Tuesday , 1 November 2022
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Đèn Còi Công Nghiệp

SHDN30-WS-220-LC Loa cảnh báo kép Qlight 5 âm báo động 118x2dB IP56, 220VAC

SHDN30 lo bao hieu kep 5 am 118x2dB Qlight Han Quoc

 Loa còi báo hiệu công nghiệp hàng hải SHDN30-WS-220-LC Model: SHDN30-WS-220-LC SHDN30-WP-220-LC SHDN30-WA-220-LC SHDN30-WM-220-LC SHDN30-WV-220-LC Kích thước: Φ120 Âm thanh: 5 âm báo động 118x2dB Điện áp: 220VAC Cấp độ bảo vệ: IP56 Ứng dụng: Dùng làm loa báo cháy, báo động, báo hiệu tàu biển, báo máy công nghiệp môi trường có độ ồn lớn…cho các ứng dụng ngoài ... Read More »

SHDN30-WS-110-LC Loa cảnh báo kép Qlight 5 âm báo động 118x2dB IP56, 110VAC

SHDN30 lo bao hieu kep 5 am 118x2dB Qlight Han Quoc

 Loa còi báo hiệu công nghiệp hàng hải SHDN30-WS-110-LC Model: SHDN30-WS-110-LC SHDN30-WP-110-LC SHDN30-WA-110-LC SHDN30-WM-110-LC SHDN30-WV-110-LC Kích thước: Φ120 Âm thanh: 5 âm báo động 118x2dB Điện áp: 110VAC Cấp độ bảo vệ: IP56 Ứng dụng: Dùng làm loa báo cháy, báo động, báo hiệu tàu biển, báo máy công nghiệp môi trường có độ ồn lớn…cho các ứng dụng ngoài ... Read More »

SHDN30-WP-24-LC Loa báo hiệu kép Qlight 5 âm báo động 118x2dB IP56, 24VDC

SHDN30 lo bao hieu kep 5 am 118x2dB Qlight Han Quoc

 Loa còi báo hiệu công nghiệp hàng hải SHDN30-WS-24-LC Model: SHDN30-WS-24-LC SHDN30-WP-24-LC SHDN30-WA-24-LC SHDN30-WM-24-LC SHDN30-WV-24-LC Kích thước: Φ120 Âm thanh: 5 âm báo động 118x2dB Điện áp: 24VDC Cấp độ bảo vệ: IP56 Ứng dụng: Dùng làm loa báo cháy, báo động, báo hiệu tàu biển, báo máy công nghiệp môi trường có độ ồn lớn…cho các ứng dụng ngoài ... Read More »

SHDN30-WP-12-LC Loa báo hiệu kép Qlight 5 âm báo động 118x2dB IP56, 12VDC

SHDN30 lo bao hieu kep 5 am 118x2dB Qlight Han Quoc

 Loa còi báo hiệu công nghiệp hàng hải SHDN30-WS-12-LC Model: SHDN30-WS-12-LC SHDN30-WP-12-LC SHDN30-WA-12-LC SHDN30-WM-12-LC SHDN30-WV-12-LC Kích thước: Φ120 Âm thanh: 5 âm báo động 118x2dB Điện áp: 12VDC Cấp độ bảo vệ: IP56 Ứng dụng: Dùng làm loa báo cháy, báo động, báo hiệu tàu biển, báo máy công nghiệp môi trường có độ ồn lớn…cho các ứng dụng ngoài ... Read More »

SMP50-110/220-LC Loa còi cảnh báo Qlight 5 âm báo 123dB IP65, CE, 110VAC/220VAC

SMP50 Loa bao hieu phat nhac MP3 the SD Qlight Han Quoc

 SMP50-110/220-LC Loa Còi Báo Qlight 31  Âm Thanh Ghi Sẵn Hoặc Âm Thanh Phát Nhạc Mp3 từ thẻ SD Qlight 123dB, Φ168, IP65 Loa còi cảnh báo tín hiệu báo hiệu 31 âm thanh ghi sẵn hoặc âm thanh phát nhạc mp3 từ thể SD MP35 Qlight max 115dB: SMP35-110/220-LC: 31 loại âm thanh ghi sẵn trong loa hoặc âm thanh phát nhạc ... Read More »

