-110/220-R QWCD35-110/220-R-LC QWCD35-110/220-A QWCD35-110/220-A-LC QWCD35-110/220-G QWCD35-110/220-G-LC QWCD35-110/220-B QWCD35-110/220-B-LC QWCD35: Đèn báo có loa còi 31 loại âm thanh ghi sẵn trong loa Loại chọn âm thanh bằng công tắc bên trong Loại chọn ... Read More »

QWCD35-12/24-R-LC Đèn báo có Loa Qlight 31 âm báo 115dB IP66, CE, 12VDC/24VDC

QWCD35-Sound den bao co loa 30 am Qlight

QWCD35-12/24-R-LC Đèn Báo Có Loa Còi Báo Đa Chức Năng Qlight 115dB, IP66 Loa còi cảnh báo QWCD35  tín hiệu báo hiệu 31 âm thanh ghi sẵn QWCD35 Qlight max 115dB: QWCD35-12/24-R QWCD35-12/24-R-LC QWCD35-12/24-A QWCD35-12/24-A-LC QWCD35-12/24-G QWCD35-12/24-G-LC QWCD35-12/24-B QWCD35-12/24-B-LC QWCD35: Đèn báo có loa còi 31 loại âm thanh ghi sẵn trong loa Loại chọn âm thanh bằng công tắc bên trong Loại chọn âm ... Read More »

SHDLRP-WS-220-R-LC Đèn quay có loa Qlight Φ135 Bóng LED 5 âm báo động 118dB IP66, KIM, ABS

SHDLR-SHDLRP Den bao hieu co loa hang hai Qlight Korea

SHDLRP-WS-220-R-LC Đèn quay cảnh báo có loa Qlight Φ135 Bóng LED 5 âm báo động 118dB, Hàng hải, IP66, KIM, ABS Các loại đèn quay có loa SHDLRP bóng LED: SHDLRP-WS-220-R-LC SHDLRP-WA-220-R-LC SHDLRP-WS-220-A-LC SHDLRP-WA-220-A-LC SHDLRP-WS-220-G-LC SHDLRP-WA-220-G-LC SHDLRP-WS-220-B-LC SHDLRP-WA-220-B-LC SHDLRP-WP-220-R-LC SHDLRP-WM-220-R-LC SHDLRP-WP-220-A-LC SHDLRP-WM-220-A-LC SHDLRP-WP-220-G-LC SHDLRP-WM-220-G-LC SHDLRP-WP-220-B-LC SHDLRP-WM-220-B-LC SHDLRP: Đèn quay bóng LED có loa báo âm thanh lớn 118dB, với lồng ... Read More »

SHDLRP-WS-110-B-LC Đèn quay có loa Qlight Φ135 Bóng LED 5 âm báo động 118dB IP66, KIM, ABS

SHDLR-SHDLRP Den bao hieu co loa hang hai Qlight Korea

SHDLRP-WS-110-B-LC Đèn quay cảnh báo có loa Qlight Φ135 Bóng LED 5 âm báo động 118dB, Hàng hải, IP66, KIM, ABS Các loại đèn quay có loa SHDLRP bóng LED: SHDLRP-WS-110-R-LC SHDLRP-WA-110-R-LC SHDLRP-WS-110-A-LC SHDLRP-WA-110-A-LC SHDLRP-WS-110-G-LC SHDLRP-WA-110-G-LC SHDLRP-WS-110-B-LC SHDLRP-WA-110-B-LC SHDLRP-WP-110-R-LC SHDLRP-WM-110-R-LC SHDLRP-WP-110-A-LC SHDLRP-WM-110-A-LC SHDLRP-WP-110-G-LC SHDLRP-WM-110-G-LC SHDLRP-WP-110-B-LC SHDLRP-WM-110-B-LC SHDLRP: Đèn quay bóng LED có loa báo âm thanh lớn 118dB, với lồng ... Read More »

Scroll To Top