Tuesday , 28 May 2024
Sản Phẩm Mới
QT70L-ETN Đèn Tháp Ethernet LAN Qlight QT70L-ETN, Φ70, Bóng LED, IP54: Thực Tế

QT70L-ETN Đèn Tháp Ethernet LAN Qlight QT70L-ETN, Φ70, Bóng LED, IP54: Thực Tế

QT70L-ETN Đèn Tháp Ethernet LAN Qlight QT70L-ETN, Φ70, Bóng LED, IP54: Thực Tế

  • QT70L-ETN-BZ: Đèn tháp điều khiển kết nối mạng LAN có âm báo dạng Buzzer 90dB
  • QT70L-ETN-WS: Đèn tháp điều khiển kết nối mạng LAN có 5 âm báo động 85dB
  • QT70L-ETN-WA: Đèn tháp điều khiển kết nối mạng LAN có 5 âm báo Alarm 85dB
  • QT70L-ETN-WM: Đèn tháp điều khiển kết nối mạng LAN có 5 âm báo Melody 85dB
QT70L-ETN-WS-24 Den thap bao hieu ket noi mang LAN dieu khien Qlight

QT70L-ETN-WS-24 Den thap bao hieu ket noi mang LAN dieu khien Qlight

QT70L-ETN-WS-24 Den thap bao hieu ket noi mang LAN dieu khien Qlight

QT70L-ETN-WS-24 Den thap bao hieu ket noi mang LAN dieu khien Qlight

QT70L-ETN Den thap bao hieu ket noi mang LAN dieu khien Qlight

QT70L-ETN Den thap bao hieu ket noi mang LAN dieu khien Qlight

QT70L-ETN-WS-24 Den thap bao hieu ket noi mang LAN dieu khien Qlight

QT70L-ETN-WS-24 Den thap bao hieu ket noi mang LAN dieu khien Qlight

Scroll To Top