SMP50-12-LC Loa còi cảnh báo Qlight 5 âm báo 123dB IP65, CE, 12VDC

SMP50 Loa bao hieu phat nhac MP3 the SD Qlight Han Quoc

 SMP50-12-LC Loa Còi Báo Qlight 31  Âm Thanh Ghi Sẵn Hoặc Âm Thanh Phát Nhạc Mp3 từ thẻ SD Qlight 123dB, Φ168 IP65 Loa còi cảnh báo tín hiệu báo hiệu 31 âm thanh ghi sẵn hoặc âm thanh phát nhạc mp3 từ thể SD MP35 Qlight max 115dB: SMP35-12-LC: 31 loại âm thanh ghi sẵn trong loa hoặc âm thanh phát nhạc ... Read More »

SMP50-24-LC Loa còi cảnh báo Qlight 5 âm báo 123dB IP65, CE, 24VDC

SMP50 Loa bao hieu phat nhac MP3 the SD Qlight Han Quoc

 SMP50-24-LC Loa Còi Báo Qlight 31  Âm Thanh Ghi Sẵn Hoặc Âm Thanh Phát Nhạc Mp3 từ thẻ SD Qlight 123dB, Φ168 IP65 Loa còi cảnh báo tín hiệu báo hiệu 31 âm thanh ghi sẵn hoặc âm thanh phát nhạc mp3 từ thể SD MP35 Qlight max 115dB: SMP35-24-LC: 31 loại âm thanh ghi sẵn trong loa hoặc âm thanh phát nhạc ... Read More »

SMP35-110/220-LC Loa còi báo hiệu Qlight 31 âm báo 115dB IP65, CE, 110VAC/220VAC

SMP35 Loa bao hieu phat nhac MP3 the SD Qlight Han Quoc

 SMP35-110/220-LC Loa Còi Báo Qlight 31  Âm Thanh Ghi Sẵn Hoặc Âm Thanh Phát Nhạc Mp3 từ thẻ SD Qlight 115dB, IP65 Loa còi cảnh báo tín hiệu báo hiệu 31 âm thanh ghi sẵn hoặc âm thanh phát nhạc mp3 từ thể SD MP35 Qlight max 115dB: SMP35-110/220-LC: 31 loại âm thanh ghi sẵn trong loa hoặc âm thanh phát nhạc ... Read More »

SMP35-12/24-LC Loa còi báo hiệu Qlight 31 âm báo 115dB IP65, CE, 12VDC/24VDC

SMP35 Loa bao hieu phat nhac MP3 the SD Qlight Han Quoc

 SMP35-12/24-LC Loa Còi Báo Qlight 31  Âm Thanh Ghi Sẵn Hoặc Âm Thanh Phát Nhạc Mp3 từ thẻ SD Qlight 115dB, IP65 Loa còi cảnh báo tín hiệu báo hiệu 31 âm thanh ghi sẵn hoặc âm thanh phát nhạc mp3 từ thể SD MP35 Qlight max 115dB: SMP35-12/24-LC: 31 loại âm thanh ghi sẵn trong loa hoặc âm thanh phát nhạc ... Read More »

QT70L-ETN-WP-2-24-RB-LW24 Đèn tầng USB Qlight Φ70 Bóng LED 2 tầng Còi 5 âm báo 85dB IP54

Den thap ket noi mang LAN Ethernet Qlight IP54 QT70L-ETN, QT70ML-ETN

QT70L-ETN- BZ Đèn Tháp USB Qlight QT70L-ETN-BZ, Φ70, Bóng LED,2 Tầng còi 5 âm buzzer IP54: Đèn tháp USB bóng LED Φ70 sáng liên tục  2 tầng, có còi Buzzer 90dB QT70L-ETN-BZ: QT70L-ETN-BZ-2-24-RG QT70L-ETN-WS-2-24-RA-LB24 QT70L-ETN-WP-2-24-RB-LW24 QT70L-ETN-WM-2-24-RW-QZ24 QT70L-ETN-WA-2-24-AG-SZ24 QT70L-ETN-WS-2-24-AB-QL24 QT70L-ETN-WA-2-24-AW-SL24 QT70L-ETN-WM-2-24-GW-QLA24 QT70L-ETN-BZ: Đèn tháp điều khiển kết nối mạng LAN có âm báo dạng Buzzer 90dB Mã sản phẩm: Đèn tháp Ethernet Qlight ... Read More »

Scroll To Top