Wednesday , 24 April 2024
Sản Phẩm Mới
LB18 Gá chữ L Φ18 sử dụng cho Đèn tháp Qlight

LB18 Gá chữ L Φ18 sử dụng cho Đèn tháp Qlight

Đèn tháp báo hiệu Q-Light 1->5 tầng: LB18 Gá chữ L Φ18 sử dụng cho Đèn tháp Qlight:

  • Ứng dụng:
    • LB18 Gá chữ L Φ18 Sử dụng cho các loại đèn ST45B, ST45BF, ST45L, ST45LF, ST56B, ST56BF, ST56L, ST56LF, ST56EL, ST56ELF, ST56WL, STC45L, STC56EL, STC56L, QT50L, QT50LF,QT50LS, QT50LR, STG40L, STG40LF, STG50L, STG50LF, ST45L-ETN, ST56EL-ETN, ST56L-ETN, ST45L-USB, ST56EL-USB, ST56L-USB, ..
  • Chất liệu: Bằng thép
  • Màu sắc: Màu bạc
LB18 Ga chu L cho den thap Qlight LB18

LB18 Ga chu L cho den thap Qlight LB18

===========================

Thiết Bị Điện Sơn Tùng – Cung Cấp Đèn Loa Còi Hú Báo Hiệu Cảnh Báo Tín Hiệu Q-Light Hàn Quốc

Đèn tháp kết nối mạng LAN, Đèn tháp kết nối mạng Ethernet, Đèn báo hiệu công nghiệp, Đèn báo có loa báo động, Đèn báo điều khiển qua USB, Đèn tháp USB, Đèn cảnh báo USB, Đèn báo hiệu, Đèn cảnh báo, Đèn tín hiệu, Đèn báo hiệu Q-Light, Đèn tín hiệu Q-Light, Đèn cảnh báo Q-Light

Mobile: 096 34 35 869
Website: Đèn báo hiệu Qlight     Email: sontungshop@gmail.com

Scroll To Top